არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ 14

როგორ განვკარგოთ შემოსავალი?

„დროსტარების მოყვარული გაღარიბდება; ღვინისა და ზეთის მოყვარული ვერ გამდიდრდება“

(იგავები 21:17).

„მოვალე მევალის მონაა“

(იგავები 22:7).

„რომელიმე თქვენგანმა კოშკის აშენება რომ მოისურვოს, განა ჯერ არ დაჯდება და არ გამოთვლის ხარჯებს, რომ ნახოს, ეყოფა თუ არა სახსრები მის დასამთავრებლად? თუ ასე არ იზამს, შეიძლება საძირკველი კი ჩაყაროს, მაგრამ მშენებლობა ვერ დაამთავროს; ყველა, ვინც დაინახავს, მასხრად აიგდებს; იტყვიან, ამ კაცმა შენება დაიწყო და ვეღარ დაამთავრაო“

(ლუკა 14:28—30).

«როდესაც ძღომამდე ჭამეს, მან თავის მოწაფეებს უთხრა: „შეაგროვეთ დარჩენილი ნატეხები, რომ არაფერი გადაიყაროს!“»

(იოანე 6:12).