არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ 11

განვაგრძობთ თუ არა სიცოცხლეს სიკვდილის შემდეგ?

„ამოსდის სული, თვითონ კი უბრუნდება მიწას; იმ დღესვე ქრება მისი ფიქრები“

(ფსალმუნი 146:4).

„ცოცხლებმა იციან, რომ მოკვდებიან, მკვდრებმა კი არაფერი იციან . . . ყველაფერი, რასაც ხელს მოჰკიდებ, გულმოდგინედ აკეთე, რადგან არც საქმე, არც ჩანაფიქრი, არც ცოდნა და არც სიბრძნე არ არის სამარეში, სადაც მიდიხარ“

(ეკლესიასტე 9:5, 10).

«იესომ უთხრა მათ: „ჩვენმა მეგობარმა ლაზარემ დაიძინა, მე მის გასაღვიძებლად მივდივარ“. იესო ლაზარეს სიკვდილს გულისხმობდა, მათ კი ეგონათ, რომ უბრალოდ ძილზე საუბრობდა. მაშინ იესომ პირდაპირ უთხრა მათ: „ლაზარე მოკვდა“»

(იოანე 11:11, 13, 14).