არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ 4

სანდოა თუ არა ბიბლია მეცნიერული თვალსაზრისით?

„სიცარიელეზე გადაჭიმა ზეცა და არაფერზე დაჰკიდა დედამიწა“

(იობი 26:7).

„ყველა მდინარე ზღვაში ჩაედინება, მაგრამ ზღვა არ ივსება. მდინარეები სათავეებს უბრუნდებიან, რომ ისევ იდინონ“

(ეკლესიასტე 1:7).

„ის დედამიწის წრის ზემოთ მკვიდრობს“

(ესაია 40:22).