არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ 9

რა არის ჩვენი ტანჯვის მიზეზი?

„სწრაფები ყოველთვის ვერ იმარჯვებენ რბოლაში და ვერც ძლიერები — ბრძოლაში; არც ბრძენებს აქვთ ყოველთვის საჭმელი და არც გამჭრიახებს — სიმდიდრე; ვერც მცოდნენი აღწევენ ყოველთვის წარმატებას, რადგან ყველა ადამიანზე დრო და შემთხვევა მოქმედებს“

(ეკლესიასტე 9:11).

„ერთი ადამიანის მეშვეობით შემოვიდა ცოდვა ქვეყნიერებაში და ცოდვის მეშვეობით — სიკვდილი, ამგვარად სიკვდილი გავრცელდა ყველა ადამიანზე, რადგან ყველამ შესცოდა“

(რომაელები 5:12).

„ღვთის ძე სწორედ ეშმაკის საქმეების მოსასპობად გამოჩნდა“

(1 იოანე 3:8).

„მთელი ქვეყნიერება ბოროტის ხელშია“

(1 იოანე 5:19).