არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

Ბ11

ტაძრის მთა პირველ საუკუნეში

 1. ტაძარი

 2. 1 წმინდათაწმინდა

 3. 2 წმინდა

 4. 3 დასაწვავი შესაწირავის სამსხვერპლო

 5. 4 აუზი

 6. 5 მღვდელთა ეზო

 7. 6 ისრაელთა ეზო

 8. 7 ქალთა ეზო

 9. 8 უცხოტომელთა ეზო

 10. 9 გამმიჯვნელი მოაჯირი

 11. 10 სამეფო სვეტებიანი დერეფანი

 12. 11 სოლომონის სვეტებიანი დერეფანი

 13. 12 ანტონიუსის ციხესიმაგრე