არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

Ბ8

სოლომონის ტაძარი

 1. ტაძარი

 2. 1 წმინდათაწმინდა (1მფ. 6:16, 20)

 3. 2 წმინდა (2მტ. 5:9)

 4. 3 ზედა ოთახები (1მტ. 28:11)

 5. 4 გვერდითი ოთახები (1მფ. 6:5, 6, 10)

 6. 5 იაქინი (1მფ. 7:21; 2მტ. 3:17)

 7. 6 ბოაზი (1მფ. 7:21; 2მტ. 3:17)

 8. 7 წინკარი (1მფ. 6:3; 2მტ. 3:4) (სიმაღლე უცნობია)

 9. 8 სპილენძის სამსხვერპლო (2მტ. 4:1)

 10. 9 სპილენძის კვარცხლბეკი (2მტ. 6:13)

 11. 10 შიდა ეზო (1მფ. 6:36)

 12. 11 აუზი (1მფ. 7:23)

 13. 12 საზიდრები (1მფ. 7:27)

 14. 13 გვერდითი შესასვლელი (1მფ. 6:8)

 15. 14 სასადილო ოთახები (1მტ. 28:12)