არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

Ბ5

კარავი და მღვდელმთავარი

კარავი და მისი მოწყობილობა

 1. 1 კიდობანი (გმ. 25:10—22; 26:33)

 2. 2 ფარდა (გმ. 26:31—33)

 3. 3 ფარდის სვეტი (გმ. 26:31, 32)

 4. 4 წმინდა (გმ. 26:33)

 5. 5 წმინდათაწმინდა (გმ. 26:33)

 6. 6 შესასვლელის ფარდა (გმ. 26:36)

 7. 7 შესასვლელის ფარდის სვეტი (გმ. 26:37)

 8. 8 სპილენძის საყრდენი (გმ. 26:37)

 9. 9 საკმევლის სამსხვერპლო (გმ. 30:1—6)

 10. 10 წარსადგენი პურის მაგიდა (გმ. 25:23—30; 26:35)

 11. 11 სალამპრე (გმ. 25:31—40; 26:35)

 12. 12 სელის ქსოვილი (გმ. 26:1—6)

 13. 13 თხისურის ქსოვილი (გმ. 26:7—13)

 14. 14 ვერძის ტყავის გადასაფარებელი (გმ. 26:14)

 15. 15 სელაპის ტყავის გადასაფარებელი (გმ. 26:14)

 16. 16 ჩარჩო (გმ. 26:15—18, 29)

 17. 17 ჩარჩოს ვერცხლის საყრდენი (გმ. 26:19—21)

 18. 18 ძელი (გმ. 26:26—29)

 19. 19 სვეტის ვერცხლის საყრდენი (გმ. 26:32)

 20. 20 სპილენძის აუზი (გმ. 30:18—21)

 21. 21 დასაწვავი შესაწირავის სამსხვერპლო (გმ. 27:1—8)

 22. 22 ეზო (გმ. 27:17, 18)

 23. 23 შესასვლელი (გმ. 27:16)

 24. 24 სელის ფარდები (გმ. 27:9—15)

მღვდელმთავარი

გამოსვლის 28-ე თავში დეტალურადაა აღწერილი ისრაელის მღვდელმთავრის სამოსელი.

 • თავსაბურავი (გმ. 28:39)

 • მიძღვნის წმინდა ნიშანი (გმ. 28:36; 29:6)

 • ონიქსის ქვა (გმ. 28:9)

 • წნული (გმ. 28:14)

 • განსჯის სამკერდე 12 ძვირფასი ქვით (გმ. 28:15—21)

 • ეფოდი და მისი სარტყელი (გმ. 28:6, 8)

 • ლურჯი უსახელო სამოსი (გმ. 28:31)

 • სამოსის კიდეზე შემოვლებული ზანზალაკები და ბროწეულები (გმ. 28:33—35)

 • ძვირფასი სელის უჯრედებიანი სამოსელი (გმ. 28:39)