არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

Ბ9

დანიელის მიერ ნაწინასწარმეტყველები მსოფლიო იმპერიები

ბაბილონი

დანიელი 2:32, 36—38; 7:4

ძვ. წ. 607 წელი, მეფე ნაბუქოდონოსორი იერუსალიმს ანადგურებს.

მიდია-სპარსეთი

დანიელი 2:32, 39; 7:5

ძვ. წ. 539 წელი, იპყრობს ბაბილონს.

ძვ. წ. 537 წელი, კიროსი იუდეველების იერუსალიმში დაბრუნების ბრძანებას გასცემს.

საბერძნეთი

დანიელი 2:32, 39; 7:6

ძვ. წ. 331 წელი, ალექსანდრე მაკედონელი სპარსეთს იპყრობს.

რომი

დანიელი 2:33, 40; 7:7

ძვ. წ. 63 წელი, იმორჩილებს ისრაელს.

ახ. წ. 70 წელი, ანადგურებს იერუსალიმს.

ინგლის-ამერიკა

დანიელი 2:33, 41—43

ახ. წ. 1914—1918 წწ., პირველი მსოფლიო ომის დროს ყალიბდება ინგლის-ამერიკის მსოფლიო იმპერია.