არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

Ბ14-Ბ

ფულისა და წონის ერთეულები

ფულისა და წონის ერთეულები ებრაულ წერილებში

გერა (1⁄20 შეკელი)

0.57 გრ

10 გერა = 1 ბეკა

ბეკა

5.7 გრ

2 ბეკა = 1 შეკელი

ფიმი

7.8 გრ

1 ფიმი = 2⁄3 შეკელი

შეკელის საწონი

შეკელი

11.4 გრ

50 შეკელი = 1 მინა

მინა

570 გრ

60 მინა = 1 ტალანტი

ტალანტი

34.2 კგ

შეკელის საწონი დარიკი (სპარსული, ოქრო)

8.4 გრ

ეზრა 8:27

ფულისა და წონის ერთეულები ქრისტიანულ-ბერძნულ წერილებში

ლეპტა (ებრაული, სპილენძი ან ბრინჯაო)

1⁄2 კოდრანტი

ლუკა 21:2

კოდრანტი (რომაული, სპილენძი ან ბრინჯაო)

2 ლეპტა

მათე 5:26

ასარი (რომაული, სპილენძი ან ბრინჯაო)

4 კოდრანტი

მათე 10:29

დინარი (რომაული, ვერცხლი)

64 კოდრანტი

3.85 გრ

მათე 20:10

= 1 დღის გასამრჯელო (12 საათი)

დრაქმა (ბერძნული, ვერცხლი)

3.4 გრ

ლუკა 15:8

= 1 დღის გასამრჯელო (12 საათი)

დიდრაქმა (ბერძნული, ვერცხლი)

2 დრაქმა

6.8 გრ

მათე 17:24

= 2 დღის გასამრჯელო

ტეტრადრაქმა (ანტიოქიის)

ტეტრადრაქმა (ტვიროსის) ტვიროსის ვერცხლის შეკელი

ტეტრადრაქმა (ბერძნული, ვერცხლი; აგრეთვე ეწოდებოდა „ვერცხლის სტატერი“)

4 დრაქმა

13.6 გრ

მათე 17:27

= 4 დღის გასამრჯელო

მინა

100 დრაქმა

340 გრ

ლუკა 19:13

= დაახლ. 100 დღის გასამრჯელო

ტალანტი

60 მინა

20.4 კგ

მათე 18:24

გამოცხადება 16:21

= დაახლ. 20 წლის გასამრჯელო

ლიტრა (რომაული)

327 გრ

იოანე 12:3

„ერთი ლიტრა სუფთა ნარდი“