არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

დანართი ბ

 1. Ბ1 ბიბლიის დედააზრი

რუკები

 1. Ბ2 „დაბადება“ და პატრიარქების მოგზაურობა

 2. Ბ3 ეგვიპტიდან გამოსვლა

 3. Ბ4 აღთქმული მიწის დაპყრობა

 4. Ბ6 აღთქმულ მიწაზე დასახლება

 5. Ბ7 დავითისა და სოლომონის სამეფო

 6. Ბ9 დანიელის მიერ ნაწინასწარმეტყველები მსოფლიო იმპერიები

 7. Ბ10 ისრაელი იესოს დროს

 8. Ბ13 ქრისტიანობის გავრცელება

სქემები

 1. Ბ5 კარავი და მღვდელმთავარი

 2. Ბ8 სოლომონის ტაძარი

 3. Ბ11 ტაძრის მთა I საუკუნეში

დრო

 1. Ბ12-ა დედამიწაზე იესოს ცხოვრების უკანასკნელი კვირა (ნაწილი 1)

 2. Ბ12-ბ დედამიწაზე იესოს ცხოვრების უკანასკნელი კვირა (ნაწილი 2)

 3. Ბ15 ებრაული კალენდარი

საზომი ერთეულები

 1. Ბ14-ა ვაჭრობა და სხვა საქმიანობა

 2. Ბ14-ბ ფულისა და წონის ერთეულები