არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

Ა6-Ა

ცხრილი: წინასწარმეტყველები და მეფეები იუდასა და ისრაელში (ნაწილი 1)

იუდას ორტომიანი სამხრეთი სამეფოს მეფეები

997

რობოამი: 17 წელი

980

აბია (აბიამი): 3 წელი

978

ასა: 41 წელი

937

იეჰოშაფატი: 25 წელი

913

იეჰორამი: 8 წელი

დ. 906

ახაზია: 1 წელი

დ. 905

დედოფალი ათალია: 6 წელი

898

იეჰოაში: 40 წელი

858

ამაცია: 29 წელი

829

უზია (აზარია): 52 წელი

ისრაელის ათტომიანი ჩრდილოეთი სამეფოს მეფეები

997

იერობოამი: 22 წელი

დ. 976

ნადაბი: 2 წელი

დ. 975

ბააშა: 24 წელი

დ. 952

ელაჰი: 2 წელი

ზიმრი: 7 დღე (დ. 951)

ომრი და თიბნი: 4 წელი

დ. 947

ომრი (მარტო): 8 წელი

დ. 940

ახაბი: 22 წელი

დ. 920

ახაზია: 2 წელი

დ. 917

იეჰორამი: 12 წელი

დ. 905

იეჰუ: 28 წელი

876

იეჰოახაზი: 14 წელი

დ. 862

იეჰოახაზი და იეჰოაში: 3 წელი

დ. 859

იეჰოაში (მარტო): 16 წელი

დ. 844

იერობოამი (II): 41 წელი

  • წინასწარმეტყველები

  • იოელი

  • ელია

  • ელისე

  • იონა

  • ამოსი