არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

Ა7-Თ

იესოს დედამიწაზე ცხოვრების ამსახველი მოვლენები — იესო მსახურებას ასრულებს იერუსალიმში (ნაწილი 2)

ᲓᲠᲝ

ᲐᲓᲒᲘᲚᲘ

ᲛᲝᲕᲚᲔᲜᲐ

ᲛᲐᲗᲔ

ᲛᲐᲠᲙᲝᲖᲘ

ᲚᲣᲙᲐ

ᲘᲝᲐᲜᲔ

14 ნისანი

იერუსალიმი

ამბობს, რომ იუდაა გამცემი და უშვებს მას.

26:21—25

14:18—21

22:21—23

13:21—30

აწესებს უფლის ვახშამს (1კრ. 11:23—25).

26:26—29

14:22—25

22:19, 20, 24—30

 

წინასწარმეტყველებს, რომ პეტრე უარყოფს და მოციქულები დაიფანტებიან.

26:31—35

14:27—31

22:31—38

13:31—38

ჰპირდება დამხმარეს; მაგალითი ჭეშმარიტ ვაზზე; სიყვარულის მცნება; მოციქულებთან ერთად უკანასკნელად ლოცულობს.

     

14:1—17:26

გეთსემანე

მძიმე განცდებში მყოფი; იესოს გაცემა და შეპყრობა.

26:30, 36—56

14:26, 32—52

22:39—53

18:1—12

იერუსალიმი

ანას მიერ იესოს დაკითხვა; ასამართლებს კაიაფა და სინედრიონი; პეტრე უარყოფს იესოს.

26:57—27:1

14:53—15:1

22:54—71

18:13—27

გამცემი იუდა თავს იკლავს (სქ. 1:18, 19).

27:3—10

     

პილატეს, შემდეგ ჰეროდეს, ბოლოს კი კვლავ პილატეს წინაშე.

27:2, 11—14

15:1—5

23:1—12

18:28—38

პილატე მის გათავისუფლებას ცდილობს, მაგრამ იუდეველები ბარაბას გათავისუფლებას ითხოვენ; სასიკვდილო განაჩენი წამების ძელზე.

27:15—30

15:6—19

23:13—25

18:39—19:16

(დ. 15:00 სთ., პარასკევი)

გოლგოთა

იესოს სიკვდილი.

27:31—56

15:20—41

23:26—49

19:16—30

იერუსალიმი

ძელიდან ჩამოხსნა და სამარხში დასვენება.

27:57—61

15:42—47

23:50—56

19:31—42

15 ნისანი

იერუსალიმი

მღვდლები და ფარისევლები სამარხის ლოდს ბეჭდავენ და დაცვას უყენებენ.

27:62—66

     

16 ნისანი

იერუსალიმში და მის მახლობლად; ემაუსი

იესოს მკვდრეთით აღდგომა; ხუთჯერ გამოეცხადა მოწაფეებს.

28:1—15

16:1—8

24:1—49

20:1—25

16 ნისანის შემდეგ

იერუსალიმი; გალილეა

უფრო ხშირად ეცხადება მოწაფეებს (1კრ. 15:5—7; სქ. 1:3—8); დარიგების მიცემა; მოწაფეების მომზადების დავალება.

28:16—20

   

20:26—21:25

25 იარი

ზეთისხილის მთა, ბეთანიის მახლობლად

აღდგომიდან მე-40 დღეს იესოს ზეცად ამაღლება (სქ. 1:9—12).

   

24:50—53