არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

ბიბლიური სიტყვების საძიებელი

ააშენებენ,

ეს. 65:21 ა. სახლებს

აბბა,

რმ. 8:15 ვღაღადებთ: ა., მამა

აბელი,

მთ. 23:35 მართალი ა. სისხლი

აბიგაილი,

1სმ. 25:3 ა. გამჭრიახი ქალი იყო

აბრაამი,

2მტ. 20:7 შენი მეგობარი ა.

აბრკოლებს,

1კრ. 8:13 თუ საჭმელი ა. ჩემს ძმას

აგებს პასუხს,

რმ. 14:12 თითოეული ა. პ. ღვთის წინაშე

ადათ-წესებით,

მთ. 15:3 არღვევთ მცნებებს ა.

ადამი,

1კრ. 15:22 ა. გამო კვდება ყველა

1კრ. 15:45 უკანასკნელი ა.

1ტმ. 2:14 ა. კი არ შემცდარა, ქალი შეცდა

ადამიანთა მებადურები,

მთ. 4:19 ა. მ. გაქცევთ

ადამიანური აზროვნება,

კლ. 2:18 ა. ა. გაყოყოჩებული

ადამმა,

დბ. 5:5 ა. სულ 930 წელი იცოცხლა

ადიდოს იაჰი,

ფს. 150:6 ყოველმა სულდგმულმა ა. ი.

აენთეთ,

რმ. 12:11 წმინდა სულით ა.

ავად,

ეს. 33:24 არავინ იტყვის, ა. ვარო

იაკ. 5:14 ა. არის რომელიმე?

ავლადიდება,

ეს. 60:5 ხალხთა ა. შენთან მოვა

აზროვნება,

ეფ. 4:23 შეიცვალეთ ა.

ფლ. 2:5 ისეთივე ა. როგორიც იესოს ჰქონდა

აზროვნებით,

1კრ. 14:20 ა. ზრდასრულნი იყავით

ათი მცნება,

გმ. 34:28 დაწერა ღმერთმა ფილებზე ა. მ.

აირჩიეთ,

იეს. 24:15 დღესვე ა., ვის ემსახურებით

აიწონე,

დნ. 5:27 ა. და მსუბუქი აღმოჩნდი

აკავებს,

2თს. 2:6 უკვე იცით რა ა. მას

აკაკუნეთ,

მთ. 7:7 ა. და გაგეღებათ

აკეთებს,

რმ. 8:28 თავის მოყვარულთა სასიკეთოდ ა.

აკვილა,

სქ. 18:2 შეხვდა ერთ იუდეველს, სახელად ა.

აკვირდება,

2მტ. 16:9 იეჰოვა ა. მთელ დედამიწას

ალისფერი,

ეს. 1:18 ა. ცოდვები, გათეთრდება

ალფა,

გმც. 1:8 მე ვარ ა. და ომეგა

ამაოება,

ეკ. 1:2 ყველაფერი ა.

ამაყი,

იგ. 16:5 ა. გული სძულს იეჰოვას

ამდიდრებს,

იგ. 10:22 იეჰოვას კურთხევა ა.

ამინ,

კნ. 27:15 მთელმა ხალხმა მიუგოს: ა.

2კრ. 1:20 მისი მეშვეობით ვამბობთ ა.

ამოწმებს,

იგ. 21:2 გულის ზრახვებს იეჰოვა ა.

ამპარტავნებს,

იაკ. 4:6 ღმერთი ა. ეწინააღმდეგება

ამრუდებს,

იობ. 34:12 ღმერთი არ ა. სამართალს

ამყარებს იმედს,

იერ. 17:5 ვინც ადამიანზე ა. ი.

ანა,

ლკ. 2:36, 37 ა. 84 წლისა იყო

ანანია,

სქ. 5:1 ა. და მისი ცოლი საფირა

ანარეკლად,

დბ. 1:26 შევქმნათ ადამიანი ჩვენ ა.

ანგელოზები,

მთ. 22:30 ისე არიან, როგორც ა. ზეცაში

1კრ. 4:9 სანახაობად ვიქეცით ა.

ებ. 13:2 ზოგიერთები ა. გამასპინძლებიან

იუდ. 6 ა. დათმეს თავიანთი მდგომარეობა

ანგელოზი,

2მფ. 19:35 ა. 185 000 კაცი გაანადგურა

სქ. 12:11 თავისი ა. გამოგზავნა და დამიხსნა

ანტიქრისტე,

1ინ. 2:18 მრავალი ა. უკვე მოვიდა

ანჩხლი,

იგ. 21:19 ა. და ფხუკიანი ცოლი

აპატიეთ,

კლ. 3:13 მთელი გულით ა. ერთმანეთს

აპოლოსი,

სქ. 18:24 მჭევრმეტყველი ა.

არარატი,

დბ. 8:4 კიდობანი ა. მთაზე გაჩერდა

არასოდეს უხილავს,

ინ. 1:18 ღმერთი არავის ა. უ.

არაფერი მაშინებს,

ფს. 23:4 ა. მ., შენა ხარ ჩემთან

არ აყოვნებს,

2პტ. 3:9 ა. ა. დანაპირების შესრულებას

არ გადახვიდეთ,

1კრ. 4:6 ა. გ. დაწერილს

არ დააგვიანდება,

აბკ. 2:3 ა. დააგვიანდება

არ დაგიმძიმდეთ,

ლკ. 21:34 გული ა. დ.

არ დაიქანცებიან,

ფს. 84:7 ივლიან და ა. დ.

არ დაიღლებიან,

ეს. 40:31 ივლიან და ა. დ.

არ დაიშუროთ,

ლკ. 13:24 ძალ-ღონე ა. დ.

არ დაუკავებს,

ფს. 84:11 იეჰოვა კარგს ა. დ.

არ ელით,

მთ. 24:44 რომელ საათზეც ა.ე.

არეოპაგი,

სქ. 17:22 პავლე ა. შუაში დადგა

არ ვიწყნარებ,

2მფ. 10:16 ა. ვ. ორგულობას

არ ვუღალატებ,

იობ. 27:5 ა. ვ. ღმერთს

არმაგედონი,

გმც. 16:16 ებრაულად ა. ჰქვია

არ მოკვდებით,

დბ. 3:4 გველმა ქალს უთხრა: ა. მ.

არსი,

რმ. 2:20 ცოდნის ა. სწვდები

არტემიდა,

სქ. 19:34 დიდებულია ეფესოელთა ა.

არც თხოვდებიან,

მთ. 22:30 აღდგომის შემდეგ ა. თ.

არც კი ჭამოთ,

1კრ. 5:11 ასეთებთან ერთად ა.

არც ჯარით,

ზქ. 4:6 ა. ჯ. და არც ძალით

არწივი,

ეს. 40:31 ა. გაშლიან ფრთებს

ასიამოვნოს,

1კრ. 7:33 აფიქრებს, როგორ ა. ცოლს

ასტროლოგები,

მთ. 2:1 იერუსალიმში ა. მივიდნენ

ასულა,

ინ. 3:13 ზეცაში არავინ ა.

ასული,

სქ. 21:9 მას ოთხი ა. ჰყავდა

ასწავლეთ,

მთ. 28:20 ა. მათ ყველაფრის დაცვა

ასწავლი,

რმ. 2:21 როგორღა ა. სხვებს?

ასწავლიდა,

მთ. 7:28 განცვიფრდნენ, თუ როგორ ა.

აქანავებთ,

ეფ. 4:14 სწავლების ყოველი ქარი ა.

აქანი,

იეს. 7:1 ა. აიღო გასანადგურებელი

აქლემი,

მთ. 19:24 ა. გაძვრება ნემსის ყუნწში

აღდგება,

ინ. 5:29 ა. კარგის მოქმედი

აღდგომა,

მთ. 22:30 ა. შემდეგ არ ქორწინდებიან

ინ. 11:25 მე ვარ ა. და სიცოცხლე

აღზარდე,

იგ. 22:6 ისე ა. შვილი

აღიარებს,

რმ. 10:10 ვინც სახალხოდ ა., გადარჩება

აღიარეთ,

იაკ. 5:16 ა. ცოდვები

აღმატებულად,

ფლ. 2:3 სხვები ა. ჩათვალეთ

აღმატებული,

1კრ. 12:31 მე გიჩვენებთ ა. გზას

აღმზრდელობითი ზომა,

ებ. 12:11 ა. ზ. არ გვახარებს

აღსასრული,

მთ. 24:14 მაშინ დადგება ა.

აღსაშენებლად,

1კრ. 14:26 ყველაფერი ა. ხდებოდეს

აღშენებას,

რმ. 14:19 ერთმანეთის ა. ემსახურება

აღჭურვილი,

2ტმ. 3:17 ა. კარგი საქმისთვის

აყირო,

იონ. 4:10 შენ ა. დაგენანა

აშენებს,

ფს. 127:1 თუ იეჰოვა არ ა. სახლს

1კრ. 8:1 სიყვარული ა.

აშთობს,

მრ. 4:19 იპყრობს მათ და ა. სიტყვას

აძოვე,

ინ. 21:17 ა. ჩემი ბატკნები

ახალი პიროვნება,

ეფ. 4:24 შეიმოსეთ ა. პ.

ახალი შეთანხმება,

იერ. 31:31 ა. შ. დავუდებ ისრაელს

ლკ. 22:20 ეს სასმისი ა. შ. განასახიერებს

ახალი ცა,

ეს. 65:17 აი, ვქმნი ა. ც.

გმც. 21:1 ა. ც. და ახალი დედამიწა

ახალ მცნებას,

ინ. 13:34 ა. მ. გაძლევთ

აჯილდოებს,

ებ. 11:6 ა. გულმოდგინედ მძებნელს

ბაბილონი,

დბ. 11:9 ეწოდა მას ბ.

იერ. 51:37 ბ. ქვების გროვად იქცევა

გმც. 17:5 დიდი ბ., მეძავთა დედა

გმც. 18:2 დაეცა დიდი ბ.

ბაგეები,

ოს. 14:2 ბ. შეგასხამთ ხოტბას

ბაგეებს,

იგ. 10:19 ვინც ბ. იმორჩილებს

ბაგეთა ნაყოფი,

ებ. 13:15 ჩვენი ბ. ნ.

ბაგით,

რმ. 10:10 ვინც სახალხოდ აღიარებს ბ.

ბადე,

მთ. 13:47 სამეფო ბ. ჰგავს

ბავშვები,

ფს. 8:2 ბ. პირით აჩვენე ძალა

მთ. 18:3 თუ ბ. არ გახდებით

ლკ. 10:21 ბ. გაუმჟღავნე

1კრ. 14:20 ბოროტებისთვის ბ. იყავით

ეფ. 6:1 ბ., დაუჯერეთ მშობლებს

ბავშვი,

ლკ. 9:47 იესომ გვერდით დაიყენა ბ.

ბათშება,

2სმ. 11:3 ბ., ხეთელი ურიას ცოლი

ბალახის ღერი,

მთ. 7:3 რატომ უყურებ ბ. ღ.

ბარნაბა,

სქ. 9:27 მას ბ. დაეხმარა

ბარუქი,

იერ. 45:2 ბ., იეჰოვა შენზე ამბობს

ბატკნები,

ეს. 40:11 შეაგროვებს ბ.

ინ. 21:15 აძოვე ჩემი ბ.

ბაღი,

დბ. 2:15 ედემის ბ. დაასახლა

ბედისწერა,

ეს. 65:11 ბ. ღმერთს უვსებთ სასმისს

ბედნიერება,

სქ. 20:35 გაცემას უფრო მეტი ბ. მოაქვს

ბედნიერი,

1ტმ. 1:11 ბ. ღვთის სასიხარულო ცნობა

ბედნიერია,

ფს. 32:1 ბ., ვისაც ეპატია დანაშაული

ფს. 144:15 ბ., ვისი ღმერთიც იეჰოვაა

ბედნიერნი,

მთ. 5:3 ბ., სულიერს მოწყურებულნი

ბეთელი,

დბ. 28:19 იმ ადგილს ბ. დაარქვა

ბეთლემი,

მქ. 5:2 ბ. გამომივა მმართველი

ბელშაცარი,

დნ. 5:1 მეფე ბ. ნადიმი

ბეღურა,

მთ. 10:29 ორი ბ. ერთ ასარად

ბეცალელი,

გმ. 31:2 შევარჩიე ბ.

ბეჭედდასმული,

დნ. 12:9 ეს სიტყვები ბ. უნდა იყოს

ბზესავით,

სფ. 2:2 ვიდრე ბ. ჩაუვლია დღეს

ბილიკი,

იგ. 4:18 მართალთა ბ.

ბილწავს,

2კრ. 7:1 რაც ბ. სხეულს

ბილწსიტყვაობა,

კლ. 3:8 მოიშალეთ ბ.

ბოლო დღეები,

2ტმ. 3:1 ბ. დ. მძიმე დრო დადგება

ბორბალი,

ეზკ. 1:16 გეგონება, ბ. ბ. ზისო

ბოროტები,

ფს. 37:9 ბ. მოისპობიან

ბოროტი,

ფს. 37:10 აღარ იქნება ბ.

ეს. 26:10 ბ. სიმართლეს ვერ ისწავლის

ბოროტის ხელშია,

1ინ. 5:19 ქვეყნიერება ბ. ხ.

ბოღმა,

ეფ. 4:31 მოიშორეთ ყოველგვარი ბ.

ბრაზი,

კლ. 3:8 მოიშალეთ ბ.

ბრალდაუდებელი,

ტიტ. 1:7 ზედამხედველი ბ.

ბრმა,

მთ. 15:14 ბ. მეგზურები არიან

ბრძენი,

იგ. 3:7 ბ. საკუთარ თვალში

ბრძნულად,

იგ. 27:11 შვილო, ბ. მოიქეცი

ბრძნული,

იგ. 11:14 ბ. რჩევის გარეშე

ბუნაგი,

მთ. 21:13 ყაჩაღების ბ. გიქცევიათ

ბურჯები,

გლ. 2:9 ბ. ითვლებოდნენ

გაათეთრეს,

გმც. 7:14 კრავის სისხლით გ.

გაამხნევეთ,

კლ. 3:16 ერთმანეთი გ. ფსალმუნებით

გააფრთხილე,

ეზკ. 33:9 თუ გ. ბოროტს

გააღიზიანებთ,

კლ. 3:21 მამებო, ნუ გ. შვილებს

გაბედულად,

სქ. 4:31 სიტყვის გ. ქადაგება

ეფ. 6:20 გ. გავაცხადო

გაბედულება,

1თს. 2:2 გ. მოვიკრიბეთ

გაბრაზებული,

ეფ. 4:26 მზე ნუ ჩავა, კვლავ გ. იყოთ

გაბრიელი,

ლკ. 1:19 მე გ. ღვთის წინაშე ვდგავარ

გაბრკოლებს,

მთ. 5:29 თუ თვალი გ., ამოითხარე

გაგათავისუფლებთ,

ინ. 8:32 ჭეშმარიტება გ.

გაგამაგრებ,

ეს. 41:10 მე გ., მე დაგეხმარები

გაგდევნიან,

ინ. 15:20 თქვენც გ.

გაგვიმჟღავნა,

1კრ. 2:10 თავისი სულით გ.

გადაიწეროს,

კნ. 17:18 გ. ეს კანონი

გადასახადი,

ლკ. 23:2 კეისრისთვის გ. გადახდა

გადატეხილი ლერწამი,

ეს. 42:3 გ. ლ. არ მოტეხს

გადაუდებლად,

2ტმ. 4:2 იქადაგე სიტყვა გ.

გადმოუღვარეთ,

ფს. 62:8 გული გ. მას

გაეტოლებინა,

ფლ. 2:6 ღვთისთვის გ. თავი

გაეყრება,

მთ. 19:9 თუ ქმარი ცოლს გ., მრუშობს

გაეცინა,

დბ. 18:13 რატომ გ. სარას?

გავამხნეოთ,

ებ. 10:25 გ. ერთმანეთი, მით უმეტეს

გაიხარა,

1მტ. 29:9 გ. შესაწირავის გამო

გაიხარებენ,

ეს. 65:13 ჩემი მსახურები გ.

გალავანი,

ეზკ. 38:11 არც გ. აქვთ

გამალიელი,

სქ. 22:3 გ. მიერ ვარ განსწავლული

გამამდიდრებ,

იგ. 30:8 ნურც გ.

გამაპარტახებელი,

მთ. 24:15 დაინახავთ გ.

გამართლება,

რმ. 1:20 გ. არა აქვთ

გამდიდრებისკენ,

1ტმ. 6:9 ვინც გ. ისწრაფვის

გამეხსნა,

1კრ. 16:9 ფართოდ გ. კარი

გამიხსენებდე,

იობ. 14:13 დამიდგენდე დროს და გ.

გამოასწოროთ,

გლ. 6:1 რბილად მიუდგეთ და გ.

გამოგაცოცხლებთ,

მთ. 11:28 მოდით ჩემთან და მე გ.

გამოდით,

გმც. 18:4 გ., ჩემო ხალხო

გამოვისყიდი,

ოს. 13:14 სამარის ხელიდან გ.

გამოთვლის,

ლკ. 14:28 დაჯდება და გ. ხარჯებს

გამოიკვლიე,

ფს. 26:2 გ. ჩემი გული და ფიქრები

გამოიცადოს,

1ტმ. 3:10 ჯერ უნდა გ.

გამომგზავნელი,

ინ. 7:28 ჩემი გ.

გამომდნობელი,

მლ. 3:3 დაჯდება ვერცხლის გ.

გამომყევი,

მთ. 19:21 მერე მოდი და გ.

გამონაცადი,

იაკ. 1:3 ასე გ. რწმენა

გამორჩენა,

2კრ. 7:2 გ. არავისგან გვინახავს

გამოსადეგნი,

2კრ. 3:5 მსახურებისთვის გ. ვართ

გამოსავალი,

1კრ. 10:13 გ. გიჩვენებთ

გამოსასყიდი,

მთ. 20:28 სიცოცხლე გასწიროს გ.

გამოსაცდელად,

იგ. 27:21 ქება ადამიანის გ.

გამოსყიდვის წესი,

ლვ. 16:34 გ. წ. შესრულდეს

გამოუცდელი,

იგ. 22:3 გ. სასჯელს იტეხს

გამოუცდელს,

ფს. 19:7 დააბრძენებს გ.

გამოცხადება,

რმ. 8:19 ელის ძეების გ.

გამცემს,

მთ. 26:21 ერთი თქვენგანი გ.

გამჭრიახობა,

იგ. 19:11 გ. რისხვას აცხრობს

მთ. 24:15 წამკითხველმა გ. გამოიჩინოს

განადგურება,

2პტ. 3:7 უღვთოთა გ. დღისთვისაა შემონახული

განადიდე,

ინ. 12:28 მამა, გ. შენი სახელი

განავალი,

კნ. 23:13 ორმოში ჩაფალით გ.

განამტკიცო,

ლკ. 22:32 როცა მობრუნდები, გ. ძმები

განგმირეს,

ზქ. 12:10 შეხედავენ მას, ვინც გ.

განდგომილება,

2თს. 2:3 სანამ გ. არ იჩენს თავს

განეგო,

ეფ. 1:10 დანიშნულ დროს გ. ყოველივე

განეწყვეთ საქმისთვის,

1პტ. 1:13 ამიტომ გ. ს.

განვაგრძოთ,

ფლ. 3:16 გ. მწყობრად სვლა

განვიწმინდოთ,

2კრ. 7:1 გ. იმისგან, რაც ბილწავს

განვწმენდ,

ეზკ. 36:23 გ. ჩემს დიდებულ სახელს

ზქ. 13:9 გ. მათ როგორც ვერცხლს

განზრახ,

ებ. 10:26 გ. ვცოდავთ

განიმტკიცეთ,

კლ. 2:7 გ. რწმენა

განისწავლებიან,

ეს. 54:13 ვაჟები იეჰოვას მიერ გ.

განისჯებით,

მთ. 7:2 თქვენც გ.

განიწმინდება,

დნ. 12:10 მრავალი გ.

განიწმინდოს,

მთ. 6:9 გ. შენი სახელი

განმარტავდნენ,

ნემ. 8:8 ღვთის კანონს გ.

განსაკურნავად,

გმც. 22:2 ფოთლები ხალხების გ. იყო

განსაცდელები,

1თს. 3:3 რწმენა არ შეგირყიოთ გ.

განსაცდელი,

ლკ. 8:13 გ. დროს კი განდგებიან

ლკ. 22:28 გ. არ მომცილებიხართ

იაკ. 1:2 გ. სიხარულით შეხვდით

იაკ. 1:12 ბედნიერია, ვინც გ. იტანს

განსაცდელში,

2კრ. 11:26 ხშირად ვყოფილვარ გ.

განსხვავებული აზრი,

რმ. 14:1 ნუ განსჯით გ. ა. გამო

განსჯა,

იაკ. 4:12 ვინა ხარ, მოყვასს რომ გ.?!

განტევების ვაცი,

ლვ. 16:8 ყაროს წილი აარონმა გ. ვ.

განუახლდეს,

იობ. 33:25 გ. ხორცი

განუზომელია,

რმ. 11:33 რა გ. ღვთის სიბრძნე

განძი,

იგ. 2:4 დამალული გ. მოიძიებ

მთ. 6:21 სადაც შენი გ.

მთ. 13:44 მინდორში დამალულ გ. ჰგავს

ლკ. 12:33 დაიგროვეთ გ. ზეცაში

2კრ. 4:7 გ. თიხის ჭურჭელში

განწყობილება,

ფლ. 2:20 მისნაირი გ.

განხეთქილებები,

რმ. 16:17 ვინც გ. იწვევს

გარდაიქმენით,

რმ. 12:2 შეიცვალეთ აზროვნება და გ.

გარეგნობა,

1სმ. 16:7 ნუ უყურებ მის გ.

გარეშეებს,

1კრ. 5:13 გ. ღმერთი გაასამართლებს

გარიგებდათ,

კნ. 8:5 როგორც მამა, ისე გ. იეჰოვა

გარყვნილება,

1კრ. 6:18 ნუ ჩაიდენთ გ.

გლ. 5:19 ხორცის საქმეა გ.

გასამართლება,

ინ. 5:22 მამამ გ. ძეს მიანდო

1პტ. 4:17 გ. ღვთის სახლიდან დაიწყება

გასამრჯელო,

დბ. 31:7 ათჯერ შემიცვალა გ.

გასარჩევად,

ებ. 5:14 გაიწაფეს გონება გ.

გასასამართლებლად,

ლკ. 22:30 12 ტომის გ.

გასაფრთხილებლად,

1კრ. 10:11 ჩვენ გ. დაიწერა

გასაღებები,

მთ. 16:19 მოგცემ ზეციერი სამეფოს გ.

გასაღები,

გმც. 1:18 ჩემს ხელთაა სიკვდილის გ.

გასაღვიძებლად,

ინ. 11:11 მე მის გ. მივდივარ

გასაჭირი,

მთ. 24:21 მაშინ იქნება დიდი გ.

სქ. 14:22 მრავალი გ. მოგვიწევსო

რმ. 12:12 გაუძელით გ.

2კრ. 4:17 ეს გ. ხანმოკლეა

2თს. 1:4 მოთმინებითა და რწმენით იტანთ გ.

1ინ. 3:17 ძმის გ. გულთან ახლოს არ მიაქვს

გმც. 7:14 დიდი გ. გამოიარეს

გასაჭირში,

2სმ. 22:7 გ. მოვუხმე იეჰოვას

იობ. 36:15 საწყლებს ღმერთი გ. შველის

ფს. 119:50 ეს არის ჩემი ნუგეში გ.

გასახსენებლად,

ლკ. 22:19 ეს აკეთეთ ჩემ გ.

გასაჯოხად,

იგ. 13:24 შვილი გ. არ ემეტება

გასწავლეთ,

ფლ. 4:9 რაც მე გ.

გასწავლი,

ეს. 48:17 შენ სასიკეთოდ გ.

გაუთავებელი ლაპარაკი,

იგ. 17:9 გ. ლ. აშორებს

გაუმჟღავნე,

მთ. 11:25 ბავშვებს გ.

გაუძელით,

რმ. 12:12 გ. გასაჭირს

გაფლანგა,

ლკ. 15:13 ვაჟმა ყველაფერი გ.

გაქოს,

იგ. 27:2 სხვამ გ. და არა შენმა პირმა

გაღარიბებულმა,

იგ. 30:9 ანდა გ. არ მოვიპარო

გაყრა,

მლ. 2:16 მძულს გ.

გაცემას,

სქ. 20:35 გ. უფრო მეტი ბედნიერება მოაქვს

გაცილებით მეტი,

ეფ. 3:20 შეუძლია გ. მ. გააკეთოს

გაცოცხლდა,

1პტ. 3:18 სულიერ სხეულში გ.

გაცოცხლდება,

იობ. 14:14 თუ მოკვდა კაცი, განა გ.?!

გაძლიერდით,

1კრ. 16:13 იყავით გაბედულები და გ.

გაჭირვებულები,

ფს. 69:33 იეჰოვა უსმენს გ.

გახსოვდეს,

ეკ. 12:1 გ. შენი შემოქმედი

გეგმები,

იგ. 15:22 თათბირის გარეშე გ. ჩაიშლება

გედეონი,

მსჯ. 7:20 იეჰოვას მახვილი და გ. მახვილი

გეენა,

მთ. 10:28 სულის მოსპობა შეუძლია გ.

გემართოთ,

რმ. 13:8 არავისი არაფერი გ.

გემორჩილებოდნენ,

დბ. 1:28 გ. ცოცხალი არსებები

გესტუმრება,

ფს. 15:1 იეჰოვა, ვინ გ. კარავში

გეყვარებათ,

1ინ. 2:15 ნუ გ. ქვეყნიერება

გეშინია,

ეს. 41:10 ნუ გ., რადგან შენთანა ვარ

გეხვეწებით,

2კრ. 5:20 გ. შეურიგდით ღმერთს

გვალვა,

იერ. 17:8 გ. ვერ შეაწუხებს

გვამძიმებს,

ებ. 12:1 მოვიშოროთ ყველაფერი, რაც გ.

გვასწავლე,

ფს. 90:12 გ., ისე გავლიოთ

გვდევნიან,

1კრ. 4:12 გ., ვითმენთ

გველი,

დბ. 3:4 გ. ქალს უთხრა

გვირგვინი,

იგ. 12:4 კარგი ცოლი ქმრის გ.

გვიყვარდეს,

1ინ. 3:18 გ. არა ენით, არამედ საქმით

გვშუამავლობს,

რმ. 8:34 იესო გ. კიდეც

გზა,

იგ. 16:25 გ., კაცს სწორი ჰგონია

ეს. 30:21 ეს არის გ.

მთ. 7:14 ვიწროა ჭიშკარი და ვიწროა გ.

მთ. 13:4 თესლი გ. პირას დავარდა

ინ. 14:6 მე ვარ გ.

გისწავლია,

2ტმ. 3:14 იმას მიჰყევი, რაც გ.

გიყვარდეთ,

ინ. 13:34 გ. ერთმანეთი

კლ. 3:19 ქმრებო, გ. ცოლები

1პტ. 4:8 მთელი გულით გ. ერთმანეთი

გიყვარდეს,

ლვ. 19:18 მოძმე საკუთარი თავივით გ.

კნ. 6:5 გ. იეჰოვა

მთ. 22:37 გ. იეჰოვა, მთელი გულით

გიყვარვარ,

ინ. 21:17 სიმონ, იოანეს ძეო, გ.?

გიყვარვართ,

ინ. 14:15 თუ გ., დაიცავთ მცნებებს

გიხსნით,

2მტ. 20:17 იხილეთ, როგორ გ. იეჰოვა

გლანძღავენ,

მთ. 5:11 ბედნიერნი ხართ, თუ გ.

გმობა,

იობ. 2:5 თუ პირში არ დაგიწყოს გ.

მრ. 3:29 წმინდა სულის გ. არასოდეს ეპატიებათ

გოგონა,

მრ. 5:42 გ. წამოდგა და გაიარა

გოლგოთა,

ინ. 19:17 ებრაულად გ. ჰქვია

გოლიათი,

1სმ. 17:4 სახელად გ.

გონება,

იგ. 3:5 საკუთარ გ. ნუ დაენდობი

ეფ. 4:18 მათ გ. აქვთ დაბნელებული

გონიერება,

1მფ. 3:11 რაკი გ. ითხოვე

იგ. 4:7 შეიძინე გ.

ფლ. 4:5 ყველამ დაინახოს თქვენი გ.

გონიერი,

მთ. 24:45 ვინ არის ერთგული და გ. მონა

გონივრულად,

ლკ. 16:8 სახლთუხუცესი გ. მოიქცა

გონს მოეგებიან,

1მფ. 8:47 გ. მ. და მობრუნდებიან

გპატიობს,

ფს. 103:3 ის ყველა დანაშაულს გ.

გრაგნილები,

გმც. 20:12 ვიხილე გაშლილი გ.

გუგა,

ზქ. 2:8 ჩემი გ. შემხებია

გუთანი,

ლკ. 9:62 ვინც გ. ჰკიდებს ხელს

გულანთებულნი,

რმ. 10:2 ღვთისთვის კი არიან გ.

გულგატეხილებთან,

ფს. 34:18 იეჰოვა ახლოს არის გ.

გულგატეხილებს,

ფს. 147:3 ის კურნავს გ.

გულდამძიმებულნი,

1თს. 5:14 ანუგეშეთ გ.

გულდასმით იკვლევდნენ,

სქ. 17:11 გ. ი. წერილებს

გულების,

იგ. 17:3 იეჰოვა გ. შემმოწმებელია

გულებში,

იერ. 31:33 ჩემს კანონს გ. ჩავუწერ

გულზე,

1ინ. 3:20 ღმერთი ჩვენს გ. დიდია

გულთამხილავი,

გმც. 2:23 გ. ვარ

გულთბილად,

რმ. 15:7 გ. მიიღეთ ერთმანეთი

გული,

კნ. 6:6 გ. ჩაიბეჭდე სიტყვები

2მტ. 15:7 გ. არ გაიტეხოთ

იერ. 17:9 გ. ყველაზე ვერაგია

ლკ. 12:34 იქ იქნება თქვენი გ.

ლკ. 21:34 გ. არ დაგიმძიმდეთ

სქ. 16:14 გ. გაუხსნა

გული გაგიტყდება,

იგ. 24:10 თუ გ. გ.

გული გამიხარე,

იგ. 27:11 შვილო, გ. გ.

გული დაეწვა,

მთ. 20:34 გ. დ. და თვალებზე შეეხო

გულიდან მოდის,

მთ. 15:19 გ. მ. მკვლელობა

გული ეწვოდა,

მთ. 9:36 გ. ე. მათ გამო

გულით,

რმ. 6:17 გ. დაემორჩილეთ

გულით მოისურვა,

გმ. 36:2 გ. მ. საქმის კეთება

გულით მოისურვებს,

გმ. 35:5 ვინც გ. მ., მოიტანოს

გული ნუ მოგივა,

ფს. 37:8 გ. ნუ მ.

გულის ზრახვები,

იგ. 16:2 გ. ზ. იეჰოვა ამოწმებს

გულისტკივილი,

1მფ. 8:38 უწყის თავისი გ.

გულმოდგინება,

იგ. 12:27 გ. ძვირფასი განძია

ებ. 6:11 გ. გამოიჩინე

გულმოდგინედ,

1ტმ. 4:15 გ. აკეთე ეს ყოველივე

გულმოდგინენი,

რმ. 12:11 გ. იყავით

გულმოწყალე,

კნ. 4:31 იეჰოვა გ. ღმერთია

იაკ. 5:11 როგორი გ. იეჰოვა

გულმოწყალება,

მთ. 9:13 გ. მსურს

იაკ. 2:13 გ. გარეშე გასამართლდება

გულმოწყალენი,

მთ. 5:7 ბედნიერნი არიან გ.

გულს,

იგ. 4:23 გ. გაუფრთხილდი

იერ. 17:10 მე, იეჰოვა, ვიკვლევ გ.

გულს გაუფრთხილდი,

იგ. 4:23 ყველაზე მეტად გ. გ.

გულუბრყვილო,

იგ. 14:15 გ. ყველა სიტყვისა სჯერა

გულუხვები,

1ტმ. 6:18 იყვნენ გ. და ხელგაშლილები

გულში,

ებ. 3:12 ბოროტებამ არ გაიდგას ფესვი გ.

გულში მოჭარბებულს,

ლკ. 6:45 პირი გ. მ.

გულში ჩაუდებს,

გმც. 17:17 ღმერთი გ. ჩ. მათ

დააბრკოლებთ,

1კრ. 10:32 ნუ დ. ღვთის კრებას

დააბრკოლოთ,

ფლ. 1:10 არ დ. სხვები

დააბრკოლოს,

ლკ. 17:2 ვიდრე ერთი მცირეთაგანი დ.

დააგვიანდება,

აბკ. 2:3 არ დ.

დაადუმოთ,

1პტ. 2:15 დ. უგუნურები

დაამყარეთ,

ფს. 62:8 მუდამ მასზე დ. იმედი

დაბადების დღე,

დბ. 40:20 ფარაონის დ. დ. იყო

მთ. 14:6 ჰეროდეს დ. დ. ჰეროდიას ქალიშვილმა

დაბანა,

ინ. 13:5 დაიწყო ფეხების დ.

დაბნელდება,

იოლ. 2:31 მზე დ.

დაბრკოლების ლოდი,

რმ. 9:33 ვდებ სიონში დ. ლ.

რმ. 14:13 ძმას არ დავუდოთ დ. ლ.

დაბრძენდება,

იგ. 9:9 დაარიგე ბრძენი და დ.

იგ. 13:20 ბ. მოსიარულე დ.

დაგვეკისრებინა,

სქ. 15:28 მეტი აღარაფერი დ.

დაგვიმტკიცა,

რმ. 5:8 ღმერთმა სიყვარული დ.

დაგმე,

იობ. 2:9 დ. ღმერთი და მოკვდი

დაგძრახოს,

ტიტ. 2:8 ვერავინ ვერ დ.

დაელოდე,

ფს. 37:7 მოთმინებით დ.

აბკ. 2:3 რომც დაყოვნდეს, დ.

დაემორჩილეთ,

ეფ. 6:5 მონებო, დ. თქვენს ბატონებს

ებ. 13:17 გაუგონეთ და დ.

1პტ. 2:13 უფლის გულისთვის დ. მეფეს

დაემორჩილეთ ქმრებს,

კლ. 3:18 ცოლებო, დ. ქ.

დაემორჩილოს,

რმ. 13:1 ყველა დ. ხელისუფლებას

დაეცემა,

ეკ. 4:10 თუ ერთი დ., მეორე წამოაყენებს

დაეცეს,

იგ. 24:16 შვიდჯერაც რომ დ.

1კრ. 10:12 გაფრთხილდეს, რომ არ დ.

დაეჭვდებით,

მთ. 21:21 თუ რწმენა გექნებათ და არ დ.

დავა,

იგ. 15:18 მშვიდი კაცი დ. აცხრობს

იგ. 17:14 სანამ დ. იფეთქებდეს

დავაჩქარებ,

ეს. 60:22 თავის დროზე დ.

დაველოდები,

მქ. 7:7 მოთმინებით დ. ღმერთს

დავემორჩილოთ,

სქ. 5:29 ღმერთს უნდა დ.

დავეხეტები,

ფს. 119:176 დაკარგული ცხვარივით დ.

დავითი,

1სმ. 16:13 სამუელმა ზეთი სცხო დ.

ლკ. 1:32 ღმერთი მას დ. ტახტს მისცემს

სქ. 2:34 დ. არ ასულა ზეცაში

დავკმაყოფილდეთ,

1ტმ. 6:8 ამით დ.

დავობდეს,

2ტმ. 2:24 უფლის მონა არ უნდა დ.

დავრგე,

1კრ. 3:6 მე დ., ღმერთმა გაზარდა

დავსჯი,

გმც. 3:19 ვინც მიყვარს, შევაგონებ და დ.

დათესავს,

გლ. 6:7 რასაც დ., იმას მოიმკის

დათვი,

ეს. 11:7 ძროხა და დ. ერთად მოძოვენ

დათვისგან,

1სმ. 17:37 იეჰოვამ დ. მიხსნა

დათვრებით,

ეფ. 5:18 ნუ დ. ღვინით

დაიდგა ტახტები,

დნ. 7:9 დავინახე, რომ დ. ტ.

დაივიწყებს,

ეს. 49:15 განა დ. დედა ბავშვს

დაივიწყოს,

ებ. 6:10 რომ დ. თქვენი შრომა

დაიკმაყოფილოთ,

რმ. 13:14 ნუ იფიქრებთ როგორ დ.

დაიმდაბლებს თავს,

მთ. 18:4 ბავშვივით დ. თ.

დაიმდაბლეთ თავი,

იაკ. 4:10 დ. თ. იეჰოვას წინაშე

1პტ. 5:6 დ. თ. ღვთის წინაშე

დაიმედებული,

იგ. 28:26 საკუთარ თავზე დ. უგუნურია

დაიმედებულმა,

1პტ. 4:11 ღვთის ძალაზე დ.

დაიმკვიდრებენ,

მთ. 5:5 რბილი ხასიათისანი დ.

დაიმკვიდრეთ,

მთ. 25:34 დ. სამეფო

დაისეროს,

ლვ. 21:5 არ დ. სხეული

დაისვენებ,

დნ. 12:13 დ., მაგრამ აღდგები

დაიფიცოთ,

მთ. 5:34 არაფერი დ.

დაიყოლია,

იგ. 7:21 ტკბილმოუბარი ბაგეებით დ.

დაიცავთ ჩემს მცნებებს,

ინ. 14:15 თუ გიყვარვართ, დ.

დაიწერა,

რმ. 15:4 ჩვენ სასწავლებლად დ.

დაიჭერ,

ლკ. 5:10 ამიერიდან ადამიანებს დ.

დაიხატოთ,

ლვ. 19:28 სხეულზე არაფერი დ.

დაიხსნას,

2პტ. 2:9 იცის იეჰოვამ, როგორ დ.

დაკარგული,

ლკ. 15:24 დ. იყო და გამოჩნდა

დალოცეთ,

ლკ. 6:28 დ. თქვენი მაწყევარნი

დამამძიმებელი,

1ინ. 5:3 მისი მცნებები დ. არ არის

დამასრულებინა,

სქ. 20:24 ოღონდ დ. ჩემი სარბიელი

დამბლადაცემული,

ლკ. 5:24 შემდეგ დ. უთხრა

დამიბრუნდით,

იოლ. 2:12 დ. მთელი გულით

დამოკლებულა,

ეს. 59:1 იეჰოვას ხელი არ დ.

დამცინავები,

2პტ. 3:3 ბოლო დღეებში გამოჩნდებიან დ.

დამცინავი,

იგ. 27:11 რათა პასუხი გავცე ჩემს დ.

დამხმარე,

ინ. 14:16 მოგცემთ დ.

დანაპირები,

1მფ. 8:56 არცერთი დ. არ გამტყუნებულა

ფს. 15:4 არ ცვლის დ.

2კრ. 1:20 ყველა დ. „დიახ“ ხდება

დანაღვლიანდით,

2კრ. 7:9 ღვთისმოსაწონად დ.

დანაღვლიანება,

ეფ. 4:30 ნუ დ. ღვთის წმინდა სულს

დანაშაული,

ფს. 130:3 დ. რომ აკვირდებოდე

დანაშაულისთვის,

ეს. 53:5 ჩვენი დ. შეიმუსრა

დანიშნული დრო,

აბკ. 2:3 დ. დ. შესასრულებლად

დანიშნული დროები,

ლკ. 21:24 დანიშნული დ.

დარგავენ,

ეს. 65:22 არ დ., რომ სხვამ შეჭამოს

დარდი,

2კრ. 2:7 ანუგეშეთ, რათა დ. არ შთანთქას

დარიგება,

იგ. 1:7 უგუნურებს სძულთ დ.

იგ. 3:11 იეჰოვას დ. ნუ უკუაგდებ

დარწმუნდით,

1თს. 5:21 დ., რა არის კარგი

დარწმუნებას,

2კრ. 5:11 ხალხის დ. ვცდილობთ

დარწმუნებული,

რმ. 4:21 და სრულიად იყო დ.

დასაკლავად,

ეს. 53:7 ცხვარივით მიჰყავთ დ.

დასამხობად,

2კრ. 10:4 ძალა სიმაგრეთა დ.

დასასახლებლად,

ეს. 45:18 დედამიწა დ. შექმნა

დასასრულს,

ეს. 46:10 დასაწყისიდანვე ვაცხადებ დ.

დასაღვრელი შესაწირავი,

ფლ. 2:17 დ. შ. ვიღვრები

დასაჯე,

იგ. 19:18 დ. შვილი, სანამ ხელიდან წასულა

დასდებს ბრალს,

რმ. 8:33 ვინ დ. ბ. ღვთის რჩეულებს

დასთან,

კნ. 27:22 ვინც დ. დაწვება

დასკვნა,

ეკ. 12:13 მოსმენის შემდეგ დ. ასეთია

დასჯისგან,

იგ. 23:13 ნუ შეიკავებ თავს ბავშვის დ.

დაუახლოვდით,

იაკ. 4:8 დ. ღმერთ

დაუბრმავა,

2კრ. 4:4 ქვეყნიერების ღმერთმა დ.

დაუდევრად ასრულებს,

იერ. 48:10 დ. ა. დავალებას

დაუზარებლად,

ეფ. 6:7 დ. ემსახურეთ

დაუკვირდეს,

გლ. 6:4 თითოეული თავის საქმეებს დ.

დაუკვირდი,

1ტმ. 4:16 დ. რას და როგორ ასწავლი

დაუმორჩილა,

1კრ. 15:27 ყველაფერი მას დ.

დაუფიქრებელი,

იგ. 12:18 დ. ლაპარაკი

დაუფიქრებლად,

იობ. 6:3 ვლაპარაკობ დ.

იგ. 29:20 დ. მოლაპარაკე კაცი

დაუღალავად,

სქ. 5:42 დ. ასწავლიდნენ

დაფარული,

ლკ. 8:17 არაფერია დ.

დაქორწინდეს,

1კრ. 7:36 დ., არ შესცოდავს

დაქორწინდნენ,

1კრ. 7:9 უკეთესია დ.

დაღლილი,

იგ. 25:25 ცივი წყალი დ. კაცისთვის

დაღლილს,

ეს. 40:29 ის ძალას აძლევს დ.

დაწყევლით,

რმ. 12:14 ლოცეთ, ნუ დ.

დაწყევლილი,

ინ. 7:49 დ. კანონის უცოდინარი

დგას,

1კრ. 10:12 ვინც ფიქრობს, რომ დ.

დედამიწა,

გმ. 9:29 იცოდე, რომ დ. იეჰოვასია

იობ. 38:4 სად იყავი, დ. რომ ვაფუძნებდი?!

ფს. 37:11 თვინიერნი დაიმკვიდრებენ დ.

ფს. 37:29 მართლები დაიმკვიდრებენ დ.

ფს. 104:5 მყარ საძირკველზე დააფუძნე დ.

ფს. 115:16 დ. ადამიანებს მისცა

იგ. 2:21 მართლები დაიმკვიდრებენ დ.

ეს. 45:18 დ. დასასახლებლად შექმნა

მთ. 5:5 რბილი ხასიათისანი დაიმკვიდრებენ დ.

დედას,

გმ. 20:12 პატივი ეცი მამას და დ.

დედაჩემი,

ლკ. 8:21 დ. და ჩემი ძმები ისინი არიან

დედოფალი,

1მფ. 10:1 წავიდა საბას დ.

დევნა,

მთ. 13:21 ბრკოლდება, როცა დ. იწყება

მრ. 4:17 როგორც კი დ. იწყება

მრ. 10:30 დღესვე, დ. დროს

დევნილნი,

მთ. 5:10 სიმართლისთვის დ.

2კრ. 4:9 დ., მაგრამ არა მიტოვებულნი

დემონები,

1კრ. 10:21 დ. სასმისსაც

იაკ. 2:19 დ. სწამთ და კანკალებენ

დემონი,

სქ. 16:16 მას დ. მკითხაობის ძალას აძლევდა

დიახ,

მთ. 5:37 თქვენი დ. იყოს დ.

დიდად მოწყალე,

ნემ. 9:19 დ. მ. ხარ

დიდება,

რმ. 3:23 ვეღარ ირეკლავენ ღვთის დ.

გმც. 4:11 იეჰოვა, შენ გეკუთვნის დ.

დიდვაჭრები,

გმც. 18:3 დედამიწის დ.

დიდია,

ინ. 14:28 მამა ჩემზე დ.

1ინ. 3:20 ღმერთი ჩვენს გულზე დ.

დინა,

დბ. 34:1 იაკობის ასული დ.

დინარი,

ლკ. 7:41 ერთს 500 დ. ემართა

დრაკონი,

გმც. 12:9 გადმოაგდეს დ.

დრაქმა,

ლკ. 15:8 ქალს რომ ათი დ. ჰქონდეს

დრო,

ეკ. 3:1 ყველაფერს თავისი დ. აქვს

დნ. 7:25 არ გავა დ., დროები და ნახევარი დ.

ინ. 7:8 ჩემი დ. ჯერ არ დამდგარა

1კრ. 7:29 დ. ცოტაღა დარჩა

ეფ. 5:16 გონივრულად გამოიყენეთ დ.

დრო და შემთხვევა,

ეკ. 9:11 ყველაზე დ. და შ.

დრო ხელს გვიწყობს,

გლ. 6:10 ვიდრე დ.

დრტვინავენ,

იუდ. 16 ეს კაცები მუდამ დ.

დრტვინვა,

ფლ. 2:14 ყველაფერი დ. გარეშე აკეთეთ

დუმდა,

ეს. 53:7 დ., როგორც ცხვარი

დუმილი,

ეკ. 3:7 დ. დრო

დღე,

ფს. 84:10 ერთი დ. შენს ეზოებში

ეზკ. 4:6 თითო წელიწადზე თითო დ. გიდგენ

მთ. 24:36 არავინ იცის, როდის დადგება ის დ.

2პტ. 3:8 ათასი წელი — ერთი დ.

დღესასწაულები,

ლვ. 23:4 იეჰოვას დ.

ეგვიპტე,

მთ. 2:15 ე. მოვუხმე ჩემს ძეს

ედემი,

დბ. 2:8 გააშენა ღმერთმა ბაღი ე.

ევოდია,

ფლ. 4:2 მოვუწოდებ ე. და სინტიქეს

ეზრა,

ეზრ. 7:11 ე., მღვდელი და გადამწერი

ეკლებისგან,

მრ. 15:17 ე. გვირგვინი დაწნეს

ეკლიანი ბუჩქი,

სქ. 7:30 ე. ბ. ალში გამოეცხადა

ელვა,

მთ. 24:27 ე. ჩნდება და ანათებს

ელვასავით,

ლკ. 10:18 სატანა ე. ჩამოვარდა

ელია,

იაკ. 5:17 ე. ჩვენნაირი ადამიანი იყო

ელჩები,

2კრ. 5:20 ჩვენ ე. ვართ ქრისტეს ნაცვლად

ემსახურე,

1მტ. 28:9 გულითა და სულით ე. მას

ემსახურებით,

იეს. 24:15 აირჩიეთ, ვის ე.

ემსახურეთ,

ფს. 100:2 სიხარულით ე. იეჰოვას

ემსახურეთ ერთმანეთს,

1პტ. 4:10 ძღვნით ე. ე.

ემსახუროთ,

რმ. 12:1 გააზრებულად ე. ღმერთს

ენა,

დბ. 11:7 სხვადასხვა ე. ავალაპარაკოთ

ფს. 34:13 ე. ცუდის თქმისგან შეაკავე

იგ. 18:21 სიკვდილ-სიცოცხლე ე. ხელშია

ეს. 50:4 იეჰოვამ მომცა სწავლულთა ე.

სფ. 3:9 მივცემ ხალხებს სუფთა ე.

სქ. 2:4 სხვადასხვა ე. ალაპარაკდნენ

იაკ. 1:26 ე. არ ლაგმავს

იაკ. 3:8 მაგრამ ე. ვერავინ ათვინიერებს

ენებზე,

1კრ. 13:8 ე. საუბარი შეწყდება

ენიდან,

გმც. 7:9 ყველა ერიდან, ხალხიდან და ე.

ენოქი,

დბ. 5:24 ემსახურებოდა ე. ღმერთს

ეპიდემიები,

ლკ. 21:11 იქნება ე.

ეპირფერებიან,

იუდ. 16 გამორჩენის მიზნით ე.

ერთად შეკრება,

ებ. 10:25 ნუ მოვიშლით ე. შ.

ერთგულება,

ქბ. 8:6 ე. სამარესავით შეუპოვარია

1კრ. 4:2 მმართველებს ე. მოეთხოვებათ

ერთგულები,

ფს. 37:28 არ მიატოვებს ე.

ერთგულებით ,

2სმ. 22:26 ერთგულს ე. უპასუხებ

ერთგულების მომთხოვნი,

გმ. 34:14 ე. მ. ღმერთი

ერთგულთა,

1სმ. 2:9 იცავს ე. ნაბიჯებს

ერთგული,

ფს. 16:10 არ გაიმეტებ ე. საფლავისთვის

ლკ. 16:10 მცირედში ე. ბევრშიც ე.

1კრ. 10:13 ღმერთი ე.

ერთი,

1კრ. 8:6 ე. ღმერთი

ერთიანობა,

ეფ. 4:3 შეინარჩუნოთ ე.

ერთობა,

იგ. 10:23 საქციელით ე.

ერთსულოვანი,

ფლ. 2:2 იყავით ე.

ერი ,

ფს. 33:12 ე., რომლის ღმერთიც იეჰოვაა

ერიდეთ ,

მთ. 6:1 ე. სიმართლის ქმნას

ერი ერის წინააღმდეგ,

მთ. 24:7 ე. აღდგება

ესავი,

დბ. 25:34 ე. პირმშოობა არაფრად ჩააგდო

ესწავლებინა,

ეზრ. 7:10 ე. სამართალი

ესწრაფეთ,

კლ. 3:1 ე. იმას, რაც ზეცაშია

ეტლი,

მსჯ. 4:13 შეკრიბა სისერამ 900 ცელიანი ე.

ეუწყოს,

გმ. 9:16 მთელ დედამიწას ე. ჩემი სახელი

ეფესო,

1კრ. 15:32 მიბრძოლია მხეცებთან ე.

ექადაგა,

კლ. 1:23 ე. ყველა ხალხს ცისქვეშეთში

ექიმი,

ლკ. 5:31 ე. ავადმყოფებს სჭირდებათ

ეშმაკი,

ლკ. 4:13 აღარ უცდია ე. მისი ცდუნება

ინ. 8:44 თქვენ მამათქვენისგან, ე. ხართ

ეფ. 6:11 რათა წინ აღუდგეთ ე. ხრიკებს

1პტ. 5:8 ე., დაძრწის როგორც მბრდღვინავი ლომი

1ინ. 3:8 ღვთის ძე ე. საქმეების მოსასპობად გამოჩნდა

გმც. 12:12 თქვენთან ჩამოვიდა ე.

ეშმაკს,

იაკ. 4:7 წინააღმდეგობა გაუწიეთ ე.

გმც. 20:10 ე. ჩააგდებენ ცეცხლის ტბაში

ეცადეთ,

2პტ. 3:14 საყვარელნო, ყველანაირად ე.

ეცი თაყვანი,

მთ. 4:10 იეჰოვას, შენს ღმერთს, ე. თ.

ეძებეთ,

ეს. 55:6 ე. იეჰოვა

ეძებნათ,

სქ. 17:27 გულმოდგინედ ე. ღმერთი

ეჭვიანი,

იაკ. 1:6 ე. ჰგავს ზღვის ტალღას

ეჭვიანობა,

იგ. 6:34 ე. ქმარს განარისხებს

ეჭიდებით,

ფლ. 2:16 მაგრად ე. სიცოცხლის სიტყვას

ვააშკარავებ,

ინ. 7:7 ბოროტ საქმეებს ვ.

ვადები,

სქ. 1:7 არ არის საჭირო, იცოდეთ ვ.

1თს. 5:1 საჭირო არაა, ვ. მოგწეროთ

ვაზი,

ეს. 65:21 ჩაყრიან ვ.

მქ. 4:4 ვ. ძირში იჯდება

ინ. 15:1 ჭეშმარიტი ვ. ვარ

ვაი,

1კრ. 9:16 ვ., თუ არ ვაუწყებ

გმც. 12:12 ვ. მიწასა და ზღვას

ვაი-ნუგეშისმცემლები,

იობ. 16:2 ყველანი ვ. ხართ

ვაკე,

ფს. 26:12 ფეხს ვ. დავდგამ

ვაკეთებ,

რმ. 7:15 იმას არ ვ., რაც მსურს

ვალები,

მთ. 6:12 გვაპატიე ჩვენი ვ.

ვამაყობთ,

2თს. 1:4 ვ. თქვენით

ვაპატიო,

მთ. 18:21 რამდენჯერ უნდა ვ. ძმას?

ვაჟები,

ეს. 54:13 შენი ვ. განისწავლებიან

ვაჟი,

იგ. 15:20 ბრძენი ვ. მამას ახარებს

ლკ. 15:13 უმცროსმა ვ. ყველაფერი გაფლანგა

ვარსკვლავები,

ფს. 147:4 სახელით უხმობს ვ.

მთ. 24:29 ციდან ვ. ჩამოცვივდება

ვარსკვლავი,

გმც. 2:1 შვიდი ვ. უჭირავს

ვატყვევებთ,

2კრ. 10:5 ყოველ აზრს ვ.

ვაღიარე,

ფს. 32:5 ბოლოს ვ. ცოდვა შენ წინაშე

ვაღიარებთ,

1ინ. 1:9 თუ ცოდვებს ვ., ის გვაპატიებს

ვაყალბებთ,

2კრ. 4:2 არც ღვთის სიტყვას ვ.

ვაშლები,

იგ. 25:11 ოქროს ვ. ჰგავს

ვაჭარი,

მთ. 13:45 ზეციერი სამეფო ჰგავს ვ.

ვდევნიდი,

სქ. 26:11 სხვა ქალაქებშიც ვ. მათ

ვედრება,

1ტმ. 2:1 აღავლინოთ ვ. და ლოცვა

ებ. 5:7 ქრისტემ აღუვლინა ვ.

იაკ. 5:16 მართალი კაცის ვ.

ვეკუთვნით,

რმ. 14:8 იეჰოვას ვ.

ველით,

რმ. 8:25 მას მოთმინებით ვ.

ვენახი,

მთ. 20:1 მუშები დაიქირავა ვ.

ლკ. 20:9 კაცმა ვ. გააშენა

ვერაგი,

იერ. 17:9 გული ყველაზე ვ.

ვერაგულად,

მლ. 2:15 ვ. ნუ მოექცევით ცოლს

ვერცხლი,

ეზკ. 7:19 ვ. ქუჩებში გადაყრიან

სფ. 1:18 ვერც ვ. იხსნის მათ

ვერცხლივით,

იგ. 2:4 ვ. მოძებნი

ვვაჭრობთ,

2კრ. 2:17 ღვთის სიტყვით არ ვ.

ვთხოვთ,

ეფ. 3:20 იმაზე მეტი გააკეთოს, ვიდრე ჩვენ ვ.

1ინ. 5:14 რაც არ უნდა ვ. მისი ნებისამებრ

ვიბრძვით,

ეფ. 6:12 ხორციელთა წინააღმდეგ არ ვ.

ვივიწყებ,

ფლ. 3:13 ვ. იმას, რაც უკან დარჩა

ვილოცოთ,

რმ. 8:26 როცა არ ვიცით, რაზე ვ.

ვიმარჯვებთ,

რმ. 8:37 ჩვენ სრულად ვ.

ვინც სამარხშია,

ინ. 5:28 ვ. ს., მის ხმას მოისმენს

ვირი,

რც. 22:28 აალაპარაკა იეჰოვამ ვ.

ზქ. 9:9 შენი მეფე ვ. მოდის

ვისწრაფოთ,

რმ. 14:19 ვ., რაც მშვიდობას ემსახურება

ვიტანჯოთ,

რმ. 8:17 მასთან ერთად უნდა ვ.

ვიტვირთოთ,

რმ. 15:1 მათი სისუსტეები ვ.

ვიქცევი,

გმ. 3:14 მე ვ.

გმ. 3:14 მე ვ. იმად, რადაც მოვისურვებ

ვიცავდი,

ინ. 17:12 ვ. შენი სახელისთვის

ვიცვლები,

მლ. 3:6 მე ვარ იეჰოვა, მე არ ვ.

ვიწრო ჭიშკარი,

მთ. 7:13 შედით ვ. ჭ.

ვკვდებით,

რმ. 14:8 ვცოცხლობთ თუ ვ.

ვნება,

კლ. 3:5 არ აჰყვეთ ვ.

ვნებები,

რმ. 1:26 დაუმონა სამარცხვინო ვ.

ვუპასუხებ,

ეს. 65:24 ვიდრე მომიხმობენ, ვ.

ვფიცავ,

დბ. 22:16 ჩემს თავს ვ., ამბობს იეჰოვა

ვქმნი,

გმც. 21:5 ვ. ყოველივე ახალს

ვშრომობდით,

1თს. 2:9 დღედაღამ ვ.

ვცდებით,

იაკ. 3:2 ჩვენ ყველანი ხშირად ვ.

ვცემ,

1კრ. 9:27 ვ. ჩემს სხეულს

ვძლიე,

ინ. 16:33 გამაგრდით, მე ვ. ქვეყნიერებას

ვძულვარ,

ინ. 7:7 მე კი ვ.

ვჭამოთ და ვსვათ,

1კრ. 15:32 ვ. და ვ., რადგან ხვალ

ვხარობდი,

იგ. 8:30 მუდამ ვ. მის წინაშე

ზარმაცი,

იგ. 6:6 ზ., დააკვირდი ჭიანჭველას

იგ. 19:24 ზ. ხელს ყოფს ჯამში

იგ. 20:4 ზ. ზამთარში არ ხნავს

ზარმაცო,

მთ. 25:26 ბოროტო და ზ. მონავ

ზაფხული,

მთ. 24:32 იცით, მოახლოებულია ზ.

ზაქე,

ლკ. 19:2 ზ., მებაჟეთა უფროსი

ზედამხედველებად,

სქ. 20:28 ზ. სულმა დაგნიშნათ

ზედამხედველებო,

1პტ. 5:2 ზ., მწყემსეთ

ზედამხედველი,

1ტმ. 3:1 ზ. მსახურებისკენ ისწრაფვის

1პტ. 2:25 თქვენს ზ. დაუბრუნდით

ზევსი,

სქ. 14:12 ბარნაბას ზ. დაარქვეს

ზეთი,

1მფ. 17:16 პატარა ქილაში ზ. არ იკლებდა

მთ. 25:4 გონიერებმა ზ. გაიყოლეს

ზემოდან ყურება,

1ტმ. 4:12 არავინ დაგიწყოს ზ. ყ.

ზეციური ძღვენი,

ებ. 6:4 ვინც მიიღო ზ. ც.

ზიანი,

ეს. 11:9 ზ. აღარავის მიაყენებენ

ზნედაცემულნი,

ეფ. 4:19 ზ., თავაშვებულობას

ზრახვა,

1მტ. 28:9 არცერთი ზ. არ არის დაფარული

ზრახვები,

დბ. 6:5 ბოროტი ზ. ჰქონდათ

ზრდასრულნი,

1კრ. 14:20 აზროვნებით იყავით ზ.

ზრუნავს,

1ტმ. 5:8 ვინც თავისიანებზე არ ზ.

1პტ. 5:7 ის ზ. თქვენზე

ზღვა,

გმ. 14:21 გაიწოდა მოსემ ხელი ზ.

ზღვარი,

1თს. 4:6 არავინ გადავიდეს ზ.

ზღვის ქვიშასავით,

დბ. 22:17 ზ. ქ. გაგიმრავლებ

გმც. 20:8 მათი რიცხვი ზ. ქ. იქნება

თავაზიანი,

2ტმ. 2:24 ყველასთან თ. უნდა იყოს

თავაშვებულობა,

1პტ. 4:3 წინათ ეძლეოდით თ.

თავდაპირველი ,

გმც. 2:4 თ. სიყვარული

თავდებად,

იგ. 11:15 ვინც უცხოს თ. დაუდგება

თავდებად უდგება,

იგ. 17:18 უგუნური სხვას თ. უ.

თავზე ხელაღებული,

იგ. 14:16 უგუნური თ. ხ.

თავთავების აკრეფა,

რთ. 2:8 სხვა ყანაში თ. ა.

თავი,

დბ. 3:15 თ. გაგიჭეჭყავს

დნ. 2:32 თ. ხალასი ოქროსი ჰქონდა

სქ. 20:24 ჩემი თ. არ მანაღვლებს

1კრ. 11:3 ქალის თ. კაცია

ეფ. 5:23 ქრისტეა კრების თ.

ეფ. 5:23 ქმარი ცოლის თ.

თავისუფლება,

რმ. 8:21 ღვთის შვილთა დიდებულ თ.

2კრ. 3:17 სადაც იეჰოვას სულია, იქ თ.

1პტ. 2:16 თ. შესანიღბად არ გამოიყენოთ

თავმდაბალი,

ზქ. 9:9 თ., ვირით მოდის

თავმდაბლების მიმართ,

იაკ. 4:6 თ. მ. წყალობას

თავმდაბლობა,

იგ. 15:33 თ. წინ უძღვის დიდებას

თავსაბურავი,

ეზკ. 21:26 მოიხადე თ.

თავსხმა,

დბ. 7:12 40 დღე თ. იყო

თავშეკავება,

გლ. 5:22, 23 სულის ნაყოფია თ.

2ტმ. 2:24 თ. იჩენდეს, როცა ცუდად ექცევიან

თავშეკავებული,

იგ. 16:32 თ. კაცი ქალაქის

იგ. 16:32 თ. ქალაქის დამპყრობელს სჯობია

თავშესაფარი,

ფს. 9:9 იეჰოვა იქნება თ. ჩაგრულთათვის

ფს. 46:1 ღმერთია ჩვენი თ.

თავშესაფარი ქალაქები,

რც. 35:11 თ. ქალაქები

თავშესაფარში,

ფს. 91:1 უზენაესის თ.

თათბირი,

იგ. 15:22 თ. გარეშე გეგმები ჩაიშლება.

თანაგრძნობა,

კლ. 3:12 სათუთი გრძნობა, თ.

თანამგრძნობი,

გმ. 34:6 იეჰოვა თ. ღმერთია

იაკ. 5:11 როგორი თ. იეჰოვა

თანამემკვიდრენი,

რმ. 8:17 ქრისტეს თ.

თანამორწმუნეები,

გლ. 6:10 სიკეთე გავუკეთოთ თ.

თანამშრომელნი,

1კრ. 3:9 ღვთის თ. ვართ

თაობა,

მთ. 24:34 თ. არ შეწყვეტს არსებობას

თარშიშში,

იონ. 1:3 იონა თ. გაიქცა

თაფლი,

გმ. 3:8 რძე და თ. მოედინება

თევზი,

იონ. 1:17 იონა თ. ჩააყლაპვინა

ინ. 21:11 ბადეში 153 დიდი თ. იყო

თესლი,

ლკ. 8:11 თ. ღვთის სიტყვაა

თვალები,

ფს. 115:5 თ. აქვთ, მაგრამ ვერ ხედავენ

იგ. 15:3 იეჰოვას თ. ყველაფერს ხედავს

თვალი,

მთ. 5:38 თ. თ. ზღონ

მთ. 6:22 სხეულის ლამპარი თ.

თვალით დანახული,

2კრ. 10:7 თ. დ. აფასებთ

თვალის დახამხამება,

1კრ. 15:52 თ. დ. შევიცვლებით

თვალის მალამო,

გმც. 3:18 გირჩევ, იყიდო ჩემგან თ. მ.

თვინიერნი,

ფს. 37:11 თ. დაიმკვიდრებენ დედამიწას

თვინიერნო,

სფ. 2:3 ეძებეთ იეჰოვა, დედამიწის თ.

თიხა,

ეს. 45:9 განა ეტყვის თ. შემქმნელს

ეს. 64:8 ჩვენ თ. ვართ, შენ კი — მეთუნე

დნ. 2:42 ფეხის თითები ნაწილობრივ თ. იყო

თმა,

მთ. 10:30 თავზე თ. დათვლილია

1კრ. 11:14 მამაკაცისთვის გრძელი თ. სამარცხვინოა

თმით შეუმშრალა,

ინ. 12:3 ფეხები იესოს თ. შ.

თმის ღერი,

ლკ. 21:18 თ. ღ. არ დაიკარგება

თოვლივით,

ეს. 1:18 თ. გათეთრდება

თორმეტი,

მრ. 3:14 მან თ. აირჩია

თქვენი აზრები,

ეს. 55:8 თ. ა. ჩემი აზრები არ არის

თხები,

მთ. 25:32 მწყემსი აცალკევებს ცხვრებს თ.

იაკობი,

III, სქ. 12:2 მოაკვლევინა ი., იოანეს ძმა

იაკობი,

IV, მრ. 15:40 ი. მცირის დედა მარიამი

იაკობი,

V, მთ. 13:55 მისი ძმა ი.

იამაყოს,

1კრ. 1:31 ვინც ამაყობს, იეჰოვათი ი.

იარაღი,

ეს. 54:17 ი. არ იქნება წარმატებული

2კრ. 10:4 ი. ხორციელი არ არის

იაჰი,

გმ. 15:2 ჩემი ძლევამოსილებაა ი.

ეს. 12:2 ი. ჩემი მხსნელი

იბატონე,

ფს. 110:2 ი. შენს მტრებს შორის

იბატონებს,

დბ. 3:16 ქმარი ი. შენზე

იბატონოს,

რმ. 6:14 ცოდვამ არ უნდა ი. თქვენზე

იბრძოლე,

1ტმ. 6:12 ი. რწმენისთვის

იბრძოლებთ,

2მტ. 20:17 ამჯერად თქვენ არ ი.

იგავებით,

მთ. 13:34 იესო ი. ეუბნებოდა

მრ. 4:2 ი. ასწავლიდა

იგემეთ,

ფს. 34:8 ი. და ნახავთ, რაოდენ კარგია იეჰოვა

1პტ. 2:3 უკვე ი. რომ კეთილია უფალი

იერემია,

იერ. 38:6 ი. ჭაში ჩააგდეს

იერუსალიმი,

იეს. 18:28 იებუსი ანუ ი.

დნ. 9:25 ი. აშენების ბრძანება

ლკ. 2:41 პასექის აღსანიშნავად ი. დადიოდნენ

ლკ. 21:20 ჯარით გარშემორტყმული ი.

ლკ. 21:24 ი. გათელილი იქნება

სქ. 5:28 სწავლებით აავსეთ ი.

ებ. 12:22 მიუახლოვდით ზეციერ ი.

გმც. 3:12 ახალი ი. ზეციდან ჩამოდის

იესე,

1სმ. 17:12 ი. რვა ვაჟი ჰყავდა

ეს. 11:1 ყლორტი ი. ძირკვიდან

იესო,

მთ. 1:21 ი. უნდა დაარქვა

იესო ნავეს ძე,

გმ. 33:11 მისი მსახური ი.

იეჰოვა,

გმ. 3:15 ი. ჩემი სახელი მარადიულად

გმ. 5:2 ვინ არის ი.? მე არ ვიცნობ ი.

გმ. 6:3 ი. არ გამიმჟღავნებია თავი

გმ. 20:7 არ მოიხსენიო უპატივცემულოდ ი.

კნ. 6:5 გიყვარდეს ი. მთელი გულით

კნ. 7:9 ი. ჭეშმარიტი ღმერთია

ფს. 83:18 ი. შენ ხარ უზენაესი

ეს. 42:8 მე ვარ ი.

ოს. 12:5 ლაშქართა ღმერთია ი.

მლ. 3:6 მე ვარ ი.

მრ. 12:29 ერთია ჩვენი ღმერთი ი.

იეჰოვას დღე,

იოლ. 2:1 ახლოსაა ი. დ.

ამ. 5:18 რას მოგიტანთ ი. დ.?!

სფ. 1:14 ახლოს არის ი. დ.

1თს. 5:2 ი. დ. ქურდივით მოვა

2თს. 2:2 თითქოს უკვე დადგაო ი. დ.

2პტ. 3:12 მოუთმენლად ელით ი. დ.

იეჰოვას ეზოები,

ფს. 84:2 ვნატრობ ი. ე.

იეჰოვას მოშიშები,

იგ. 8:13 ი. მ. სძულთ ბოროტება

იეჰოვას შიში,

ფს. 19:9 ი. შ. წმინდაა

ფს. 111:10 იეჰოვას შიში სიბრძნის სათავეა

იეჰოშაფატი,

2მტ. 20:3 შეეშინდა ი.

იზარმაცებთ,

რმ. 12:11 ნუ ი.

იზებელი,

1მფ. 21:23 ი. ძაღლები შეჭამენ

იზრახავს,

იგ. 19:21 კაცი გულში ბევრ რამეს ი.

ითმენთ,

1პტ. 2:20 თუ კარგის კეთების გამო ი.

ითხოვეთ,

მთ. 7:7 ი. და მოგეცემათ

ითხოვოთ,

ინ. 14:13 რაც არ უნდა ი.

ითხოვს,

კნ. 10:12 ისრაელო, რას ი. შენგან იეჰოვა?

მქ. 6:8 რას ი. იეჰოვა შენგან?

იკვლევდნენ,

სქ. 17:11 გულდასმით ი. წერილებს

იკითხოს,

კნ. 17:19 ი. მთელი სიცოცხლე

ილოცეთ,

მთ. 5:44 ი. თქვენი მდევნელებისთვის

მთ. 6:9 ამიტომ ასე ი.

რმ. 12:12 გამუდმებით ი.

1თს. 5:17 განუწყვეტლივ ი.

იმედი,

ეფ. 1:18 ი. მოგცათ ღმერთმა

ებ. 6:19 ი. ღუზასავით არის

იმედით,

რმ. 12:12 იხარეთ ი.

იმედის,

იგ. 3:26 იეჰოვა იქნება შენი ი. სათავე

იმედს,

ფს. 146:5 ი. იეჰოვაზე ამყარებს

იმედს ვამყარებ,

ფს. 56:11 ი. ვ. ღმერთზე

იმეფებს,

ზქ. 14:9 იეჰოვა ი. დედამიწაზე

რმ. 6:12 ნუღარ ი. ცოდვა თქვენს სხეულში

გმც. 11:15 ის ი. მარადიულად

იმით, რაც გაგაჩნია,

იგ. 3:9 პატივი მიაგე ი. რაც გ.

იმკის,

2კრ. 9:6 ვინც ძუნწად თესავს, ძუნწად ი.

იმორჩილებს,

იგ. 10:19 გონიერი ბაგეებს ი.

იმრუშა,

მთ. 5:28 უკვე ი. მასთან გულში

იმუქრებოდა,

1პტ. 2:23 როცა იტანჯებოდა, არ ი.

ინანიებდნენ,

გმც. 16:11 გმობდნენ ღმერთს და არ ი.

ინაყოფიერეთ,

დბ. 1:28 ი., გამრავლდით

იოანე,

I, მთ. 21:25 ი. ნათლობა

მრ. 1:9 ი. იესო მონათლა

იოანე,

II, ინ. 1:42 სიმონი ხარ, ი. ვაჟი

იოანე,

III, მთ. 4:21 ზებედეს ვაჟები იაკობი და ი.

იობი,

იობ. 1:9 ღვთისმოშიში ი.

იაკ. 5:11 ი. მოთმინება

იონა,

იონ. 2:1 ი. მიმართა იეჰოვას

იონათანი,

1სმ. 18:3 შეჰფიცეს დავითმა და ი.

იორდანე,

იეს. 3:13 ი. წყალი გაჩერდება

იოსებთან,

დბ. 39:23 იეჰოვა იყო ი.

იოსები,

ლკ. 4:22 ეს ი. ვაჟი არ არის?!

იოშია,

2მფ. 22:1 ი. 31 წელი იმეფა

ირბინეთ,

1კრ. 9:24 ისე ი., რომ მოიპოვოთ ის

ისაკი,

დბ. 22:9 ხელ-ფეხი შეუკრა ი.

ისევე,

სქ. 1:11 ი. მოვა, როგორც ცაში ამავალი იხილეთ

ისრაელი,

დბ. 35:10 ი. იქნება შენი სახელი

ისრები,

ფს. 127:4 როგორც ი. ძლიერი კაცის ხელში

ისურვო,

გმ. 20:17 არ ი. შენი მოძმის ცოლი

ისწრაფვის,

დბ. 8:21 გული ბოროტებისკენ ი.

ისჯებიან,

ეკ. 8:11 მალევე არ ი. ბოროტმოქმედნი

იტანჯება,

1კრ. 12:26 თუ სხეულის ერთი ნაწილი ი.

იტირეთ,

რმ. 12:15 მოტირალებთან ი.

იუდა,

დბ. 49:10 ი. სამეფო კვერთხი

იუდეველი,

ზქ. 8:23 მოეჭიდება ი. კალთას

1კრ. 9:20 იუდეველებისთვის ი. გავხდი

იფთახი,

მსჯ. 11:30 ი. აღთქმა დადო

იფიქრეთ,

კლ. 3:2 ი. ზეციურზე

იფხიზლეთ,

მთ. 26:41 ი. და ილოცეთ

ლკ. 21:36 ი. და მუდამ ევედრეთ ღმერთს

1კრ. 16:13 ი., მტკიცედ იდექით რწმენაში

იქადაგე,

2ტმ. 4:2 ი. ღვთის სიტყვა

იქადაგებენ,

მთ. 24:14 ი. სასიხარულო ცნობას

იშიმშილებთ,

ეს. 65:13 თქვენ ი.

იშრომებთ,

ინ. 6:27 ისეთი საზრდოსთვის ნუ ი.

იშრომეთ,

1კრ. 15:58 ბევრი ი. უფლისთვის

იშრომოს,

ეფ. 4:28 არამედ მუყაითად ი.

იცავს,

ეკ. 7:12 სიბრძნეც ი. კაცს და ფულიც

იცრუოს,

ტიტ. 1:2 ღმერთმა შეუძლებელია, ი.

იხარეთ,

რმ. 12:12 ი. იმედით

რმ. 12:15 მოხარულებთან ი.

იხსნი,

1ტმ. 4:16 თავსაც ი. და მსმენელებსაც

იჯექი,

ფს. 110:1 ი. ჩემ მარჯვნივ

კადნიერება,

1სმ. 15:23 კ. ისეთივე ცოდვაა

კადნიერი,

იგ. 11:2 კ. დამცირება არ ასცდება

კაენი,

1ინ. 3:12 კ. მოკლა თავისი ძმა

კავშირი,

კლ. 3:14 სიყვარული გამაერთიანებელი კ.

კაკანათი,

ფს. 91:3 დაგიხსნის მონადირის კ.

კალათი,

მთ. 14:20 ნატეხებით 12 კ. გაავსეს

კალიები,

ეს. 40:22 კ. არიან

იოლ. 1:4 შთამნთქმელი კ.

კანა,

ინ. 2:1 ქორწილი იყო გალილეის კ.

კანონი,

ფს. 19:7 იეჰოვას კ. სრულყოფილია

ფს. 119:97 მიყვარს შენი კ.

იერ. 31:33 ჩავუნერგავ ჩემს კ.

აბკ. 1:4 ძალა დაეკარგა კ.

რმ. 7:22 მსიამოვნებს ღვთის კ.

რმ. 13:8 ვისაც უყვარს, კ. ასრულებს

გლ. 6:2 შეასრულებთ ქრისტეს კ.

იაკ. 2:8 აღმატებული კ.

კანონით დაცვა,

ფლ. 1:7 სასიხარულო ცნობის კ. დ.

კანონმდებელი,

იაკ. 4:12 ერთია კ.

კარავი,

გმ. 25:8 გამიკეთონ კ.

გმც. 21:3 აი, ღვთის კ. ადამიანებთანაა

კარავივით,

2კრ. 12:9 ქრისტეს ძალა კ. თავშესაფარი

კარავში,

ფს. 15:1 იეჰოვა, ვინ გესტუმრება კ.?

კარგი,

დბ. 1:31 რაც შექმნა, ძალიან კ. იყო

რმ. 5:7 კ. კაცისთვის შეიძლება მოკვდეს ვინმე

რმ. 7:19 კ., რაც მსურს, ვერ ვაკეთებ

კარგი ამბავი,

იგ. 25:25 კ. ა. შორეული ქვეყნიდან

კარგი სახელი,

იგ. 22:1 კ. ს. დიდძალ სიმდიდრეს

კარგ მიწაზე,

მთ. 13:23 კ. მ. დათესილი

კარდაკარ,

სქ. 5:42 დაუღალავად ასწავლიდნენ კ.

სქ. 20:20 გასწავლიდით საჯაროდ და კ.

კარვების კერვა,

სქ. 18:3 მათთან ერთად დაიწყო კ.კ.

კარი,

ინ. 20:19 კ. ჰქონდათ ჩაკეტილი

გმც. 3:20 კ. ვდგავარ და ვაკაკუნებ

კაცთმოყვარეობა,

სქ. 28:2 მოსახლეობამ კ. გამოიჩინა

კაცთმოშიში,

იგ. 29:25 კ. მახე უგია

კაცისმკვლელი,

ინ. 8:44 ის თავიდანვე კ. იყო

კაცის ძე,

დნ. 7:13 კ. ძ. მსგავსი

მთ. 10:23 კ. ძ. მოსვლამდე

ლკ. 21:27 მაშინ იხილავენ კ. ძ.

კაცის ძე მოვა,

მთ. 24:37 ისევე იქნება მაშინ, როცა კ.

კბენთ,

გლ. 5:15 თუ კ. და ჭამთ ერთმანეთს

კეთილდღეობა,

ფლ. 2:4 პირად კ. კი ნუ იზრუნებთ

ფლ. 2:21 ყველა თავის კ. ზრუნავს

კეთილი,

იგ. 11:17 კ. კაცი

კეთრი,

ლკ. 5:12 კ. სხეულზე მოსდებოდა

კეთროვანი,

ლვ. 13:45 კ. იყვიროს

კეისარი,

მთ. 22:21 კ. კეისარს მიეცით

მრ. 12:17 კეისრისა კ. მიეცით

ინ. 19:12 კ. მეგობარი არ ყოფილხარ

ინ. 19:15 ჩვენ არ გვყავს მეფე კ. გარდა

სქ. 25:11 კ. ვასაჩივრებ!

კერპები,

ფს. 115:4 კ. ვერცხლი და ოქროა

კერპებისგან,

1ინ. 5:21 თავი დაიცავით კ.

კეფა,

გლ. 2:11 კ. ანტიოქიაში დავუპირისპირდი

კვერთხი,

დბ. 49:10 არ მოსცილდება იუდას კ.

ფს. 2:9 დალეწავ მათ რკინის კ.

კვირა,

დნ. 9:24 70 კ. დადგენილი

1კრ. 16:2 კ. პირველ დღეს გადადოს

კვლევა-ძიება,

დნ. 12:4 ბევრი დაიწყებს კ.

კიბე,

დბ. 28:12 ცამდე აწვდენილი კ.

კიდობანი,

გმ. 25:10 აკაციის ხისგან გააკეთონ კ.

2სმ. 6:6 უზამ ხელი შეაშველა ღვთის კ.

კითხულობ,

სქ. 8:30 გესმის, რასაც კ.?

კითხულობს,

ფს. 1:2 კ. მას დღედაღამ

კიროსი,

ეზრ. 6:3 კ. ბრძანება გასცა ტაძრის შესახებ

კისერზე,

1სმ. 22:22 ჩემს კ. სისხლი

კლდე,

კნ. 32:4 კ. იგი

კლდოვანი ადგილი,

მთ. 7:24 კ. ა. აიშენა სახლი

კმაყოფილი,

ფლ. 4:11 ვისწავლე, კ. ვიყო

კობრა,

ეს. 11:8 ბავშვი კ. ხვრელთან ითამაშებს

კორნელიუსი,

სქ. 10:24 კ. ელოდა მათ

კოშკი,

დბ. 11:4 მოდი ავიშენოთ ქალაქი და კ.

იგ. 18:10 იეჰოვას სახელი მტკიცე კ.

ლკ. 13:4 იმ 18 კაცს, სილოამში კ. რომ დაეცათ

კოცნა,

ლკ. 22:48 კ. გასცემ კაცის ძეს?

კოჭლი,

ეს. 35:6 კ. ირემივით იხტუნებს

კოჭლობდეთ,

1მფ. 18:21 კ. ორივე ფეხით

კრავი,

ინ. 1:29 ღვთის კ.

კრება,

მთ. 16:18 ამ კლდეზე ავაშენებ ჩემს კ.

სქ. 20:28 რათა მწყემსოთ ღვთის კ.

რმ. 16:5 მომიკითხეთ კ. მათ სახლში

კრებული,

ფს. 22:25 ხოტბას შეგასხამ დიდ კ.

ფს. 40:9 დიდ კ. ვახარებ შენს სიმართლეს

კრუხი,

მთ. 23:37 კ. იკრებს ფრთებქვეშ წიწილებს

კუთხის თავში დასადები ქვა,

ფს. 118:22 კ. იქცა

კურთხევა,

კნ. 30:19 აირჩიეთ კ. ან წყევლა

იგ. 10:22 იეჰოვას კ. ამდიდრებს

კურთხევები,

მლ. 3:10 გადმოვცლი თქვენზე კ.

კურთხეულია,

მსჯ. 5:24 კ. ქალთა შორის იაელი

ინ. 12:13 კ. იეჰოვას სახელით მომავალი

კურნავს,

ფს. 147:3 კ. გულგატეხილებს

ლაზარე,

ლკ. 16:20 მათხოვარი, სახელად ლ.

ინ. 11:11 ლ. დაიძინა

ლამპარი,

ფს. 119:105 შენი სიტყვა ლ.

მთ. 6:22 სხეულის ლ. თვალია

ლანძღვა,

ეფ. 4:31 მოიშორეთ ყვირილი და ლ.

ლაყბობა,

იგ. 14:23 ლ. კი სიდუხჭირე მოაქვს

ლაშქარი,

ფს. 68:11 ქალთა დიდი ლ.

ლევი,

მლ. 3:3 განწმენდს ლ. შთამომავლებს

ლევიანები,

რც. 3:12 ლ. ჩემები იქნებიან

ლევიანი,

გმ. 32:26 ყველა ლ. მასთან შეიკრიბა

ლეღვი,

1მფ. 4:25 ყველა თავისი ლ. ქვეშ

მქ. 4:4 თითოეული თავისი ლ. ძირში

ლეღვის ხე,

მთ. 21:19 ლ. ხ. დაინახა

ლიდია,

სქ. 16:14 ძოწეულით მოვაჭრე ლ.

ლოგიკური,

ლკ. 1:3 ლ. თანამიმდევრობით მოგწერე

ლოთები,

1კრ. 6:10 ლ. ვერ დაიმკვიდრებენ

ლოთი,

იგ. 23:21 ლ. გაღარიბდება

1კრ. 5:11 ლ. ან გამომძალველია

ლომები,

დნ. 6:27 იხსნა დანიელი ლ.

ლომი,

1სმ. 17:36 ლ. მოუკლავს და დათვიც

ეს. 11:7 ლ. ხარივით შეჭამს ჩალას

გმც. 5:5 ლ. იუდას ტომიდან

ლოტი,

ლკ. 17:32 გახსოვდეთ ლ. ცოლი

ლოყა,

მთ. 5:39 ლ. გაგაწნავს სილას

ლოცეთ,

რმ. 12:14 ლ. თქვენი მდევნელები

ლოცვა,

ფს. 141:2 საკმეველივით მომზადდეს ლ.

იგ. 15:8 მართალთა ლ. სიამოვნებს

იგ. 28:9 მისი ლ. საძულველია

1პტ. 3:7 რათა ლ. არ დაგიბრკოლდეთ

ლოცვები,

ფს. 65:2 ლ. მომსმენო

გმც. 8:4 წმინდების ლ. ერთად ავიდა

ლოცულობდა,

ლკ. 5:16 უკაცრიელ ადგილებში ლ.

სქ. 12:5 პეტრესთვის კრება ლ.

ლოცულობთ,

მრ. 11:24 ყველაფერი, რაზეც ლ.

ლუკა,

კლ. 4:14 ექიმი ლ.

მაბრძენებს,

ფს. 119:98 მ. შენი მცნება

მაგალითი,

ინ. 13:15 მ. მოგეცით

1პტ. 5:3 მ. მიეცით სამწყსოს

მაგოგი,

ეზკ. 38:2 გოგისკენ, რომელიც მ. მიწიდანაა

მადლიერებით,

ფს. 27:4 მ. შევცქეროდე ტაძარს

მადლიერნი,

კლ. 3:15 იყავით მ.

მადლობდეთ,

ეფ. 5:20 ყოველთვის მ. ჩვენს ღმერთს

მათი ღმერთი,

ფლ. 3:19 მ. ღ. მათი მუცელია

მათრობელი სასმელი,

იგ. 20:1 მ. ს. თავშეუკავებელია

მაკედონია,

სქ. 16:9 ჩამოდი მ. და დაგვეხმარეო

მაკურთხებ,

დბ. 32:26 სანამ არ მ., არ გაგიშვებ

მალავს,

იგ. 28:13 ვინც თავის ცოდვებს მ.

მამა,

დბ. 2:24 მიატოვებს კაცი მ. და დედას

ფს. 103:13 როგორც მ. იწყალებს შვილებს

ეს. 9:6 დაერქმევა მარადიული მ.

მთ. 6:9 ჩვენო ზეციერო მ.

მთ. 23:9 ნურც მ. უწოდებთ ვინმეს

ინ. 10:30 მე და მ. ერთნი ვართ

ინ. 14:6 მ. ჩემ გარეშე ვერავინ მივა

ინ. 14:9 ვინც მე მიხილა, მ. იხილა

ინ. 14:28 მ. ჩემზე დიდია

მამათმავლები,

1კრ. 6:9 მ. ვერ დაიმკვიდრებენ

მამაჩემი,

ფს. 89:26 მ. ხარ, ჩემი ღმერთი

ლკ. 2:49 მ. ტაძარში

მამაჩემის სახლში,

ინ. 14:2 მ. ს. ბევრი ადგილია

მამლის ყივილი,

მთ. 26:34 მ. ყ. სამჯერ უარმყოფ

მანანა,

გმ. 16:31 ისრაელებმა პურს მ. უწოდეს

მანუგეშე,

ფს. 94:19 შენ მ. და დამამშვიდე

მაპატიე,

ფს. 25:11 მ. ჩემი დანაშაული

მარად არსებული,

დნ. 7:9 დაჯდა მ. ა.

მარადიულად,

ფს. 37:29 მართლები მ. იცხოვრებენ

1პტ. 1:25 იეჰოვას სიტყვა მ. რჩება

მარადიული სიცოცხლე,

ლკ. 18:30 მიიღებს მ. ს.

ინ. 3:16 არამედ მ. ს. ჰქონდეს

ინ. 17:3 მ. ს. მისაღებად უნდა გეცნობოდნენ შენ

სქ. 13:46 მ.ს. ღირსად არ თვლით

სქ. 13:48 ვისი გულიც მ. ს. მისაღებად იყო

რმ. 6:23 ღვთისგან ბოძებული ძღვენი, მ. ს.

1ტმ. 6:12 ჩაეჭიდე მ. ს.

მარადიულობა,

ეკ. 3:11 მ. ჩადო ადამიანთა გულებში

მარგალიტებს,

მთ. 7:6 ნუ დაუყრით ღორებს მ.

მართა,

ლკ. 10:41 მ., შენ ბევრ რამეზე წუხხარ

მართალი,

იობ. 1:8 მ., ღვთისმოშიში კაცია

ფს. 37:25 არ მინახავს მ. კაცი მიტოვებული

ფს. 72:7 მის დროს გაიხარებს მ.

იგ. 24:16 მ. შვიდჯერაც რომ დაეცეს, წამოდგება

მარილი,

მთ. 5:13 თქვენ ხართ მ. მიწისთვის

კლ. 4:6 საუბარი მ. შეზავებული იყოს

მარილის სვეტი,

დბ. 19:26 ლოტის ცოლი მ. ს. იქცა

მარტო,

ინ. 16:32 მ. დამტოვებთ, თუმცა მ. არ ვარ

მარჩიელი,

კნ. 18:10 არ იყოს თქვენ შორის მ.

მარცხენა,

მთ. 6:3 მ. ნუ გააგებინებ

მარჯვენას,

ეს. 41:10 ჩემი სიმართლის მ. ჩაგჭიდებ

მასწავლე,

ფს. 143:10 მ. შენი ნების შესრულება

მასწავლებლად,

ეფ. 4:11 ზოგიც — მწყემსად და მ.

მასხრად იგდებდნენ,

ლკ. 22:63 მ. იგდებდნენ

მატყლი,

მსჯ. 6:37 მ. გავფენ კალოზე

მატყუარა,

იგ. 19:22 ჯობია, ღარიბი იყო, ვიდრე მ.

მაღალფარდოვნად,

1კრ. 2:1 მ. არ მისაუბრია

მახარებს,

ფს. 40:8 შენი ნების შესრულება მ.

მახარობლის საქმე,

2ტმ. 4:5 შეასრულე მ. ს.

მახე,

იგ. 29:25 კაცთმოშიშს მ. უგია

მახვილები,

ეს. 2:4 მ. სახნისებს გამოჭედავენ

მახვილი,

1სმ. 17:47 იეჰოვა გვიხსნის, ოღონდ არა მ.

მთ. 26:52 მ. ამღები მ. დაიღუპება

ეფ. 6:17 აიღეთ სულის მ.

ებ. 4:12 ორლესულ მ. ბასრი

მგალობლები,

1მტ. 15:16 დააყენებინა დავითმა მ.

მგელი,

ეს. 11:6 მ. ბატკნის გვერდით დაისვენებს

მგლებში,

ლკ. 10:3 გგზავნით როგორც ბატკნებს მ.

მგლოვიარეთა,

ეკ. 7:2 მ. სახლში წასვლა სჯობია

მდევნელები,

რმ. 12:14 ლოცეთ თქვენი მ.

მდევნიან,

ფს. 119:86 უმიზეზოდ მ.

მდიდარი,

იერ. 9:23 ნუ იამაყებს მ. თავისი სიმდიდრით

მდიდარს,

ლვ. 19:15 ნურც მ. მიემხრობი

მდინარე,

გმც. 12:16 დააღო მიწამ პირი და შთანთქა მ.

გმც. 22:1 სიცოცხლის წყლის მ.

მეათედი,

მლ. 3:10 მოიტანეთ მთელი მ. საცავში

მეგობარი,

იგ. 17:17 მ. ყოველთვის ეყვარები

იგ. 18:24 ზოგი მ. ძმაზე ერთგულია

იგ. 27:6 მ. ჭრილობა ერთგულების ნიშანია

იაკ. 2:23 აბრაამს იეჰოვას მ. ეწოდა

მეგობრები,

ფს. 25:14 იეჰოვას მ. მისი მოშიშები არიან

იგ. 16:28 ცილისმწამებელი მ. აშორებს

ინ. 15:13 თავს სწირავს მ.

ინ. 15:14 თქვენ ჩემი მ. ხართ

მეგობრობა,

იაკ. 4:4 ქვეყნიერებასთან მ.

მეგობრობს,

იგ. 3:32 იეჰოვა მართლებთან მ.

მე ვარ იეჰოვა,

გმ. 7:5 გაიგებენ, რომ მ.

მეთაური,

სქ. 3:15 სიცოცხლის მ. მოკალით

ებ. 12:2 დავაკვირდეთ ჩვენი რწმენის მ.

მეთუნე,

ეს. 64:8 ჩვენ თიხა ვართ, შენ — მ.

რმ. 9:21 ნუთუ მ. უფლება არა აქვს

მელიები,

მთ. 8:20 მ. სოროები აქვთ

მელქისედეკი,

დბ. 14:18 სალემის მეფე მ.

მემკვიდრეობა,

1პტ. 1:4 წაუბილწველი და უჭკნობი მ.

მემკვიდრეობაა,

ფს. 127:3 შვილები მ. იეჰოვასგან

მეომარი,

2ტმ. 2:4 არცერთი მ. არ ეფლობა

მეორე სიკვდილი,

გმც. 2:11 ვერაფერს ავნებს მ. ს.

გმც. 20:6 მ. ს. არ ემუქრებათ

გმც. 20:14 ცეცხლის ტბა მ. ს.

მესერი,

ლკ. 19:43 ბოძებით მ. შემოგავლებენ

მესია,

დნ. 9:25 მ., წინამძღოლის, გამოჩენამდე

დნ. 9:26 მ. 62 კვირის შემდეგ მოკლავენ

ინ. 4:25 ვიცი, რომ მოდის მ.

მეტი მიეცა,

ლკ. 12:48 ვისაც მ. მ., მეტი მოეთხოვება

მეტსაც გააკეთებს,

ინ. 14:12 რასაც მე ვაკეთებ, და მ.გ.

მეფე,

მსჯ. 21:25 მ. არ ჰყავდა ისრაელს

იგ. 21:1 მ. გული წყლის ნაკადივითაა

მეფობს,

დნ. 4:17 უზენაესი მ. კაცთა სამეფოზე

მეძავები,

ლკ. 15:30 ქონება მ. გაფლანგა

1კრ. 6:9 სამეფოს ვერ დაიმკვიდრებენ მ.

მეძავი,

გმც. 17:16 მხეცი შეიძულებს მ.

მეძუძური დედა,

1თს. 2:7 გეპყრობოდით მ. დ.

მე წავალ,

ეს. 6:8 მ. წ., მე გამგზავნე

მზადყოფნით,

ფს. 110:3 ხალხი მ. გამოვა

მზაკვარი,

იგ. 3:32 იეჰოვას სძულს მ.

მზაკვრული ლაპარაკი,

ფს. 34:13 ბაგე შეაკავე მ. ლ.

მზე,

იეს. 10:12 მ., გაჩერდი გაბაონის თავზე

მთავარანგელოზი,

1თს. 4:16 ბრძანებას გასცემს მ.

იუდ. 9 მიქაელ მ. ეშმაკს ეკამათებოდა

მთავარი,

ეს. 9:6 დაერქმევა მშვიდობის მ.

დნ. 10:13 სპარსეთის სამეფოს მ.

მთაზე,

ფს. 24:3 ვინ ავა იეჰოვას მ.

ეს. 2:3 ავიდეთ იეჰოვას მ.

ეს. 11:9 მთელ ჩემს წმინდა მ.

მთარგმნელი,

1კრ. 12:30 განა ყველა მ.

მთელი,

1მტ. 28:9 მ. გულით ემსახურე მას

მთელი გონებით,

მთ. 22:37 მთელი გ.

მთელი გულით,

2მტ. 16:9 ვინც მ. გ. ემსახურება

მთ. 22:37 გიყვარდეს იეჰოვა მ. გ.

მთელი სულით,

მთ. 22:37 გიყვარდეს იეჰოვა მ. ს.

მთვარე,

იოლ. 2:31 მ. სისხლისფერი დაედება

მიატოვებს,

ფს. 37:28 იეჰოვა არ მ. თავის ერთგულებს

მიგატოვებ,

ებ. 13:5 არასდროს დაგტოვებ და არ მ.

მიგატოვებს,

კნ. 31:8 თავს არ დაგანებებს და არ მ.

1სმ. 12:22 არ მ. იეჰოვა თავის ხალხს

მიენდე,

იგ. 3:5 მთელი გულით მ. იეჰოვას

მიესალმებით,

2ინ. 10 ნურც მ.

მივიღოთ,

იობ. 2:10 მარტო კარგი უნდა მ. ღვთისგან?!

მივუზღავ,

რმ. 12:19 მე ვიძიებ შურს, მე მ.

მივუტოვებივარ,

ინ. 8:29 ჩემს გამომგზავნელს არ მ.

მიიზიდა,

ინ. 6:44 თუ ჩემმა გამომგზავნელმა არ მ.

მიკერძოებულნი,

იაკ. 2:9 თუ მ. ხართ, სცოდავთ

მიმავალი,

ინ. 6:19 წყალდაწყალ მ. იესო

მიმატოვოს,

ფს. 27:10 დედ-მამამაც რომ მ.

მიმტევებელი,

ნემ. 9:17 მ. ღმერთი ხარ

ეს. 55:7 ღმერთი მრავლის მ.

მიმტოვებლები,

ეს. 1:28 იეჰოვას მ. ბოლო მოეღებათ

მინა,

ლკ. 19:16 ბატონო, შენი მინით ათი მ. მოვიგე

მირიამი,

რც. 12:1 მ. და აარონი მოსეს წინააღმდეგ

მისატევებლად,

მთ. 26:28 ჩემი სისხლი ცოდვების მ.

მისმენს,

ლკ. 10:16 ვინც თქვენ გისმენთ, მეც მ.

მისნობა,

რც. 23:23 ვერც მ. ავნებს ისრაელს

მიუკერძოებელი,

კნ. 10:17 იეჰოვა მ.

სქ. 10:34 ღმერთი მ.

მიქაელი,

დნ. 10:13 მ., აღმატებული მთავარი

დნ. 12:1 იმ დროს აღდგება მ.

გმც. 12:7 მ. ბრძოლა დრაკონთან

მიყვარს,

გმც. 3:19 ვინც მ., შევაგონებ

მიხილა,

ინ. 14:9 ვინც მე მ., მამაც იხილა

მიჰბაძეთ,

ეფ. 5:1 მ. ღმერთს

მიჰყვებიან,

გმც. 14:4 კრავს ყველგან მ.

მკაცრი სასჯელი,

ებ. 10:29 მ.ს. დაიმსახურებს

მკერდი,

იგ. 5:19 ყოველთვის მისი მ. გათრობდეს

მკვდარი,

ლკ. 15:24 ჩემი ვაჟი მ. იყო და გაცოცხლდა

მკვდრები,

ლკ. 20:38 მ. კი არა, ცოცხლების ღმერთია

მკვდრებმა,

ეკ. 9:5 მ. არაფერი იციან

მკვდრეთით აღდგომა,

მთ. 22:23 არ სწამთ მ. ა.

სქ. 24:15 მ. ა. მართლებისაც და უმართლოებისაც

1კრ. 15:13 თუ მ. ა. არ არის, არც ქრისტე აღმდგარა

მკითხავები,

ლვ. 19:31 არ მიმართოთ მ.

მკურნალივით,

იგ. 12:18 ბრძენის ენა მ.

მლეწავ ხარს,

კნ. 25:4 არ აუკრა პირი მ. ხ.

მმართველი,

ლკ. 12:42 ვინ არის გონიერი მ.

ინ. 14:30 ქვეყნიერების მ. მოდის

მმართველობა,

ეს. 9:7 მისი მ. განივრცობა

მნათობები,

ფლ. 2:15 ანათებთ როგორც მ.

მნიშვნელოვანია,

ფლ. 1:10 რა უფრო მ.

მოაკლებთ,

1კრ. 7:5 ნუ მ. ერთმანეთს ამას

მოგემართება ხელი ,

იეს. 1:8 მაშინ მ. ხ.

მოგენატრება,

იობ. 14:15 მ. შენი ხელთა ქმნილება

მოგენდობიან,

ფს. 9:10 შენ მ. შენი სახელის მცოდნენი

მოგიმზადოთ,

ინ. 14:2 მივდივარ, რომ ადგილი მ.

მოგისმინოთ,

სქ. 4:19 თქვენ მ. და არა ღმერთს

მოგისმინონ,

ეზკ. 2:7 გინდ მ., გინდ არა

მოგიწონე,

ლკ. 3:22 შენა ხარ ჩემი საყვარელი ძე! მე მ.

მოდრეკილ გულს,

ფს. 51:17 მ. გ. არ უგულებელყოფ

მოეთხოვება,

ლკ. 12:48 ვისაც მეტი მიეცა, მეტი მ.

მოეყარა თავი,

ეფ. 1:10 ქრისტეში მ. თ.

მოვალე,

იგ. 22:7 მ. მევალის მონაა

მოვალეობა,

1კრ. 7:3 ქმარმა თავისი მ. შეასრულოს

მოვიმკით,

გლ. 6:9 თავის დროზე მ.

მოვკვდები,

რთ. 1:17 სადაც შენ მოკვდები, მეც იქ მ.

მოვძებნი,

ეზკ. 34:11 თავად მ. ჩემს ცხვარს

მოვხუცდი,

ფს. 37:25 ახალგაზრდაც ვიყავი და მ.

მოზვრები,

ოს. 14:2 თითქოს მ. შეგვეწიროს

მოთმინება,

რმ. 5:3 გასაჭირი მ. წარმოშობს

იაკ. 1:4 მ. დაასრულებინეთ თავისი საქმე

მოთმინებით,

ლკ. 8:15 მ. გამოაქვთ ნაყოფი

მოითმინეთ,

იაკ. 5:8 მ. და გაიმაგრეთ გულები

მოიმკის,

ეკ. 11:4 ვინც ღრუბლებს შესცქერის, ვერ მ.

გლ. 6:7 კაცი, რასაც დათესავს, იმას მ.

მოინანიეთ,

სქ. 3:19 მ. და მობრუნდით

მოისმენს,

იგ. 1:5 ბრძენი მ.

მოისურვა,

გმ. 35:21 ვინც გულით მ.

მოიქეცით,

1პტ. 2:12 კარგად მ. ქვეყნიერებაში

მოკვდა,

იობ. 14:14 თუ მ. კაცი, განა გაცოცხლდება?!

მოკვდავი კაცი,

ფს. 8:4 ვინ არის მ. კ., რომ გახსოვს

მოკვდება,

ინ. 8:51 ვინც ჩემს სიტყვას იცავს, არასოდეს მ.

მოკლა,

გმ. 20:13 არ მ.

მოკრძალებულად,

მქ. 6:8 მ. სიარულს

მოკრძალებული,

1ტმ. 2:9 მ. და გონივრულად

მოლოდინი,

იგ. 13:12 მ. გულს ასნეულებს

მომავალი,

იგ. 24:20 უკეთურებს მ. არა აქვთ

მომზადებას,

1პტ. 5:10 დაასრულებს თქვენს მ.

მომთმენი,

მთ. 24:13 ბოლომდე მ. გადარჩება

მომკვდარიყო,

ებ. 2:9 ყველას გულისთვის მ.

მომსახურე,

1ტმ. 3:8 მ. სერიოზული უნდა იყოს

მომცილებიხართ,

ლკ. 22:28 განსაცდელში არ მ.

მონა,

იგ. 22:7 მოვალე მევალის მ.

მთ. 24:45 ერთგული და გონიერი მ.

მთ. 25:21 კარგი და ერთგული მ. ხარ

ინ. 8:34 ვინც სცოდავს, ცოდვის მ.

მონათლეთ,

მთ. 28:19 მოწაფეებად მოამზადეთ, მ.

მონანიებისკენ,

სქ. 17:30 ღმერთი ყველას მოუწოდებს მ.

რმ. 2:4 ღმერთს სურს, სიკეთით მ. გიბიძგოს

მონდობილი,

ფს. 84:12 ბედნიერია შენზე მ. კაცი

მონები,

ლკ. 17:10 უსარგებლო მ. ვართ

მონის სახე,

ფლ. 2:7 მ. ს. მიიღო

მოპოვებულნი,

1პტ. 3:1 მ. თქვენი საქციელით

მორჩენილი,

მთ. 14:20 მ. ნატეხები, 12 კალათი

მორჩილება,

1სმ. 15:22 მ. მსხვერპლზე უკეთესია

ებ. 5:8 მ. ისწავლა

მორჩილი იყო,

ფლ. 2:8 მ. ი. სიცოცხლის ბოლომდე

მორწყო,

1კრ. 3:6 აპოლოსმა მ.

მოსამართლე,

ეს. 33:22 იეჰოვაა ჩვენი მ.

მოსარგებლენი,

1კრ. 7:31 ქვეყნიერებით მ.

მოსაწონი,

ეფ. 5:10 შეამოწმეთ, რა არის მ.

მოსე,

რც. 12:3 მ. უთვინიერესი კაცი იყო

სქ. 7:22 მ. ძლიერი იყო სიტყვასა და საქმეში

მოსპო,

გმც. 11:18 დედამიწის მომსპობნი მ.

მოსწმენდს,

გმც. 21:4 მ. ცრემლს თვალებიდან

მოტყუებულნი,

1კრ. 6:7 მ. დარჩეთ

მოუთმინოთ,

ეფ. 4:2 სიყვარულით მ. ერთმანეთს

მოულოდნელად,

ლკ. 21:34 მ. არ დაგატყდეთ ის დღე

მოუცდენლად,

1კრ. 7:35 უფალს მ. ემსახუროთ

მოქალაქეები,