ფს. 150:1—6

150  ადიდეთ იაჰი*!+ადიდეთ ღმერთი მის წმინდა ადგილზე.+ადიდეთ იგი სივრცეში, სადაც მისი ძალა ვრცელდება.+   ადიდეთ იგი მისი ძლევამოსილი საქმეებისთვის.+ადიდეთ იგი მისი განუზომელი სიდიადისთვის.+   ადიდეთ იგი საყვირის ჩაბერვით.+ადიდეთ იგი სიმებიანი საკრავითა და ქნარით.+   ადიდეთ იგი დაირითა+ და ცეკვით.+ადიდეთ იგი სიმებითა+ და სტვირით.+   ადიდეთ იგი ტკბილხმოვანი წინწილებით.+ადიდეთ იგი მჭექარე წინწილებით.+   ყოველმა სულდგმულმა ადიდოს იაჰი.+ადიდეთ იაჰი!+

სქოლიოები

იხილეთ 111:1-ის სქოლიო.