ფს. 117:1, 2

117  ადიდეთ იეჰოვა, ერებო,+აქეთ ის, ტომებო!+   რადგან მისი სიკეთე* ძლიერ გვამაგრებს;+მარადიულია იეჰოვას ჭეშმარიტება.+ადიდეთ იაჰი*!+

სქოლიოები

იხილეთ 109:12-ის სქოლიო.
იხილეთ 111:1-ის სქოლიო.