რიცხვები 8:1—26

8  უთხრა იეჰოვამ მოსეს:  „ელაპარაკე აარონს და უთხარი, ლამპრები ისე აანთოს, რომ შვიდმა ლამპარმა სალამპრის წინ გაანათოს“.+  აარონიც ასე მოიქცა. აანთო ლამპრები, რომ სალამპრის წინ+ განათებულიყო, როგორც იეჰოვამ უბრძანა მოსეს.  სალამპრე ასე იყო გაკეთებული: ოქროსგან იყო ნაჭედი, ღეროები და ყვავილებიც ნაჭედი ჰქონდა.+ მოსემ სალამპრე იმის მიხედვით გააკეთა, რაც იეჰოვამ ხილვაში უჩვენა.+  კვლავ უთხრა იეჰოვამ მოსეს:  „გამოიყვანე ლევიანები ისრაელის ძეებისგან და განწმინდე.+  აი როგორ უნდა განწმინდო ისინი: მიასხურე ცოდვის განმწმენდელი წყალი,+ სამართებლით გაიპარსონ მთელი ტანი,+ გაირეცხონ ტანსაცმელი+ და განიწმინდონ.+  მოიყვანონ მოზვერი+ და მოიტანონ მისი მარცვლეული შესაწირავი+ — ზეთში მოზელილი წმინდად დაფქული ფქვილი, მეორე მოზვერი კი შენ მოიყვანე ცოდვის შესაწირავად.+  მიიყვანე ლევიანები შეხვედრის კარვის წინ და შეკრიბე ისრაელის ძეების მთელი კრებული.+ 10  წარადგინე ლევიანები იეჰოვას წინაშე და ისრაელის ძეებმა ხელები დაადონ+ ლევიანებს.+ 11  გადაარწ-გადმოარწიოს აარონმა ლევიანები იეჰოვას წინაშე, როგორც შესარხევი+ შესაწირავი ისრაელის ძეთაგან. მათ უნდა შეასრულონ იეჰოვას წინაშე მსახურება.+ 12  ლევიანებმა ხარებს თავზე ხელები დაადონ,+ და შეასრულე გამოსყიდვის წესი+ ლევიანებისთვის: ერთი ხარი ცოდვის შესაწირავად შესწირე იეჰოვას, მეორე — დასაწვავ შესაწირავად. 13  დააყენე ლევიანები აარონისა და მისი ვაჟების წინ და გადაარწ-გადმოარწიე ისინი იეჰოვას წინაშე, როგორც შესარხევი შესაწირავი. 14  გამოყავი ლევიანები ისრაელის ძეებისგან; ჩემები იქნებიან ლევიანები.+ 15  ამის შემდეგ შემოვიდნენ ლევიანები შეხვედრის კარავში,+ რომ იმსახურონ. ასე განწმენდ მათ და გადაარწ-გადმოარწევ, როგორც შესარხევ შესაწირავს,+ 16  რადგან ისინი გადმოცემულნი არიან, ჩემთვის გადმოცემულნი ისრაელის ძეთაგან;+ ყველა საშვილოსნოს გამღების, ისრაელის ძეების ყველა პირმშოს+ სანაცვლოდ ავიყვან ჩემთვის. 17  ჩემია ისრაელის ძეების ყველა პირმშო, კაცისაც და ცხოველისაც.+ იმ დღეს, როცა ყველა პირმშო დავხოცე ეგვიპტის მიწაზე,+ ისინი ჩემთვის განვწმინდე.+ 18  მე ავიყვან ლევიანებს ისრაელის ძეების ყოველი პირმშოს სანაცვლოდ+ 19  და ისრაელის ძეებისგან+ გადმოცემულ ლევიანებს მივცემ აარონსა და მის ვაჟებს, რომ შეხვედრის კარავში+ შეასრულონ ისრაელის ძეების სამსახური და გამოსყიდვის წესი მათთვის, რათა უბედურება არ დაატყდეთ ისრაელის ძეებს+ წმინდა ადგილთან მიახლოების გამო“. 20  ასე მოექცნენ ლევიანებს მოსე, აარონი და ისრაელის ძეების მთელი კრებული. ისე მოექცნენ ისრაელის ძეები მათ, როგორც იეჰოვას ჰქონდა ნაბრძანები მოსესთვის ლევიანებზე. 21  განიწმინდნენ ლევიანები+ და გაირეცხეს ტანსაცმელი, რის შემდეგაც აარონმა გადაარწ-გადმოარწია ისინი, როგორც შესარხევი შესაწირავი იეჰოვას წინაშე,+ და შეასრულა აარონმა გამოსყიდვის წესი მათ განსაწმენდად.+ 22  ამის შემდეგ ლევიანები პირველად შევიდნენ მსახურების შესასრულებლად შეხვედრის კარავში აარონისა და მისი ვაჟების წინაშე.+ როგორც იეჰოვამ უბრძანა მოსეს ლევიანებზე, ისინიც ისე მოექცნენ მათ. 23  უთხრა იეჰოვამ მოსეს: 24  „ასე უნდა გააკეთონ ლევიანებმა: შეხვედრის კარავში მსახურება დაიწყონ ოცდახუთი წლიდან მოყოლებული. 25  ორმოცდაათი წლიდან შეწყვიტონ მსახურება და აღარ იმსახურონ. 26  შეხვედრის კარავში თავის ძმებს დაეხმარონ ვალდებულების შესრულებაში, მაგრამ თვითონ არ უნდა იმსახურონ. ამის მიხედვით მოექეცი ლევიანებს. ასეთია მათი ვალდებულებები“.+

სქოლიოები