ლევიანები 4:1—35

4  ელაპარაკა იეჰოვა მოსეს:  „უთხარი ისრაელის ძეებს: თუ ვინმე*+ უნებურად შესცოდავს+ და გააკეთებს იმას, რაც იეჰოვამ აკრძალა:  თუ ცხებული+ მღვდელი შესცოდავს+ და ხალხს ცოდვაში გახვევს, ჩადენილი ცოდვის+ შესაწირავად საღი მოზვერი მიიყვანოს იეჰოვას წინაშე.  შეხვედრის კარვის შესასვლელთან+ მიიყვანოს მოზვერი იეჰოვას წინაშე, თავზე ხელი დაადოს+ და იეჰოვას წინაშე დაკლას.  აიღოს ცხებულმა მღვდელმა+ მოზვრის სისხლი და შეიტანოს შეხვედრის კარავში.  თითი+ ჩააწოს მღვდელმა სისხლში და იეჰოვას წინაშე შვიდჯერ+ მოასხუროს წმინდა ადგილის ფარდის წინ.  იეჰოვას წინაშე სცხოს მღვდელმა სისხლი სურნელოვანი საკმევლის სამსხვერპლოს რქებს+ შეხვედრის კარავში, მოზვრის დარჩენილი სისხლი კი დაღვაროს დასაწვავი შესაწირავის სამსხვერპლოს ძირში,+ რომელიც შეხვედრის კარვის შესასვლელშია.  ცოდვის შესაწირავ მოზვერს მოაცალოს მთელი ქონი ნაწლავებიდან, ნაწლავებზე გადაკრული მთელი ქონი,+  ორივე თირკმელი და მათი ქონი ფერდებიდან; ღვიძლის ბადექონი თირკმელებთან ერთად მოაცალოს.+ 10  ისევე მოაცალოს, როგორც მშვიდობის მსხვერპლად შეწირულ მოზვერს.+ ააბოლოს ისინი მღვდელმა დასაწვავი შესაწირავის სამსხვერპლოზე.+ 11  მოზვრის ტყავი, მთელი მისი ხორცი, თავ-ფეხი, ნაწლავები და ნეხვი,+ 12  მთლიანი მოზვერი გაიტანოს ბანაკის გარეთ,+ სუფთა ადგილზე, სადაც ქონნარევი ნაცარი იყრება,+ და დაწვას შეშაზე ცეცხლში.+ იქ დაიწვას, სადაც ქონნარევი ნაცარი იყრება. 13  თუ შეცდომა დაუშვა ისრაელის მთელმა კრებულმა+ და ამის შესახებ არაფერი იცოდა, გააკეთა ის, რისი გაკეთებაც იეჰოვამ აუკრძალა, და დააშავა,+ 14  მაგრამ ცნობილი გახდება, რომ ცოდვა ჩაიდინეს,+ მაშინ კრებულმა შეხვედრის კარვის წინ ცოდვის შესაწირავად მოზვერი უნდა მიიყვანოს. 15  იეჰოვას წინაშე კრებულის უხუცესებმა მოზვერს თავზე ხელები დაადონ+ და დაიკლას მოზვერი იეჰოვას წინაშე. 16  აიღოს ცხებულმა მღვდელმა+ მოზვრის სისხლი და შეიტანოს შეხვედრის კარავში.+ 17  თითი ჩააწოს მღვდელმა სისხლში და შვიდჯერ მოასხუროს ფარდის+ წინ იეჰოვას წინაშე. 18  იეჰოვას წინაშე სცხოს მღვდელმა სისხლი სამსხვერპლოს+ რქებს შეხვედრის კარავში, დარჩენილი სისხლი კი დაღვაროს დასაწვავი შესაწირავის სამსხვერპლოს ძირში,+ რომელიც შეხვედრის კარვის შესასვლელშია. 19  მოაცალოს მას მთელი ქონი და ააბოლოს სამსხვერპლოზე.+ 20  ამ მოზვერსაც იგივე გაუკეთოს, რაც ცოდვის გამოსასყიდად შეწირულ სხვა მოზვერს. ასე უნდა გააკეთოს. მღვდელმა გამოსყიდვის წესი+ შეასრულოს მათთვის და ეპატიებათ. 21  გაიტანოს მოზვერი ბანაკის გარეთ და დაწვას, როგორც პირველი მოზვერი.+ ეს არის კრებულის ცოდვის შესაწირავი.+ 22  როცა თავკაცი+ შემთხვევით შესცოდავს, გააკეთებს იმას, რაც იეჰოვამ აკრძალა,+ და დააშავებს, 23  ან მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მცნების წინააღმდეგ ჩაიდინა ცოდვა,+ შესაწირავად მიიყვანოს საღი მამალი+ თიკანი. 24  თიკანს თავზე დაადოს ხელი+ და დაკლას იქ, სადაც იეჰოვას წინაშე დასაწვავი შესაწირავი იკვლება.+ ეს არის ცოდვის შესაწირავი.+ 25  მღვდელმა თითით აიღოს ცოდვის შესაწირავის სისხლი და სცხოს დასაწვავი შესაწირავის სამსხვერპლოს რქებს,+ დარჩენილი სისხლი კი დასაწვავი შესაწირავის სამსხვერპლოს ძირში დაღვაროს. 26  ისევე ააბოლოს მთელი მისი ქონი სამსხვერპლოზე, როგორც მშვიდობის მსხვერპლის ქონი.+ მღვდელმა გამოსყიდვის წესი უნდა შეასრულოს მისთვის, მისი ცოდვისთვის,+ და ეპატიება. 27  თუ ხალხიდან ვინმე* შემთხვევით შესცოდავს, გააკეთებს იმას, რაც იეჰოვამ აკრძალა, და დააშავებს,+ 28  ან მისთვის ცნობილი გახდება, რომ ცოდვა ჩაიდინა, საღი დედალი+ თიკანი მიიყვანოს ჩადენილი ცოდვის შესაწირავად. 29  ცოდვის შესაწირავს თავზე ხელი დაადოს+ და დაკლას იქ, სადაც დასაწვავი შესაწირავი იკვლება.+ 30  მღვდელმა თითით აიღოს მისი სისხლი და სცხოს დასაწვავი შესაწირავის სამსხვერპლოს რქებს,+ დარჩენილი სისხლი კი სამსხვერპლოს ძირში დაღვაროს.+ 31  ისევე მოაცალოს მთელი ქონი,+ როგორც მშვიდობის მსხვერპლს.+ ააბოლოს ის სამსხვერპლოზე, როგორც დამამშვიდებელი სურნელება იეჰოვასთვის.+ მღვდელმა გამოსყიდვის წესი შეასრულოს მისთვის, მისი ცოდვისთვის, და ეპატიება.+ 32  თუ თოხლს+ სწირავს ცოდვის შესაწირავად, საღი+ დედალი თოხლი მიიყვანოს. 33  ცოდვის შესაწირავს თავზე ხელი დაადოს და დაკლას, როგორც ცოდვის შესაწირავი იქ, სადაც დასაწვავი შესაწირავი იკვლება.+ 34  მღვდელმა თითით აიღოს ცოდვის შესაწირავის სისხლი და სცხოს დასაწვავი შესაწირავის სამსხვერპლოს რქებს,+ დარჩენილი სისხლი კი სამსხვერპლოს ძირში დაღვაროს. 35  მოაცალოს მთელი ქონი, როგორც მშვიდობის მსხვერპლად შეწირულ თოხლს აცლიან, და სამსხვერპლოზე ააბოლოს იეჰოვასთვის ცეცხლში დასაწვავ შესაწირავზე.+ მღვდელმა გამოსყიდვის წესი+ შეასრულოს მისთვის, მისი ცოდვისთვის, და ეპატიება“.+

სქოლიოები

სიტყვასიტყვით — სული. ებრაულად ნეფეშ. იხილეთ დანართი 2ა.
სიტყვასიტყვით — სული. ებრაულად ნეფეშ. იხილეთ დანართი 2ა.