ეზეკიელი 27:1—36

27  კვლავ გამომეცხადა იეჰოვას სიტყვა,  კაცის ძეო, სამგლოვიარო სიმღერა+ იმღერე ტვიროსზე  და უთხარიო ტვიროსს, შენ, ზღვის შესასვლელებთან მცხოვრებო,+ ხალხებთან მოვაჭრე ქალო, მრავალ კუნძულთან მოვაჭრევ,+ აი რას ამბობს-თქო უზენაესი უფალი იეჰოვა: «ტვიროსო, შენ თქვი, სრულყოფილად ლამაზი ვარო.+  ზღვის გულში გაქვს სამფლობელოები.+ შენმა მშენებლებმა სრულყვეს შენი სილამაზე.+  სენირიდან+ წამოღებული ღვიისგან გააკეთეს შენი ფიცრები; ლიბანის+ კედარი აიღეს და ანძა გაგიკეთეს;  ბაშანის დიდი ხეებისგან გაგიკეთეს ნიჩბები, ქითიმის+ კუნძულებიდან მოტანილი სპილოს ძვლისა და კვიპაროსისგან — ცხვირი;  ეგვიპტური ფერადი სელისა+ იყო შენი გაშლილი აფრები; ელიშას+ კუნძულებიდან მოტანილი ლურჯი ძაფისა+ და მოშინდისფრო შალისგან+ იყო გაკეთებული გემბანზე შენი საფარი.  სიდონისა+ და არვადის+ მკვიდრნი იყვნენ შენი მენიჩბეები. შენში იყვნენ შენი ოსტატები,+ ტვიროსო, ისინი იყვნენ შენი მეზღვაურები.+  გებალის+ მოხუცებულები და მისი ოსტატები შენს ღარებს გმანავდნენ.+ შენში იყო ზღვის ყველა ხომალდი მეზღვაურებითურთ სავაჭრო საქონლის გადასაცვლელ-გადმოსაცვლელად. 10  სპარსელები,+ ლუდიმები+ და ფუტელები+ მეომრებად გყავდა ჯარში; ფარსა და მუზარადს გკიდებდნენ ისინი;+ მათ შეგძინეს ბრწყინვალება. 11  არვადის+ ძეები შენს ჯართან ერთად იყვნენ შენს გალავანზე ირგვლივ, მამაცი ვაჟკაცები გყავდა კოშკებზე. თავიანთ მრგვალ ფარებს ჰკიდებდნენ შენს გალავანზე ირგვლივ.+ მათ სრულყვეს შენი სილამაზე. 12  შენთან ვაჭრობდა თარშიში+ დოვლათის სიუხვის გამო;+ მისი ვერცხლის, რკინის, კალისა და ტყვიის სანაცვლოდ იძლეოდი შენს საქონელს.+ 13  იავანი,+ თუბალი+ და მეშექი+ ვაჭრობდნენ შენთან. ადამიანებისა*+ და სპილენძის ნივთების სანაცვლოდ იძლეოდი შენს საქონელს. 14  თოგარმას+ სახლიდან მოგყავდა ცხენები, ბედაურები და ჯორები, რომელთა სანაცვლოდაც იძლეოდი შენს საქონელს. 15  დედანის+ ძეები ვაჭრობდნენ შენთან. მრავალი კუნძული შენთვის ვაჭრობდა; სპილოს ძვალი+ და აბანოზი მოჰქონდათ შენთვის ძღვნად. 16  შენთან ვაჭრობდა ედომი შენი ნახელავის სიუხვის გამო; ფირუზის,+ მოშინდისფრო შალის, ფერადი ქსოვილების, ძვირფასი ქსოვილების, მარჯნისა და ლალის სანაცვლოდ იძლეოდი შენს საქონელს. 17  იუდა და ისრაელის მიწა ვაჭრობდნენ შენთან. ნუგბარის, მინითის+ ხორბლის,+ თაფლის,+ ზეთისა და ბალზამის+ სანაცვლოდ იძლეოდი შენს საქონელს.+ 18  შენთან ვაჭრობდა დამასკო+ ხელბონის ღვინითა+ და მოწითალო-მონაცრისფრო შალით, რადგან უხვად გქონდა ყველანაირი ნახელავი და დოვლათი. 19  ვედანი და უზალის იავანი საქონელს გიცვლიდნენ; ნაჭედ რკინას, კასიასა და ლერწამს+ გაძლევდნენ შენი საქონლის სანაცვლოდ. 20  შენთან ვაჭრობდა დედანი+ ნაქსოვი საცხენოსნო ტანსაცმლით. 21  შენთვის ვაჭრობდნენ არაბები+ და კედარის თავკაცები;+ ბატკნებით, ვერძებითა და ვაცებით+ ვაჭრობდნენ შენთან. 22  შენთან ვაჭრობდნენ შებასა+ და რაამას+ ვაჭრები; ყველანაირი საუკეთესო სუნამოს, ყოველგვარი ძვირფასი ქვისა და ოქროს სანაცვლოდ იძლეოდი შენს საქონელს.+ 23  ხარანი,+ ქანე და ედემი,+ შებას+ ვაჭრები, აშური+ და ქილმადი შენთან ვაჭრობდნენ. 24  შენთან ვაჭრობდნენ ისინი შენს ბაზრებზე საუცხოო ტანსაცმლით, ლურჯი და ფერადი ქსოვილებისგან დამზადებული მოსასხამებით, ორფერი ხალიჩებითა და დაგრეხილი, გამძლე თოკებით. 25  თარშიშის+ ხომალდები იყვნენ შენი ქარავნები, შენი გადასაცვლელი საქონლის გადამზიდავები. ამიტომ აივსე და ძლიერ განდიდდი შუაგულ ზღვაში.+ 26  დიდ წყლებში გაგიყვანეს შენმა ნიჩბოსნებმა;+ შუაგულ ზღვაში დაგამსხვრია აღმოსავლეთის ქარმა.+ 27  შენი დოვლათი და საქონელი,+ შენი გადასაცვლელი საქონელი,+ შენი ზღვაოსნები და მეზღვაურები,+ შენი ღარების დამგმანავები,+ შენი სავაჭრო საქონლის გადამცვლელები და მეომრები,+ შენში, მთელ შენს კრებულში, შენს შუაგულში რომ არიან, შუა ზღვაში ჩაცვივდებიან შენი დაცემის დღეს.+ 28  არემარე შეიძვრება შენი მეზღვაურების ყვირილზე.+ 29  ნიჩბოსნები, ზღვაოსნები და მეზღვაურები ჩამოვლენ თავ-თავიანთი ხომალდებიდან და მიწაზე დადგებიან.+ 30  ხმით დაგიტირებენ და მწარედ აყვირდებიან,+ თავზე მტვერს დაიყრიან+ და ნაცარში იგორავებენ.+ 31  თავს გადაიპარსავენ შენ გამო,+ ჯვალოს მოიხვევენ+ და სულგამწარებულნი+ მწარე მოთქმით დაგიტირებენ. 32  გოდებას მოჰყვებიან, სამგლოვიარო სიმღერას იმღერებენ შენზე და დაგიტირებენ:+ „ვინაა ტვიროსის მსგავსი,+ შუაგულ ზღვაში რომ დადუმებულა?!+ 33  შუაგულ ზღვიდან+ გასული შენი საქონლით+ აძღობდი მრავალ ხალხს;+ შენი დოვლათითა და შენი გადასაცვლელი საქონლის სიუხვით გაამდიდრე დედამიწის მეფეები.+ 34  ახლა კი წყლის სიღრმეებში ჩაგლეწა ზღვამ.+ მოისპო შენი გადასაცვლელი საქონელი და მთელი შენი კრებული+ შენს შუაგულში. 35  გაოგნებულნი შემოგხედავენ კუნძულების მკვიდრნი+ და მათი მეფეები აკანკალდებიან თავზარდაცემულნი;+ სახეები აელეწებათ.+ 36  ხალხთა ვაჭრები სტვენას მოჰყვებიან შენ გამო.+ უეცრად შიშის ზარი დაგეცემა და სამარადისოდ გაქრები“».+

სქოლიოები

სიტყვასიტყვით — ადამიანთა სულების. ებრაულად ნეფეშ. იხილეთ დანართი 2ა.