დაბადება 7:1—24

7  ამის შემდეგ უთხრა იეჰოვამ ნოეს: „შედით კიდობანში შენ და შენი ოჯახი,+ რადგან დავინახე, რომ შენა ხარ მართალი ჩემ წინაშე ამ თაობაში.+  წმინდა ცხოველთაგან აიყვანე შვიდ-შვიდი, დედალ-მამალი,+ უწმინდურ ცხოველთაგან კი — მხოლოდ ორ-ორი, დედალ-მამალი.  ცის ფრინველთაგან შვიდ-შვიდი, დედალ-მამალი,+ რომ იცოცხლონ ამ ქმნილებებმა მთელი დედამიწის პირზე.+  შვიდი დღის შემდეგ ვაწვიმებ+ დედამიწაზე ორმოცი დღე და ორმოცი ღამე.+ აღვგვი მიწის პირიდან ყოველ არსებას, რომელიც შევქმენი“.+  ყველაფერი ისე გააკეთა ნოემ, როგორც იეჰოვამ უბრძანა.  ექვსასი წლისა იყო ნოე, როცა წარღვნა მოხდა დედამიწაზე.+  შევიდნენ კიდობანში წარღვნის დაწყებამდე ნოე, მისი ვაჟები, მისი ცოლი და მისი ვაჟების ცოლები.+  ყოველ წმინდა და უწმინდურ ცხოველთაგან, ფრინველთაგან და ქვეწარმავალთაგან+  ორ-ორი შევიდა ნოესთან კიდობანში, დედალ-მამალი, სწორედ ისე, როგორც ღმერთმა უბრძანა ნოეს. 10  შვიდი დღის შემდეგ წარღვნა მოხდა დედამიწაზე. 11  ნოეს სიცოცხლის მეექვსასე წლის მეორე თვეს*, თვის მეჩვიდმეტე დღეს გადმოსკდა ვეებერთელა, ღრმა წყლის* სათავეები და გაიხსნა წყლის კარიბჭეები ცაში.+ 12  თავსხმა მოდიოდა დედამიწაზე ორმოცი დღე და ორმოცი ღამე.+ 13  იმ დღეს შევიდნენ კიდობანში ნოე და მისი ვაჟები — სემი, ქამი და იაფეთი,+ ნოეს ცოლი და მისი ვაჟების სამივე ცოლი;+ 14  ყოველი გარეული და შინაური ცხოველი მათი გვარისდა მიხედვით,+ ყოველი ქვეწარმავალი* მათი გვარისდა მიხედვით,+ ყოველი ფრინველი* მათი გვარისდა მიხედვით,+ ყოველი ფრთოსანი.+ 15  მოდიოდა ნოესთან კიდობანში წყვილ-წყვილად ყოველგვარი ხორციელი, რასაც სასიცოცხლო ძალა ჰქონდა;+ 16  და შევიდა დედალ-მამალი ყოველგვარი ხორციელიდან, სწორედ ისე, როგორც ღმერთმა უბრძანა მას. შევიდა ისიც და დაკეტა იეჰოვამ კარი.+ 17  ორმოცი დღე გრძელდებოდა წარღვნა დედამიწაზე. იმატა წყალმა, აიწია კიდობანი და მაღლა, მიწის ზემოთ დაიწყო ტივტივი. 18  იმძლავრა წყალმა დედამიწაზე, მატულობდა და მატულობდა, კიდობანი კი წყლის ზედაპირზე მიცურავდა.+ 19  ისე იმძლავრა წყალმა დედამიწაზე, რომ დაფარა+ ყველა მაღალი მთა ცისქვეშეთში; 20  მათ ზემოთ თხუთმეტი წყრთით აიწია წყალმა და დაფარა მთები.+ 21  მოისპო ყოველი ხორციელი:+ ქვეწარმავლები, ფრინველები, შინაური და გარეული ცხოველები, მიწაზე მოფუთფუთე ქმნილებები და მთელი კაცობრიობა.+ 22  მოისპო ყოველივე, რაც სუნთქავდა, რასაც სასიცოცხლო ძალა ჰქონდა — ყოველივე, რაც ხმელეთზე იყო.+ 23  ასე აღგავა მან ყოველი არსება მიწის პირიდან — ადამიანებიც და შინაური ცხოველებიც, ქვეწარმავლებიც* და ცის ფრინველებიც. აღიგავნენ ისინი მიწის პირიდან.+ გადარჩნენ მხოლოდ ნოე და კიდობანში მასთან ერთად მყოფნი.+ 24  ას ორმოცდაათ დღეს მძლავრობდა წყალი დედამიწაზე.

სქოლიოები

ეგვიპტიდან გამოსვლის შემდეგ იეჰოვას მიერ ებრაელებისთვის მიცემული წმინდა კალენდრის მიხედვით ეს თვე, ბული, მერვე თვე იყო. იხილეთ დანართი 6ბ.
გამოთქმა „ღრმა წყალი“ გულისხმობს წყლის დიდ მასას ატმოსფეროში, რაც 1:6, 7-ში აღწერილია როგორც „წყლები სივრცის ზევით“.
იხილეთ 1:24-ის სქოლიო.
იხილეთ 1:20-ის სქოლიო.
იხილეთ 1:24-ის სქოლიო.