დაბადება 1:1—31

1  თავდაპირველად*+ ღმერთმა*+ შექმნა+ ცა და დედამიწა.+  დედამიწა იყო უფორმო და უდაბური. სიბნელე იყო ღრმა წყლის ზედაპირზე+ და ღვთის მოქმედი ძალა* იძვროდა+ წყლის ზევით.+  და თქვა ღმერთმა+: „გამოჩნდეს სინათლე“. და გამოჩნდა სინათლე.+  დაინახა ღმერთმა, რომ კარგი იყო სინათლე; ზღვარი დაუდო ღმერთმა სინათლესა და სიბნელეს.+  და უწოდა ღმერთმა სინათლეს დღე+ და სიბნელეს — ღამე.+ დადგა საღამო და დადგა დილა, — პირველი დღე.  შემდეგ თქვა ღმერთმა: „გაჩნდეს სივრცე+ წყლებს შორის და გაიყოს წყლები“.+  დაიწყო ღმერთმა სივრცის წარმოქმნა და წყლების გაყოფა, რომ ყოფილიყო წყლები სივრცის ქვევით და წყლები — სივრცის ზევით.+ და ასეც მოხდა.  და უწოდა ღმერთმა სივრცეს ცა.+ დადგა საღამო და დადგა დილა, — მეორე დღე.  შემდეგ თქვა ღმერთმა: „ერთად შეგროვდეს წყლები, ცის ქვევით რომ არის, და გამოჩნდეს ხმელეთი“.+ და ასეც მოხდა. 10  და უწოდა ღმერთმა ხმელეთს მიწა+ და შეგროვილ წყლებს — ზღვები.+ დაინახა ღმერთმა, რომ ესეც კარგი იყო.+ 11  შემდეგ თქვა ღმერთმა: „აღმოაცენოს მიწამ ბალახი, თესლოვანი მცენარეები+ და თესლიანი ნაყოფის მომცემი+ ხეები დედამიწაზე მათი გვარისდა მიხედვით“.+ და ასეც მოხდა. 12  დაიწყო მიწამ ბალახის, თესლოვანი მცენარეებისა და თესლიანი ნაყოფის მომცემი ხეების აღმოცენება მათი გვარისდა მიხედვით.+ დაინახა ღმერთმა, რომ ესეც კარგი იყო. 13  დადგა საღამო და დადგა დილა, — მესამე დღე. 14  შემდეგ თქვა ღმერთმა: „გამოჩნდეს მნათობები ცის სივრცეში, რომ ზღვარი დაიდოს დღესა და ღამეს შორის;+ ისინი იქნებიან მანიშნებლად და წელიწადის დროების, დღეებისა და წელიწადების აღმნიშვნელად;+ 15  იქნებიან მნათობებად ცის სივრცეში, რომ გაანათონ დედამიწა“+. და ასეც მოხდა. 16  დაიწყო ღმერთმა ორი დიდი მნათობის შექმნა*, უფრო დიდი მნათობი დღის განმგებლად რომ ყოფილიყო და უფრო პატარა მნათობი — ღამის განმგებლად, და დაიწყო ვარსკვლავების შექმნაც.+ 17  განალაგა ღმერთმა ისინი ცის სივრცეში, რომ გაენათებინათ დედამიწა,+ 18  განეგოთ დღე და ღამე და ზღვარი დაედოთ სინათლესა და სიბნელეს შორის.+ დაინახა ღმერთმა, რომ ესეც კარგი იყო.+ 19  დადგა საღამო და დადგა დილა, — მეოთხე დღე. 20  შემდეგ თქვა ღმერთმა: „აფუთფუთდნენ წყალში ცოცხალი სულები*+ და მიწის ზევით, ცის სივრცეში იფრინონ ფრინველებმა*“.+ 21  დაიწყო ღმერთმა ზღვის დიდი ცხოველებისა+ და ყველა ცოცხალი სულის+ შექმნა, რომლებიც წყლებში აფუთფუთდნენ, მათი გვარისდა მიხედვით და ყველა ფრინველისა მათი გვარისდა მიხედვით.+ დაინახა ღმერთმა, რომ ესეც კარგი იყო. 22  აკურთხა ღმერთმა ისინი: „ინაყოფიერეთ, გამრავლდით და აავსეთ ზღვები;+ გამრავლდეს ფრინველი დედამიწაზე“. 23  დადგა საღამო და დადგა დილა, — მეხუთე დღე. 24  შემდეგ თქვა ღმერთმა: „წარმოშვას მიწამ+ ცოცხალი სულები მათი გვარისდა მიხედვით, შინაური+ ცხოველები, ქვეწარმავლები*+ და გარეული ცხოველები+ მათი გვარისდა მიხედვით“. და ასეც მოხდა. 25  დაიწყო ღმერთმა დედამიწაზე გარეული ცხოველების შექმნა მათი გვარისდა მიხედვით, ასევე შინაური ცხოველებისა და ქვეწარმავლების შექმნა მათი გვარისდა მიხედვით.+ დაინახა ღმერთმა, რომ ესეც კარგი იყო. 26  შემდეგ თქვა ღმერთმა: „შევქმნათ*+ ადამიანი ჩვენს ანარეკლად,+ ჩვენს მსგავსებად;+ მათ ემორჩილებოდნენ ზღვის თევზები, ცის ფრინველები, შინაური ცხოველები, ყველა სხვა ცხოველი დედამიწაზე და მთელი დედამიწა“.+ 27  დაიწყო ღმერთმა ადამიანის შექმნა თავის ანარეკლად, ღვთის ანარეკლად შექმნა იგი.+ კაცად და ქალად შექმნა ისინი.+ 28  აკურთხა+ ღმერთმა ისინი და უთხრა მათ ღმერთმა: „ინაყოფიერეთ,+ გამრავლდით, აავსეთ დედამიწა, დაეპატრონეთ+ მას და თქვენ გემორჩილებოდნენ+ ზღვის თევზები, ცის ფრინველები და ყველა ცოცხალი არსება დედამიწაზე“. 29  შემდეგ თქვა ღმერთმა: „აი, მოგეცით ყველა თესლოვანი მცენარე მთელი მიწის პირზე და თესლიანი ნაყოფის მომცემი ყველა ხე.+ ეს გქონდეთ საჭმელად.+ 30  დედამიწის ყველა გარეულ ცხოველს, ცის ყველა ფრინველს და დედამიწაზე ყველა სხვა ცხოველს — ცოცხალ სულს, მწვანე მცენარეულობა მივეცი საჭმელად“.+ და ასეც მოხდა. 31  დაინახა ღმერთმა ყველაფერი, რაც შექმნა, და, აი, ყოველივე ძალიან კარგი იყო.+ დადგა საღამო და დადგა დილა, — მეექვსე დღე.

სქოლიოები

ებრაულად ბერეშით. ებრაულ ენაზე ბიბლიის პირველი წიგნი ამ პირველი სიტყვითაა დასათაურებული.
ებრაულად ელოჰიმ (მრ. რ.). სიტყვა ძირითადად მიუთითებს დიდებულებასა და აღმატებულობაზე და არა ადამიანთა თუ ღმერთთა სიმრავლეზე. შეადარეთ მსჯ. 16:23-ის სქოლიოს.
ებრაულად რუახ. იხილეთ დანართი 2ბ.
შექმნად ნათარგმნი ებრაული ზმნა განსხვავდება 1:1, 21, 27-სა და 2:3-ში გამოყენებული ზმნისგან და ნიშნავს კეთებას.
ებრაულად ნეფეშ. იგულისხმება ზღვის ცხოველები. იგივე ებრაული სიტყვა 2:7-ში ეხება ადამიანს. იხილეთ დანართი 2ა.
ებრაული სიტყვა ოფ, რაც ფრინველად არის ნათარგმნი მე-20, 21-ე, 26-ე, 28-ე, 30-ე მუხლებში, ფრთიან მწერებსაც გულისხმობს.
ებრაულ სიტყვაში რემეს, რომელიც 24-ე, 25-ე მუხლებში ნათარგმნია, როგორც ქვეწარმავლები, როგორც ჩანს, იგულისხმება პატარა ცხოველებიც, მღრღნელებიცა და მწერებიც.
იხილეთ 1:16-ის სქოლიო.