არჩეულ მასალაზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

აირჩიეთ ენა ქართული

იტალია

2017 წლის 22 ნოემბერი

იეჰოვას მოწმეები სიხარულით ეხმარებიან ლტოლვილებს იტალიაში

ევროპაში უდიდესი ლტოლვილთა ბანაკის ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ იმ ბიბლიურმა განათლებამ, რომელიც იეჰოვას მოწმეებმა მისცეს ლტოლვილებს, სასიკეთო გავლენა იქონია მათზე.