არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

იურიდიული საქმეები და ადამიანის უფლებები

იურიდიული საქმეები საქართველოში

2017 წლის 24 ოქტომბერი

საქართველოს მთავრობა აღიარებს თავის ბრალეულობას ევროპული სასამართლოს წინაშე

ევროპული სასამართლოს წინაშე საქართველოს მთავრობამ აღიარა, რომ დაარღვია ათი იეჰოვას მოწმის რელიგიის თავისუფლების უფლება.

2017 წლის 21 თებერვალი

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო მხარს უჭერს იეჰოვას მოწმეების რელიგიის თავისუფლების უფლებას საქართველოში

ევროპული სასამართლოს ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილება მხარს უჭერს იეჰოვას მოწმეების უფლებას — მშვიდობიანად შეიკრიბონ თაყვანისცემის მიზნით და საკუთარი მრწამსი სხვებს გაუზიარონ.

2015 წლის 22 ივნისი

საქართველოს მთავრობამ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს წინაშე აღიარა, რომ არღვევდა იეჰოვას მოწმეების უფლებებს

საქართველოს მთავრობამ აღიარა, რომ იეჰოვას მოწმეების ორი იურიდიული პირის გაუქმება გაუმართლებელი იყო. ხელისუფლების არაადეკვატურ ქმედებებს, შედეგად მოწმეების დევნა მოჰყვა, რაც წლების მანძილზე გრძელდებოდა.