• იეჰოვას მოწმეთა რაოდენობა: 128 980

  • კრებების რაოდენობა: 1 708

  • ქრისტეს სიკვდილის გახსენების საღამოზე დამსწრეთა რაოდენობა: 220 124

  • 1 იეჰოვას მოწმეზე 504 მოსახლე მოდის

  • მოსახლეობა: 64 979 548