• იეჰოვას მოწმეთა რაოდენობა: 100 245

  • კრებების რაოდენობა: 1 300

  • ქრისტეს სიკვდილის გახსენების საღამოზე დამსწრეთა რაოდენობა: 132 497

  • 1 იეჰოვას მოწმეზე 516 მოსახლე მოდის

  • მოსახლეობა: 51 753 820

  • რწმენის გამო დაპატიმრებულთა რაოდენობა 8