არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

იურიდიული საქმეები და ადამიანის უფლებები

იურიდიული საქმეები სამხრეთ კორეაში

2017 წლის 8 სექტემბერი

სამხრეთ კორეის ხელისუფლება და საზოგადოება თვალსაზრისს იცვლიან ალტერნატიულ სამოქალაქო სამსახურთან დაკავშირებით

მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ჯერ არ მიუღია გადაწყვეტილება და ქვეყანაში არ არსებობს ახალი კანონმდებლობა, სამხრეთ კორეაში რელიგიური მოსაზრებით სამხედრო სამსახურზე უარის თქმასთან დაკავშირებით მოსაზრებას იცვლიან.

2017 წლის 9 ივნისი

სამხრეთ კორეის სასამართლო აღიარებს მათ უფლებებს, ვინც სინდისის გამო უარს ამბობს სამხედრო სამსახურზე

სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც სამხრეთ კორეის სამხედრო ორგანიზაციამ უნდა შეწყვიტოს თავის ვებ-გვერდზე პირადი ინფორმაციის განთავსება მათ შესახებ, ვინც სინდისის გამო უარს ამბობს სამხედრო სამსახურზე.

2017 წლის 7 მარტი

სამხრეთ კორეის ხელისუფლება უსამართლოდ ეპყრობა დონგ-ჰიუკ შინს

დონგ-ჰიუკ შინს უსამართლოდ სჯიან რელიგიური მოსაზრებით სამხედრო წვრთნაზე უარის თქმის გამო და ამით მისი სინდისისა და რწმენის თავისუფლების უფლებას არღვევენ.