არჩეულ მასალაზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

აირჩიეთ ენა ქართული

2015 წლის 15 სექტემბერი
რუსეთი

როდის დაესმება უსამართლობას წერტილი ტაგანროგში?

როდის დაესმება უსამართლობას წერტილი ტაგანროგში?

16 იეჰოვას მოწმის საქმის განხილვა დასასრულს უახლოვდება. მოწმეები უკვე ორ წელზე მეტია სასამართლოში ცხადდებიან; მათ ბრალი ედებათ სისხლის სამართლის დანაშაულში მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ თავიანთ რელიგიურ მსახურებას ასრულებენ. ზოგიერთი მათგანი შეიძლება დააპატიმრონ, ზოგს კი დიდი ფულადი ჯარიმა დააკისრონ. როგორ აისახა ბრალდებულთა მდგომარეობაზე ხანგრძლივი სასამართლო პროცესები? რა მოჰყვება შედეგად იმას, თუ მათ მსჯავრს დასდებენ?