არჩეულ მასალაზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

აირჩიეთ ენა ქართული

2016 წლის 27 სექტემბერი
რუსეთი

რუსეთში იეჰოვას მოწმეების ადმინისტრაციული ცენტრის დახურვის თაობაზე საქმის განხილვა გადაიდო

რუსეთში იეჰოვას მოწმეების ადმინისტრაციული ცენტრის დახურვის თაობაზე საქმის განხილვა გადაიდო

2016 წლის 23 სექტემბერს მოსკოვში ტვერის რაიონულმა სასამართლომ გადადო იეჰოვას მოწმეების საჩივრის განხილვა გენერალური პროკურატურის გამაფრთხილებელი წერილის თაობაზე. საქმის მოსმენამდე სამი დღით ადრე გენერალურმა პროკურატურამ მოწმეების საჩივარს შესაგებლით უპასუხა და სასამართლოს 200-ზე მეტ გვერდიანი საქმის მასალა წარუდგინა. იეჰოვას მოწმეებმა შუამდგომლობა დააყენეს და დრო მოითხოვეს, რათა პროკურატურის მიერ წარდგენილ საქმის მასალებს გასცნობოდნენ. სასამართლო იეჰოვას მოწმეების საჩივარს და გენერალური პროკურატურის მოთხოვნას ადმინისტრაციული ცენტრის დახურვის თაობაზე 2016 წლის 12 ოქტომბერს განიხილავს.