• იეჰოვას მოწმეთა რაოდენობა: 171 828

  • კრებების რაოდენობა: 2 315

  • ქრისტეს სიკვდილის გახსენების საღამოზე დამსწრეთა რაოდენობა: 293 933

  • 1 იეჰოვას მოწმეზე 850 მოსახლე მოდის

  • მოსახლეობა: 146 074 524

  • რწმენის გამო დაპატიმრებულები — 1