არჩეულ მასალაზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

აირჩიეთ ენა ქართული

პალესტინის ტერიტორია

2010 წლის 20 სექტემბერი პალესტინის ისტორიაში

2010 წლის 20 სექტემბერი პალესტინის ისტორიაში

2010 წლის 20 სექტემბერი პალესტინის ისტორიაში