• იეჰოვას მოწმეთა რაოდენობა: 83

  • კრებების რაოდენობა: 2

  • ქრისტეს სიკვდილის გახსენების საღამოზე დამსწრეთა რაოდენობა: 177

  • 1 იეჰოვას მოწმეზე 58 024 მოსახლე მოდის

  • მოსახლეობა: 4 816 000