• იეჰოვას მოწმეთა რაოდენობა: 2 473

  • კრებების რაოდენობა: 45

  • ქრისტეს სიკვდილის გახსენების საღამოზე დამსწრეთა რაოდენობა: 7 779

  • 1 იეჰოვას მოწმეზე 1 043 მოსახლე მოდის

  • მოსახლეობა: 2 579 051