არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

იურიდიული საქმეები მთელ მსოფლიოში

ქვეყნები, სადაც იეჰოვას მოწმეები რწმენის გამო არიან დაპატიმრებული

ქვეყნები, სადაც იეჰოვას მოწმეები რწმენის გამო არიან დაპატიმრებული

2017 წლის აპრილის მონაცემები

ქვეყანა

დაპატიმრებულთა რაოდენობა

დაპატიმრების მიზეზი

ერიტრეა

53

  • სამხედრო სამსახურზე რწმენის გამო უარის თქმა

  • რელიგიური მსახურება

  • მიზეზი უცნობია

 

თურქმენეთი

1

  • რელიგიური საქმიანობა

 

ყაზახეთი

1

  • რელიგიური საქმიანობა

 

სამხრეთი კორეა

393

  • სამხედრო სამსახურზე რწმენის გამო უარის თქმა

 

სინგაპური

9

  • სამხედრო სამსახურზე რწმენის გამო უარის თქმა

 

სულ

457

 

„აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლების უფლება“ სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის მე-18 მუხლის თანახმად, ადამიანის ძირითადი უფლებაა. * ზოგ ქვეყანაში იეჰოვას მოწმეებს მხოლოდ იმის გამო ექცევიან სასტიკად და აპატიმრებენ, რომ ზემოხსენებული მუხლის მიხედვით გათვალისწინებული უფლებით სარგებლობენ. დაპატიმრებულთა უმეტესობა ახალგაზრდა მამაკაცია, რომლებიც რწმენის გამო უარს ამბობენ სამხედრო სამსახურზე. სხვები კი მხოლოდ თავიანთი აღმსარებლობისა და რელიგიური მსახურების გამო არიან პატიმრობაში.

^ აბზ. 26 შეგიძლიათ აგრეთვე იხილოთ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მე-18 მუხლი და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-9 მუხლი.