არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

იურიდიული საქმეები და ადამიანის უფლებები

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა

2015 წლის 12 მარტი

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა ითხოვს, წერტილი დაესვას რელიგიურ დისკრიმინაციას სკოლებში

მთავრობამ გადამჭრელი ზომები მიიღო ეკლესიების მიერ დაფინანსებულ სკოლებში დისკრიმინაციის აღმოსაფხვრელად. 300-ზე მეტი იეჰოვას მოწმე გახდა რელიგიური დისკრიმინაციის მსხვერპლი, როცა ისინი უსამართლოდ გარიცხეს სკოლიდან.