არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

თურქმენეთი

რწმენის გამო დაპატიმრებულები

რწმენის გამო დაპატიმრებულები

2015 წლის 14 მარტს პოლიციამ დაარბია რელიგიური შეხვედრა, რომელიც თურქმენაბადში, ბაჰრამ ჰემდემოვის სახლში ტარდებოდა. 38 იეჰოვას მოწმე დააპატიმრეს და უკანონო რელიგიურ საქმიანობაში დაადანაშაულეს. სამართალდამცავებმა მათ შეურაცხყოფა მიაყენეს და მათგან ოცდაათს ჯარიმა დააკისრეს, დანარჩენები კი 15 დღით დააპატიმრეს. მოგვიანებით ლებაპის საოლქო სასამართლომ ბაჰრამ ჰემდემოვს 4 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ის სეიდის შრომა-გასწორების კოლონიაში იხდის სასჯელს. იეჰოვას მოწმეები ყველანაირად ცდილობენ, რომ უსამართლოდ დაპატიმრებული ჰემდემოვი გაათავისუფლონ.

სინდისის, რელიგიისა და მრწამსის თავისუფლების უფლება კვლავ ილახება

2015 და 2016 წლებში გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა 10 გადაწყვეტილება მიიღო იმ ახალგაზრდა მოწმეების სასარგებლოდ, რომლებიც რელიგიური მოსაზრებით სამხედრო სამსახურზე უარის თქმის გამო დააპატიმრეს. ისინი გაუსაძლის პირობებში იხდიდნენ სასჯელს. ამჟამად თურქმენეთის მთავრობა აღარ აპატიმრებს მათ, ვინც რწმენის გამო უარს ამბობს სამხედრო სამსახურზე.

გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტს კიდევ ორმა იეჰოვას მოწმემ მიმართა საჩივრით, რომლებიც ცრუ ბრალდებით იმ მიზნით დააპატიმრეს, რომ შეეზღუდათ მათი რელიგიური საქმიანობა. 2012 წლის აპრილში ამ კომიტეტმა თავის დასკვნაში თურქმენეთის მთავრობას მოუწოდა, „დარწმუნდეს, რომ არ არღვევს [სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ საერთაშორისო პაქტით ნაკისრ ვალდებულებას] და ქვეყანაში არსებული რელიგიური ორგანიზაციების რეგისტრაციის საკითხთან დაკავშირებული კანონები თუ წესები არ ლახავს ადამიანის უფლებას, თავისუფლად შეასრულოს თავისი რელიგიური მსახურება“. 2008 წელს იეჰოვას მოწმეებმა მთავრობას თხოვნით მიმართეს, რეგისტრაციაში გაეტარებინა თავიანთი იურიდიული პირი, თუმცა მთავრობამ მათი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა.

მოწმეები იმედოვნებენ, რომ მდგომარეობა გაუმჯობესდება

იეჰოვას მოწმეები მადლიერებას გამოთქვამენ იმის გამო, რომ თურქმენეთის მთავრობამ რამდენიმე პატიმარი გაათავისუფლა და ამგვარად სამართლიანობა აღადგინა. * ისინი იმედოვნებენ, რომ მთავრობა გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის გადაწყვეტილების თანახმად იმოქმედებს — სრულად დაუჭერს მხარს ადამიანის უფლებებს, განსაკუთრებით კი სინდისის, რელიგიისა და აზრის თავისუფლების უფლებას. იეჰოვას მოწმეების ადვოკატი აღნიშნავს: „მოწმეები ოპტიმისტურად არიან განწყობილნი და ფიქრობენ, რომ მთავრობასთან კონსტრუქციული დიალოგი მნიშვნელოვანწილად შეუწყობს ხელს იმას, რომ მათ მშვიდობიან პირობებში, ერთგულად და სუფთა სინდისით ემსახურონ ღმერთს“.

დროის დიაგრამა

 1. 2017 წლის 12 მაისი

  თურქმენეთის მთავრობამ გაათავისუფლა მანსურ მაშარიპოვი, რომელიც 2016 წლის 30 ივნისიდან პატიმრობაში იმყოფებოდა.

 2. 2016 წლის 18 აგვისტო

  მანსურ მაშარიპოვი ცრუ ბრალდების საფუძველზე დამნაშავედ ცნეს და ერთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს.

 3. 2016 წლის ივლისი

  გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა ექვსი გადაწყვეტილება მიიღო იმ იეჰოვას მოწმეების სასარგებლოდ, რომლებმაც მრწამსის გამო უარი განაცხადეს სამხედრო სამსახურზე.

 4. 2015 წლის 14 დეკემბერი

  გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა იმ სამი იეჰოვას მოწმის სასარგებლოდ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლებმაც მრწამსის გამო უარი განაცხადეს სამხედრო სამსახურზე. კიდევ ერთი მსგავსი გადაწყვეტილება კომიტეტმა 2015 წლის 19 მაისს მიიღო.

 5. 2015 წლის 19 მაისი

  ბაჰრამ ჰემდემოვი რელიგიური საქმიანობის გამო გაასამართლეს და ოთხი წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. ის გასამართლებამდე ორი თვით ადრე დააკავეს.

 6. 2015 წლის თებერვალი/მარტი

  რელიგიური მოსაზრებით სამხედრო სამსახურზე უარის თქმის გამო დაპატიმრებული ორი იეჰოვას მოწმე გაათავისუფლეს. გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა იმ მოწმის სასარგებლოდ მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც მრწამსის გამო უარს ამბობდა სამხედრო სამსახურზე.

 7. 2014 წლის 18 ნოემბერი

  რელიგიური მოსაზრებით სამხედრო სამსახურზე უარის თქმის გამო ორი იეჰოვას მოწმე დააპატიმრეს.

 8. 2014 წლის 22 ოქტომბერი

  თურქმენეთის პრეზიდენტის ამნისტია რვა იეჰოვას მოწმეს შეეხო.

 9. 2014 წლის 30 სექტემბერი

  ცხრა იეჰოვას მოწმე დააპატიმრეს; მათგან შვიდი — რელიგიური მოსაზრებით სამხედრო სამსახურზე უარის თქმის გამო, ხოლო ორი — ცრუ ბრალდებით რელიგიური მსახურების გამო.

 10. 2014 წლის 2 სექტემბერი

  თურქმენეთის მთავრობამ გაათავისუფლა ბიბი რახმანოვა და სასჯელი, რომელიც მისთვის ოთხი წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებდა, პირობითი სასჯელით შეუცვალა.

 11. 2014 წლის 18 აგვისტო

  ბიბი რახმანოვას ცრუ ბრალდება წაუყენეს და ოთხი წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდეს.

 12. 2014 წლის 25 ივლისი

  შვიდი იეჰოვას მოწმე დააპატიმრეს; მათგან ხუთი — რელიგიური მოსაზრებით სამხედრო სამსახურზე უარის თქმის გამო, ხოლო ორი — ცრუ ბრალდებით რელიგიური მსახურების გამო.

 13. 2014 წლის 6 აპრილი

  ოცდაექვსი იეჰოვას მოწმე დააკავეს; მათგან ცამეტი ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე დააპატიმრეს, დანარჩენ ცამეტ მოწმეს კი ჯარიმის გადახდა დააკისრეს.

 14. 2013 წლის ნოემბერი

  ცხრა იეჰოვას მოწმე დააპატიმრეს; რვა — რელიგიური მოსაზრებით სამხედრო სამსახურზე უარის თქმის გამო, ხოლო ერთი — ცრუ ბრალდებით რელიგიური მსახურების გამო.

 15. 2013 წლის 29 აგვისტო

  სამმა იეჰოვას მოწმემ გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტს საჩივრით მიმართა, რომელშიც აღნიშნული იყო, რომ თურქმენეთი არ ცნობდა მათ უფლებებს, რელიგიური მოსაზრებით უარი ეთქვათ სამხედრო სამსახურზე.

 16. 2013 წლის 1 მაისი

  ორმა იეჰოვას მოწმემ საჩივრით მიმართა გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტს იმის გამო, რომ თურქმენეთი არღვევდა მათ უფლებას, რელიგიური მოსაზრებით უარი ეთქვათ სამხედრო სამსახურზე.

 17. 2013 წლის 24 იანვარი

  რამდენიმე კვირაში მას შემდეგ, რაც გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა თურქმენეთის მთავრობას მოუწოდა, ნაკისრი ვალდებულება შეესრულებინა, 30 პოლიციელი ნავრუზ ნაზირლაიევის სახლში შეიჭრა და ჩხრეკა აწარმოა. პოლიციელები ფიზიკურად გაუსწორდნენ ნავრუზ ნაზირლაიევს, მისი ოჯახის წევრებს და მის სტუმრებს.

 18. 2012 წლის 7 სექტემბერი

  ათმა იეჰოვას მოწმემ საჩივრით მიმართა გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტს, რადგან თურქმენეთი არ ცნობდა მათ უფლებას, რწმენის გამო უარი ეთქვათ სამხედრო სამსახურზე. მთავარი მომჩივანი ნავრუზ ნაზირლაიევი იყო.

 19. 2008 წლის 21 აგვისტო

  იეჰოვას მოწმეებმა მოითხოვეს, რეგისტრაციაში გაეტარებინათ თავიანთი იურიდიული პირი.