არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

იურიდიული საქმეები და ადამიანის უფლებები

იურიდიული საქმეები თურქეთში

2016 წლის 3 ივნისი

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო თურქეთის მთავრობას მოუწოდებს, იეჰოვას მოწმეთა სამეფო დარბაზებს „თაყვანისცემის ადგილის“ სტატუსი მიანიჭოს

მართალია, იურიდიული სტატუსის მოპოვების შემდეგ იეჰოვას მოწმეების მდგომარეობა თურქეთში საგრძნობლად გაუმჯობესდა, მაგრამ ისინი კვლავაც ხდებიან დისკრიმინაციის მსხვერპლი, რადგან მათ სამეფო დარბაზებს არ გააჩნიათ „თაყვანისცემის ადგილის“ სტატუსი.

2014 წლის 11 ივნისი

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ოთხი თურქი იეჰოვას მოწმის სასარგებლოდ მიიღო გადაწყვეტილება

თურქეთის წინააღმდეგ მიღებული მესამე სასამართლო გადაწყვეტილება ცხადყოფს, რომ ევროპული კონვენცია იცავს მათ უფლებებს, ვინც უარს ამბობს სამხედრო სამსახურზე და ავალდებულებს ევროპის საბჭოს ყველა წევრ-ქვეყანას, რომ აღიაროს ადამიანის აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლების უფლება.

11 მარტი, 2013

გაერო აცხადებს, რომ თურქეთმა პატივი უნდა სცეს თავისი მოქალაქეების უფლებებს

წაიკითხეთ გაეროს გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც თურქეთის მოქალაქეებს უფლებას აძლევს, თავიანთი მრწამსის გამო უარი თქვან სამხედრო სამსახურზე.