Feta

Ho Hodisa Bana

Training

Kamoo o ka Rutang Ngwana wa Hao Kateng

Ho kgalemela ho akarelletsa ho fetang feela ho fana ka kotlo kapa ho beha melao.

Ruta Bana ho Etsa Mosebetsi wa Lapeng

Na le tswafa ho fa bana ba lona mesebetsi ya ka tlung? Haeba ho jwalo, hlahloba kamoo ho fa bana mesebetsi ya ka tlung ho ka etsang hore ngwana a be le boikarabelo le ho mo fa thabo kateng.

Discipline

Ruta Bana ba Hao Hore ba Ikokobetse

Ruta bana ba hao ho ikokobetsa ba sa itheole seriti.