Feta

Bibele e Reng ka ho Ithata?

Bibele e Reng ka ho Ithata?

Seo Bibele e se buang

Bibele e bolela hore ho loketse ebile ho a hlokahala hore motho a ithate. Lerato le jwalo le akarelletsa ho itlhokomela, ho itlhompha le ho ikutlwa o le motho wa bohlokwa. (Matheu 10:31) Bibele e re kgothalletsa ho ithata ka tsela e loketseng ho e na le ho ba baithati.

Re lokela ho rata mang pele?

  1. Ho rata Modimo ho lokela ho tla pele bophelong ba rona. Bibele e ruta hore taelo e kgolo ka ho fetisisa ke hore: “O rate Jehova Modimo wa hao ka pelo ya hao yohle.”​—Mareka 12:28-​30; Deuteronoma 6:5.

  2. Taelo ya bobedi e kgolo ka ho fetisisa ke hore: “O rate moahelani wa hao jwalo ka ha o ithata.”​—Mareka 12:31; Levitike 19:18.

  3. Le hoja Bibele e sa kenyelletsa taelo e tobileng ya hore motho a ithate, molao wa hore o “rate moahelani wa hao jwalo ka ha o ithata” o bontsha hore ho ithata le ho itlhompha ho molemo.

Ke mang eo Jesu a neng a mo rata ka ho fetisisa?

Jesu o bontshitse ka moo re ka ratang Modimo, ra rata baahelani le ho ithata mme o ile a laela barutuwa ba hae ho mo etsisa.​—Johanne 13:34, 35.

  1. O ne a rata Jehova ho feta ntho le ha e le efe ebile a ikitlaelletsa ho etsa mosebetsi wa Hae. “E le hore lefatshe le tsebe hore ke rata Ntate, esita le jwalo ka ha Ntate a mphile taelo hore ke etse, ke etsa jwalo.”​—Johanne 14:31.

  2. Jesu o ne a rata baahelani ba hae mme o bontshitse seo ka ho hlokomela ditlhoko tsa bona le ho fana ka bophelo ba hae bakeng sa bona.​—Matheu 20:28.

  3. O ile a bontsha hore o a ithata le hore o rata ba bang ka ho ipha nako ya hore a phomole, a je, a thabele botswalle le balatedi le barutuwa ba hae.​—Mareka 6:​31, 32; Luka 5:​29; Johanne 2:​1, 2; 12:2.

Na ho rata batho ba bang ho feta ka moo o ithatang kateng ho ka fokotsa thabo ya hao kapa ha etsa hore o se ke wa itlhompha?

Tjhe, hobane re bopilwe ka setshwantsho sa Modimo, eo tshobotsi ya hae e ka sehloohong e leng lerato. (Genese 1:​27; 1 Johanne 4:8) Sena se bontsha hore re bopilwe re e na le tshobotsi ya ho bontsha ba bang lerato. Ho ithata ho molemo, empa re thaba le ho feta ha re rata Modimo ho feta ntho le ha e le efe le ha re tswela pele re etsetsa batho ba bang dintho tse molemo. Jwalo ka ha Bibele e bontsha, “Ho fana ho tlisa thabo e kgolo ho feta ho amohela.”​—Liketso 20:35.

Kajeno batho ba bangata ba dumela hore haeba ba ipeha pele bophelong, seo se tla ba tlisetsa thabo ya sebele. Ho bona, mantswe a reng: “rata wa heno,” a se a nketswe sebaka ke: “ithate.” Le ha ho le jwalo, bopaki bo bontsha hore batho ba phelang hantle le ba thabileng ke ba mamelang taelo e tswang Bibeleng e reng: “E mong le e mong a nne a batle, eseng se molemo ho yena, empa se molemo ho motho e mong.”​—1 Bakorinthe 10:24.