Feta

batjha

BATJHA BA A BOTSA

Nka Sebedisa Tjhelete Hantle Jwang?

Na o kile wa kena shopong hore o shebe dintho tse teng e be o iphumana o se o rekile ntho e turang eo o neng o sa rera ho e reka? Haeba ho jwalo sehlooho sena se tla o thusa.

MAQEPHE A HO NGOLLA

Kamoo o ka Sebedisang Tjhelete ya Hao Hantle Kateng

Sebedisa leqephe lena la ho ngolla ho bapisa dintho tseo o di hlokang le tseo o di batlang, mme o hlahlobe hore na di dumellana le bajete ya hao.

Karolong ena, mabitso a mang a batho a fetotswe