Feta

Bona Moaho o Motle wa Warwick (Ho tloha ka September 2016 ho ya ho February 2017)

Bona Moaho o Motle wa Warwick (Ho tloha ka September 2016 ho ya ho February 2017)

Bona kamoo moaho o motjha wa ntlokgolo ya Dipaki Tsa Jehova o ahilweng kateng, o be o bone kamoo baithaopi ba etsang mesebetsi e fapaneng ba ileng ba thusa ho etsa hore moaho ona o be motle ho tloha ka September 2016 ho ya ho February 2017.

Senepe se bontshang moaho o felletseng wa Warwick. Ho tloha ka ho le letshehadi ho ya ka ho le letona:

  1. Moaho wa Moo ho Lokiswang Dikoloi

  2. Sebaka Seo Baeti ba Pakang Dikoloi ho Sona

  3. Moo ho Lokiswang Thepa le Moo ho Pakwang Dikoloi Tsa Batho ba Dulang Ntlokgolo

  4. Sebaka sa Bodulo B

  5. Sebaka sa Bodulo D

  6. Sebaka sa Bodulo C

  7. Sebaka sa Bodulo A

  8. Diofisi le Moaho wa Ditshebeletso

8 September 2016​—Moaho wa Warwick

Meaho yohle e teng Warwick e se e sebetsa. Mathwasong a September, batho ba ka bang 500 ba ne ba dula Warwick. Palo eo e akarelletsa baithaopi ba kaho le basebetsi ba kamehla ba neng ba sebetsa Brooklyn pele.

20 September 2016​—Diofisi le Moaho wa Ditshebeletso

Morabo rona ya etsang ditshwantsho o ntse a hlahloba dithaele tse tlo behwa maboteng a ha o kena karolong e reng “A People for Jehovah’s Name.” Dithaele tseo di ile tsa etswa hore di shebahale e ka ke tsa kgale e le hore di dumellane le sehlooho se hlalosang histori ya Dipaki Tsa Jehova.

28 September 2016​—Diofisi le Moaho wa Ditshebeletso

Stephen Lett, wa Sehlopha se Busang sa Dipaki Tsa Jehova, e ne e le modula setulo wa lenaneo la temana ya letsatsi ya pele e ileng ya haswa ho tswa Warwick. Hoseng hoo, Morabo rona Lett o ile a bala lengolo le lebohang batho ba fetang 27 000 ba ileng baithaopela ho thusa ho aha moaho ona le ba bang ba bangata ba ileng ba kenya letsoho ho tshehetsa mosebetsi ona ka ditsela tse ngata.

3 October 2016​—Diofisi le Moaho wa Ditshebeletso

Mmetli wa mapolanka o kenya ditlhaku letshwaong le tlo ba ho e nngwe ya dikarolo tse tharo tseo baeti ba tlo di bona. Karolo ena ya “A People for Jehovah’s Name,” e hlosa histori ya Dipaki Tsa Jehova e ileng ya etsahala ho tloha ka 1870 ho fihlela mehleng ya rona.

5 October 2016​—Diofisi le Moaho wa Ditshebeletso

Komiti ya Bongodi e kopane le bathusi le ditho tsa yona tsa Lefapha la Bongodi. Discreen tse kgolo di bontshitse ditshwantsho tse tlo hlaha dingolweng mme ho buisanwa le mafapha a mang nakong eo komiti ebang le dikopano. Tafole e ileng ya fuwa ntlokgolo e Brooklyn dilemo tse fetileng, e ile ya iswa Warwick.

20 October 2016​—Diofisi le Moaho wa Ditshebeletso

Mothusi wa Komiti ya Bohokahanyi le basebeletsi ba loha leano la ho thusa batho ba Philippines ba ileng ba angwa ke lehodiotswana le leholo le bitswang Haima letsatsi pele ho moo. Video e etsang hore motho a kgone ho bua le motho e mong a le sebakeng se seng e thusitse mafapha a ntlokgolo hore a kgone ho buisana le diofisi tsa makala lefatsheng ka bophara ka maemo a tshohanyetso.

28 October 2016​—Moo ho Lokiswang Thepa le Moo ho Pakwang Dikoloi Tsa Batho ba Dulang Ntlokgolo

Letangwana le arolang Moo ho Lokiswang Thepa le tsela e kgolo e kenang. Letangwana lena le Warwick le sebedisa mekgwa ya tlhaho ya ho thibela le ho sefa matlakala a tlang le pula, mme mokgwa ona o entse hore ho bolokwe diphesente tse 50 tse ka beng di sebediseditswe hore ho be le foro e ka etsang tsamaiso eo. Ho feta moo, metsi ana a hlwekisitsweng a phallela melapong e teng moo, mme a molemo bakeng sa dimela le diphoofolo.

4 November 2016​—Diofisi le Moaho wa Ditshebeletso

Barababo rona ba pakolla thoto e tlileng ka sekepe. Basebeletsi ba ka bang 80 ba thusitse batho ba ntlokgolo ho tloha Brooklyn ho ya lehaeng la bona le letjha le Warwick.

14 December 2016​—Diofisi le Moaho wa Ditshebeletso

Batho ba phehang ba tshwere hlama e kgolo e tswang ka hara pitsa mme ba e beha hodima tafole. Motjhini ona o etsa hore mosebetsi o be bobebe ka ha o kgona ho kopanya hlama e ngata ka nako e le nngwe. Ho boetse ho na le motjhini o mong o moholo oo motho a ka o laolang ho etsa hore hlama e bele kapele kapa e diehe ho bela. O fokotsa mosebetsi wa ho baka dilofo tse makgolo tse bakwang moo beke le beke.

14 December 2016​—Moo ho Lokiswang Thepa le Moo ho Pakwang Dikoloi Tsa Batho ba Dulang Ntlokgolo

Barababo rona ba ikarabellang ka ho hlokomela moaho ba ntsha matlakala ka hara moaho. Ho fapana le moaho o neng o le Brooklyn, boholo ba meaho e mona Warwick e kopane, mme sena se etsa hore ho fokotswe basebetsi le dikoloi tse ntshang matlakala.

14 December 2016​—Diofisi le Moaho wa Ditshebeletso

Morabo rona o fafatsa bolaose ka metsi ho tlosa ho tsutsubana ebe kamora moo o bo beha hodima motjhini o otlollang diaparo. Lefapha le Hlatswang Diaparo le Warwick, le hlatswa diaparo le dilakane tse boima ba dikhilokrama tse fetang 5 000 beke le beke. E le hore batho ba sebetsang mona ba tsebe hore na diaparo tsa mang ke dife, ba di kenya dileibole ka hare. Dileibole tsena di skenuwa dibakeng tse sa tshwaneng tsa ho hlatswetsa e le ho netefatsa hore diaparo tsohle di tshwarwa ka hloko le ho kgutlisetswa lefapheng kapa ho motho ya nepahetseng.

20 December 2016​—Moo ho Lokiswang Thepa le Moo ho Pakwang Dikoloi Tsa Batho ba Dulang Ntlokgolo

Mekhenike o lokisa koloi e sebediswang ka sebakeng sa motlakase. Ho etsa sena ho o etsa hore koloi ena e sebetse nako e telele le hore e be maemong a loketseng ho batho ba e sebedisang.

10 January 2017​—Diofisi le Moaho wa Ditshebeletso

Setsebi sa computer se lokisa computer e le hore e sebetse hantle e leng se tla thusa batho ho bona karolo e reng “Faith in Action”.

11 January 2017​—Diofisi le Moaho wa Ditshebeletso

Mmetli wa mapolanka o lokisa baesekele e entsweng ka selemo sa 1903, e le hore e ka bonwa karolong e reng “A People for Jehovah’s Name.” Baesekele ena eo mokgatlo o e fuweng, e kgutliseditswe maemong a yona ke basebetsi ba Warwick, e sebedisetswa ho bontsha matsapa ao Diithuti Tsa Bibele (tseo hona jwale di tsejwang ka hore ke Dipaki Tsa Jehova) di neng di a nka ho bolela ditaba tse molemo.

12 January 2017​—Diofisi le Moaho wa Ditshebeletso

Batho ba sebetsang ka mapolanka ba kenya kgalase e tlo kwalla dintho tse amanang le tshwantshiso e reng “Photo-Drama of Creation,” e thehilweng Bibeleng, e leng tshwantshiso ya dislide, e ileng ya bontshwa ka 1914 e ileng ya shebellwa ke batho ba ka bang dimilione tse robong selemong seo.

12 January 2017​—Diofisi le Moaho wa Ditshebeletso

Batho ba bolokang dintho tsa kgale le motho ya tsebang ho toroya, ba lokisa kgatiso ya Bibele ya 1544 ya Zurich Latin bakeng sa karolo e reng “The Bible and the Divine Name.” Letshwao le lekgubedu le hlahileng ka Bibeleng le supile lebitso la Modimo e leng Jehova. Batho ba bolokang dintho tsa kgale ba nka mehato ya ho etsa hore Dibibele tse senyehang ka pele di dule di le maemo a matle. Ka mohlala, maqephe a teng a kgomareditswe, mme ka moo ho dulang Dibibele tseo ho mongobo, le kganya e teng kamoo e etsa hore maqephe ao a se ke a senyeha.

16 January 2017​—Diofisi le Moaho wa Ditshebeletso

Batho ba tsamaisang baeti ba ba bontsha moaho o motle wa Warwick ba le hodimodimo moo ho nang le tora e botelele ba dimithara tse 23. Baeti ba ile ba dumellwa ho etsa kopo ya hore ba tle ba tlo bona moaho ho tloha ka la 3 April 2017. Ba batlang ho etsa kopo ya ho bona meaho ba ka etsa jwalo ka ho kena ho MABAPI LE RONA > DIOFISI LE BAETI.

19 January 2017​—Diofisi le Moaho wa Ditshebeletso

Batho ba bolokang dintho tsa kgale ba beha Bibele ya pele e sa tlwaelehang ya King James Version ya 1611 moo baeti ba ka e bonang ha ba feta. Dikgalase tsena tse sireletsang dintho tse ka hare ho tsona di ile tsa etswa ke baithaopi ba sebetsang Warwick.

19 January 2017​—Diofisi le Moaho wa Ditshebeletso

Motho ya kgonang ho etsa dintshwantsho o kenya katiba ka hara kgalase moo baeti ba ka e bonang ha ba feta. Katiba eo e ne e le ya Morabo rona Joseph F. Rutherford, eo e neng e le moetapele wa Dipaki Tsa Jehova lekgolong la dilemo tse fetileng. Karolo ena ya “A People for Jehovah’s Name,” e bontsa matsapa ao Dipaki tsa kgale di neng di a etsa e le hore di kgone ho bolela ditaba tse molemo tsa Mmuso.

20 January 2017​—Diofisi le Moaho wa Ditshebeletso

Batho ba sebetsang studio ba tataisa motho ya balang sehlooho se reng “The Bible and the Divine Name”. Thepa ya studio e neng e le Brooklyn e ile ya iswa Warwick mme studio seo se nkile beke feela hore se kopanngwe se be se sebetse. Studio sena (se sebedisana mmoho le tse kgolo tse Watchtower Educational Center e Patterson) se sebedisetswa le ho rekota New World Translation, Watchtower, Awake! le dingolwa tse hlahang ho jw.org.

27 January 2017​—Diofisi le Moaho wa Ditshebeletso

Mothusi wa mmetli wa mapolanka o penta mahlakore a senepe. Karolo ya “A People for Jehovah’s Name,” e bontsha dinepe tsa histori ya Diithuti tsa Bibele tsa lekgolong la bo19 la dilemo.

15 February 2017​—Diofisi le Moaho wa Ditshebeletso

Motho ya etsang dintshwantsho o penta Kalebe wa popae, ya sebedisetswang ho etsa divideo tsa Eba Motswalle wa Jehova. Popae ena e tlo behwa karolong eo Dipaki Tsa Jehova di e entseng e bontshang mananeo a etseditsweng bana.

15 February 2017​—Diofisi le Moaho wa Ditshebeletso

Mmetli wa mapolanka o seha ditlhaku tsa mapolanka ho etsa sehlooho bakeng sa karolo ya “A People for Jehovah’s Name.” Batho ba fetang 250, ba kopanyelletsang batho ba sebetsang ka mapolanka, ditsebi tsa mananeo a dicomputer, baqapi ba dintho, ba sebetsang ka motlakase, ba tsebang ho kenya dithaele, ba nkang divideo le bangodi, ba sebeditse ka thata ho etsa dikarolo tsena tse tharo tsa museum ho tloha qalong ho fihlela qetellong.