Feta

Dintho Tseo Dipaki Tsa Jehova di di Etsang

MOSEBETSI WA HO BOLELA PHATLALATSA

Motse wa Letlotlo o Bontsha Batho “Mpho eo Modimo a Faneng ka Yona”

Baithuti le matitjhere ba ile ba kgahlwa ke Dibibele, dingolwa tse thehilweng Bibeleng le divideo tse ileng tsa bontshwa batho letsholong le bitswang Gaudeamus le Romania.

MOSEBETSI WA HO BOLELA PHATLALATSA

Motse wa Letlotlo o Bontsha Batho “Mpho eo Modimo a Faneng ka Yona”

Baithuti le matitjhere ba ile ba kgahlwa ke Dibibele, dingolwa tse thehilweng Bibeleng le divideo tse ileng tsa bontshwa batho letsholong le bitswang Gaudeamus le Romania.

Tsela eo ka Yona Barababo Rona ba Congo ba Fumanang Dingolwa Tsa Bibele

Dipaki Tsa Jehova di nka maeto a boima kgwedi le kgwedi e le hore di ise Dibibele le dingolwa tse thehilweng Bibeleng ho batho ba Democratic Republic ya Congo.

Bona Moaho o Motle wa Warwick (Ho tloha ka September 2016 ho ya ho February 2017)

Meaho yohle e Warwick e se e sebetsa. Diofising le Meahong ya Ditshebeletso, batho ba fetang 250 ba sebeditse ka thata ho etsa museum ho tloha qalong ho fihlela qetellong.

Mosebetsi wa Rona wa ho Bolela Phatlalatsa

Motse wa Letlotlo o Bontsha Batho “Mpho eo Modimo a Faneng ka Yona”

Baithuti le matitjhere ba ile ba kgahlwa ke Dibibele, dingolwa tse thehilweng Bibeleng le divideo tse ileng tsa bontshwa batho letsholong le bitswang Gaudeamus le Romania.

Motse wa Letlotlo o Bontsha Batho “Mpho eo Modimo a Faneng ka Yona”

Baithuti le matitjhere ba ile ba kgahlwa ke Dibibele, dingolwa tse thehilweng Bibeleng le divideo tse ileng tsa bontshwa batho letsholong le bitswang Gaudeamus le Romania.

Mosebetsi wa Rona wa Kgatiso

Tsela eo ka Yona Barababo Rona ba Congo ba Fumanang Dingolwa Tsa Bibele

Dipaki Tsa Jehova di nka maeto a boima kgwedi le kgwedi e le hore di ise Dibibele le dingolwa tse thehilweng Bibeleng ho batho ba Democratic Republic ya Congo.

Tsela eo ka Yona Barababo Rona ba Congo ba Fumanang Dingolwa Tsa Bibele

Dipaki Tsa Jehova di nka maeto a boima kgwedi le kgwedi e le hore di ise Dibibele le dingolwa tse thehilweng Bibeleng ho batho ba Democratic Republic ya Congo.

Mosebetsi wa Kaho

Bona Moaho o Motle wa Warwick (Ho tloha ka September 2016 ho ya ho February 2017)

Meaho yohle e Warwick e se e sebetsa. Diofising le Meahong ya Ditshebeletso, batho ba fetang 250 ba sebeditse ka thata ho etsa museum ho tloha qalong ho fihlela qetellong.

Bona Moaho o Motle wa Warwick (Ho tloha ka September 2016 ho ya ho February 2017)

Meaho yohle e Warwick e se e sebetsa. Diofising le Meahong ya Ditshebeletso, batho ba fetang 250 ba sebeditse ka thata ho etsa museum ho tloha qalong ho fihlela qetellong.