Feta

Tse Hlaheletseng

SEHOPOTSO

Sehopotso sa Lefu la Jesu

Dipaki Tsa Jehova di o memela Sehopotsong sa lefu la Jesu se tlo ba teng ka Moqebelo wa la 31 March 2018.

SEHOPOTSO

Sehopotso sa Lefu la Jesu

Dipaki Tsa Jehova di o memela Sehopotsong sa lefu la Jesu se tlo ba teng ka Moqebelo wa la 31 March 2018.

SEHOPOTSO

Ikgopotse Lefu la Jesu

Dipaki Tsa Jehova di o mema ka mofuthu hore o tlo ba le tsona ketsahalong ena ya bohlokwa. O tla ithuta hore na bophelo ba Jesu le lefu la hae di ka o tswela molemo jwang.

MOSEBETSI WA HO BOLELA PHATLALATSA

Motse wa Letlotlo o Bontsha Batho “Mpho eo Modimo a Faneng ka Yona”

Baithuti le matitjhere ba ile ba kgahlwa ke Dibibele, dingolwa tse thehilweng Bibeleng le divideo tse ileng tsa bontshwa batho letsholong le bitswang Gaudeamus le Romania.

MOSEBETSI WA KGATISO

Tsela eo ka Yona Barababo Rona ba Congo ba Fumanang Dingolwa Tsa Bibele

Dipaki Tsa Jehova di nka maeto a boima kgwedi le kgwedi e le hore di ise Dibibele le dingolwa tse thehilweng Bibeleng ho batho ba Democratic Republic ya Congo.

MABAPI LE RONA

Diboka Tsa Dipaki Tsa Jehova

Tseba moo re kopanelang teng le hore na re rapela Modimo jwang.