Mosa o lerato o susumetswa ke haeba motho a inehetse, a tshepahala a bile a na le kamano e haufiufi le motho eo a mo ratang. Jehova o ile a sebedisa mohlala wa Hosea le mosadi wa hae ya sa tshepahaleng e leng Gomere, e le hore re ka ithuta ho tshwarela le ho ba lerato.—Hos 1:2; 2:7; 3:1-5.

Gomere o ile a bontsha jwang hore o haellwa ke lerato?

Baiseraele ba ile ba bontsha jwang hore ba haellwa ke lerato?

Hosea o ile a bontsha jwang hore o na le lerato?

Jehova o ile a bontsha jwang hore o na le lerato?

SEO O KA NAHANISISANG KA SONA: Nka bontsha Jehova jwang hore ke a mo rata?