Ke hobaneng ha baapostola ba ile ba inehela ha ba le tlasa kgatello?

14:29, 31

  • Ba ne ba itshepile ho tlola. Petrose o ne a nahana hore o tla tshepahalla Jesu ho feta baapostola ba bang

14:32, 37-41

  • Ha ba a ka ba dula ba fadimehile ebile ha ba a ka ba rapela

Ka mora tsoho ya Jesu, keng e ileng ya thusa baapostola ho qoba ho tshaba batho le ho paka ho sa tsotellehe dikganyetso?

13:9-13

  • Ba ile ba mamela ka hloko ha Jesu a ne a ba lemosa mme seo se ile sa ba thusa nakong eo ba neng ba tobana le dikganyetso

  • Ba ne ba rapela mme ba itshetlehile ka Jehova.—Lik 4:24, 29

Ke maemo afe a ka lekang sebete sa rona?