Bapisa diketsahalo tsa bophelo ba Jesu le ditemana tse phethahaditseng boprofeta bo buang ka diketsahalo tseo

DIKETSAHALO

  • Mar 15:3-5

  • Mar 15:24

  • Mar 15:29, 30

  • Mar 15:43, 46

BOPROFETA

  • Pes 22:7

  • Pes 22:18

  • Esa 53:7

  • Esa 53:9