40:10, 14, 16

  • Dikamore tsa balebedi le ditshiya tse phahameng di re hopotsa hore Jehova o behile melao bakeng sa borapedi bo hlwekileng

  • Ipotse, ‘Nka bontsha jwang hore ke phela ka melao ya Jehova e phahameng?’