Jesu o laetse balatedi ba hae hore ba ye ba lo etsa barutuwa. (Mat 28:19) Ho etsa sena ho akarelletsa ho bolela le ho ruta. Nako le nako re lokela ho ipotsa, ‘Nka ntlafatsa tsela ya ka ya ho bolela le ho ruta jwang?

HO BOLELA

Ho e na le hore re emele batho ba tle ho rona, re lokela ho sebetsa ka thata ho batla ba “tshwanelehang.” (Mat 10:11) Ha re le tshimong, na re dula re fadimehetse ho sebedisa monyetla o mong le o mong ho bua le batho “letsatsi le leng le le leng.” (Lik 17:17) Lydia ebile morutuwa ka lebaka la hore moapostola Pauluse o ne a bolela ka tjheseho.—Lik 16:13-15.

“Jala peo ya hao hoseng mme o se ke wa dumella letsoho la hao hore le phomole ho fihlela ka shwalane” (Moe 11:6)

SHEBELLA VIDEO E RENG, TSWELA PELE HO PAKA ‘O SA KGAOTSE’—KA HO PAKA NENG LE NENG LE E RENG KA NTLO LE NTLO, EBE O ARABA DIPOTSO TSE LATELANG:

  • Mosebetsing wa hae wa letsatsi le letsatsi, Samuel o ile a bontsha jwang hore o sebetsa ka thata ho jala peo ya nnete?

  • Ke hobaneng ha re lokela ho ba le mamello ha re paka ka mekgwa e fapaneng?

  • Ke bo mang bao o ka buwang le bona ka molaetsa wa Mmuso ha o ntse o etsa mosebetsi wa hao wa letsatsi le letsatsi?

HO RUTA

E le hore re etse barutuwa, ha re a lokela ho siya dingolwa feela. Re boetse re lokela ho etsa maeto a ho boela re be re kganne dithuto tsa Bibele e le hore re thuse batho ho hatela pele. (1Ko 3:6-9) Le ha ho le jwalo, ho thweng haeba matsapa ao re a etsang a ho ruta ka Mmuso ha a be le diphello tseo re di lebelletseng? (Mat 13:19-22) Re lokela ho tswela pele re batlana le bao dipelo tsa bona di leng jwalo ka “mobu o motle.”—Mat 13:23; Lik 13:48.

“Ke ile ka lema, Apolose a nosetsa, empa Modimo a nna a hodisa” (1Ko 3:6)

SHEBELLA VIDEO E RENG, TSWELA PELE HO PAKA ‘O SA KGAOTSE’—KA HO PAKA PHATLALATSA LE E RENG KA HO ETSA BARUTUWA, EBE O ARABA DIPOTSO TSE LATELANG:

  • Solomon le Mary ba ile ba nosetsa peo ya nnete e neng e le ka dipelong tsa Ezekiel le Abigail jwang?

  • Sepheo sa rona e lokela ho ba sefe ha re etsa mefuta e fapaneng ya tshebeletso, ho akarelletsa le ho paka phatlalatsa?

  • Re ka etsa jwang hore ho ruta batho nnete e be yona ntho ya bohlokwa?