Lengolo la Daniele le bua ka boprofeta bo bontshang ka ho ema le ho wa ha mebuso ya lefatshe, ho tloha ka wa Babylona ho fihlela nakong ya bofelo le nakong eo Mmuso wa Modimo o seng o busa.