Na ho na le tshepo bakeng sa batho ba hlokahetseng? Na ba ka phela hape?