Downloada ditshwantshiso tse nang le dithuto tse thehilweng dipaleng tsa Bibele mme o ithute ka batho le ka diketsahalo tsa bohlokwa tse hlahang ka Bibeleng.