SHEBA
SUBSCRIBE
Setshoantsho

(Bafilipi 2:16)

 1. 1. Jehova Modimo, re’a o leboha

  Re ananela Ntswe la hao Bibele!

  Ngolo lohle le buduletswe

  ke Modimo.

  Lesedi la lona le’a re lokolla.

 2. 2. Ntswe la hao le matla, le fihla pelong.

  Le arola moya le boikutlo.

  Melao ya hao ke toka,

  e’a re kgalemela.

  Dikgopotso tsa hao di’a re tataisa.

 3. 3. Ntswe la hao Jehova, le’a ipiletsa.

  Le re hlalosetsa ka baprofeta

  Bao re ka ba etsisang, ba jwalo ka rona.

  Re’a o leboha ka Lentswe la hao Jah!

(Sheba le Pes. 19:9; 119:16, 162; 2 Tim. 3:16; Jak. 5:17; 2 Pet. 1:21.)