GAIASE le Bakreste ba bang ba phetseng qetellong ya mehla ya baapostola, ba ile ba tobana le diteko tse ngata. Ba bang ka phuthehong ba ile ba leka ho baka dikarohano ka ho ruta dithuto tsa bohata. (1 Joh. 2:18, 19; 2 Joh. 7) Monna e mong ya bitswang Diotrefe o ne a bua dintho tse kotsi ka moapostola Johanne le ka batho ba bang. O ne a boetse a hana ho amohela Bakreste ba neng ba etela phuthehong eo ebile a leka ho susumetsa ba bang ho latela mohlala wa hae o mobe. (3 Joh. 9, 10) Ke kamoo boemo bo neng bo le kateng ha Johanne a ne a ngolla Gaiase. Kajeno lengolo leo, le ngotsweng hoo e ka bang ka selemo sa 98, le hlaha e le “La Boraro la Johanne” ka Mangolong a Segerike a Bakreste.

Ho sa tsotellehe mathata ao a ileng a tobana le ona, Gaiase o ile a tswela pele ho sebeletsa Jehova ka botshepehi. O entse seo jwang? Ke hobaneng ha re lokela ho etsisa mohlala wa Gaiase kajeno? Lengolo la Johanne le ka re thusa jwang ho etsa seo?

LENGOLO LE YANG HO MOTSWALLE YA RATWANG

Mongodi wa lengolo La Boraro la Johanne o ipitsa “monna e moholo” kapa “moholo.” Mongodi eo ke moapostola Johanne mme o ne a ngolla Gaiase ya neng a mo nka jwaloka ngwana wa hae. Johanne o ile a bitsa Gaiase “moratuwa, eo ke mo ratang kannete.” Yaba jwale Johanne o re o tshepa hore Gaiase o ntse a phela, feela jwalokaha a ne a phela tumelong. E ne e le boikutlo bo botle hakaakang boo le pabatso!—3 Joh. 1, 2, 4.

Le hoja Bibele e sa bolele ka ho toba, ho ka etsahala hore Gaiase e ne e le molebedi ka phuthehong. Johanne o ile a mo babatsa ka hore ebe o ne a amohetse barababo rona le hoja a ne a sa ba tsebe. Johanne o ne a mo nka e le motho ya tshepahalang, kaha ho amohela baeti esale e le ntho e kgethollang barapedi ba Modimo.—Gen. 18:1-8; 1 Tim. 3:2; 3 Joh. 5

Mantswe a Johanne a bontsha hore Bakreste ba nakong eo ba ne ba tlwaetse ho etela diphutheho tse ding mme ba fihla le sebakeng seo Johanne a neng a le ho sona. Ba ne ba boetse ba bolella Johanne ka dintho tseo ba neng ba kopana le tsona maetong ao. Mohlomong Johanne o ne a fumana ditaba tse mabapi le diphutheho ka tsela ena.

Baeti ba Bakreste ba ne ba batla ho fihlela malapeng a badumedi mmoho le bona. Dihotele tsa nakong eo di ne di tsebahala ka tshwaro e mpe ya baeti le boitshwaro bo ditshila. Kahoo, ha maemo a ne a dumela, baeti ba  bohlale ba ne ba kgetha ho fihlela ho metswalle ya bona mme Bakreste bona ba ne ba thabela ho fihlela malapeng a Bakreste ba bang.

“BA ILE BA TSWA KA LEBAKA LA LEBITSO LA HAE”

Johanne o ile a kgothalletsa Gaiase ho bontsha kamohelo ya baeti hape, mme a mo kopa hore a “ba tsamaise ka mokgwa o tshwanelang Modimo.” O ne a bolela hore Gaiase a hlokomele baeti bao ka ho ba fa dintho tseo ba neng ba tla di hloka tseleng. Ho hlakile hore Gaiase o ne a se a kile a etsa sena bakeng sa baeti ba nakong e fetileng, kaha ba ile ba bolella Johanne ka lerato leo ba neng ba le bontshitswe ke monna enwa.—3 Joh. 3, 6.

Ho ka etsahala hore baeti bana e ne e le baromuwa, e le balebedi ba tsamayang, kapa e le banna ba neng ba rometswe ke Johanne. Seo re se tsebang ke hore ba ne ba tsamaya ka lebaka la ditaba tse molemo. Johanne o ile a re: “Ba ile ba tswa ka lebaka la lebitso la hae.” (3 Joh. 7) Johanne o ne a sa tswa bua ka Modimo (sheba temana ya 6), kahoo ho bonahala mantswe a reng “ka lebaka la lebitso la hae” a bua ka Jehova. Kahoo, bara bao babo rona ba ne ba hloka ho amohelwa ka mofuthu. Ho jwalokaha Johanne a ile a ngola: “Re tlamehile ho bontsha batho ba jwalo kamohelo ya baeti, e le hore re ka ba basebetsi mmoho nneteng.”—3 Joh. 8.

THUSO NAKONG E THATA

Johanne o ne a sa ngolle Gaiase e le hore feela a mo lebohe. Johanne o ne a boetse a batla ho mo thusa ho sebetsana le bothata bo tebileng. Monna ya neng a bitswa Diotrefe o ne a sa batle ho amohela baeti ba Bakreste. O ile a ba a leka ho thibela ba bang ka phuthehong ho bontsha kamohelo ya baeti. —3 Joh. 9, 10.

Ha ho pelaelo hore Bakreste ba tshepahalang ba ne ba ke ke ba dula le Diotrefe. O ne a rata maemo ka phuthehong, a sa amohele letho le tswang ho Johanne ka tlhompho, mme a bua hampe ka moapostola le ka batho ba bang. Le hoja Johanne a sa ka a mo bitsa mosuwe wa bohata, Diotrefe o ne a hanyetsa matla ao Johanne a neng a a filwe. Takatso ya Diotrefe ya ho hlahella le boitshwaro ba hae di ile tsa tsosa dipelaelo ka botshepehi ba hae. Taba ya Diotrefe e bontsha kamoo moya wa ho rata maemo o ka arolang le ho lematsa phutheho ka yona. Ke kahoo Johanne a ileng a bolella Gaiase mantswe ana, a boetseng a lebisitswe le ho rona: “Eba moetsisi wa se molemo, e seng wa se sebe.”—3 Joh. 11.

LEBAKA LA HO ETSA SE MOLEMO

Johanne o boetse o bua ka Mokreste e mong ya bitswang Demetriase ya neng a sa tshwane le Diotrefe. Johanne o ile a bua hantle ka yena, a re: “Demetriase o pakilwe ke bona kaofela . . . Ha e le hantle, le rona, re a paka, mme o a tseba hore bopaki boo re fanang ka bona ke nnete.” (3 Joh. 12) Ho ka etsahala hore Demetriase o ne a hloka thuso ya Gaiase mme lengolo lena la Boraro la Johanne le ne le mo tsebisa le ho mo buella. Mohlomong ke Demetriase ya ileng a tsamaya le lengolo lena ho ya le fa Gaiase. Ho ka etsahala hore Demetriase o ile a tiisa dintho tseo Johanne a di ngotseng, kaha e ne e le moemedi wa Johanne kapa mohlomong e le molebedi ya tsamayang.

Ebe ke hobaneng ha Johanne a ile a kgothatsa Gaiase ho tswela pele a amohela baeti empa e le hore o ne a se a ntse a etsa jwalo? Na Johanne o ne a bone hore Gaiase o ne a hloka sebete se eketsehileng? Na moapostola o ne a tshwenyehile ka hore Gaiase o ne a ka nna a tshaba Diotrefe ya neng a tshosetsa ka hore o tla leleka Bakreste ba neng ba amohela baeti? Ho sa tsotellehe hore na lebaka e ne e le lefe, Johanne o ile a kgothatsa Gaiase ka ho re: “Ya etsang se molemo o simoloha ho Modimo.” (3 Joh. 11) Mantswe ao a ne a lokela ho mo kgothatsa hore a tswele pele ho etsa se molemo.

Na lengolo la Johanne le ile la kgothatsa Gaiase ho tswela pele a amohela baeti? Ho bonahala  ho le jwalo, kaha lengolo la Boraro la Johanne le qetelletse e le karolo ya Mangolo a Halalelang e le hore le ba bang ba ka ‘etsisa se molemo.’

SEO RE ITHUTANG SONA LENGOLONG LENA

Ha re tsebe ho hongata ka Morabo rona Gaiase wa mehleng ya kgale. Leha ho le jwalo, re fumana dithuto tsa bohlokwa ho se senyenyane seo re se tsebang ka yena.

Ke ka ditsela dife re ka “latelang mokgwa wa ho amohela baeti”?

Thuto ya pele, ba bangata ba rona ba tseba nnete ya Bibele ka lebaka la ba bang ba ileng ba itela mme ba tloha dibakeng tse hole ho tla re ruta. Ke nnete hore kajeno hase Bakreste bohle ba tsamayang dibaka tse hole jwaloka tsa mehleng ya Bibele ka lebaka la ditaba tse molemo. Empa jwaloka Gaiase, re lokela ho tshehetsa le ho kgothatsa ba nkang maeto a jwalo, jwaloka balebedi ba tsamayang le basadi ba bona. Kapa mohlomong re ka nna ra kgona ho thusa bara le baradibabo rona ba ithaopelang ho ya thusa tlhokahalong dinaheng tseo re dulang ho tsona esita le ba tswang dinaheng tse ding. Kahoo, a re ‘lateleng mokgwa wa ho amohela baeti.’—Bar. 12:13; 1 Tim. 5:9, 10.

Thuto ya bobedi, ha re a lokela ho makala ha ba bang ba sa hlomphe ba etellang pele ka phuthehong kajeno. Johanne o ile a tellwa mme ho ile ha e ba jwalo le ka Pauluse. (2 Bakor. 10:7-12; 12:11-13) Kahoo, re lokela ho itshwara jwang ha ho hlaha bothata bo tshwanang ka phuthehong kajeno? Pauluse o ile a fa Timothea keletso ena: “Lekgoba la Morena ha ho hlokahale hore le lwane, empa ho hlokahala hore le be bonolo ho bohle, le tshwanelehele ho ruta, le dule le ithibile bobeng, le rupele ka bonolo ba ratang ho hanyetsa.” Haeba re dula re kgobile matshwafo ha ba bang ba re halefisa, re ka nna ra ba thusa ho fetola tsela eo ba nahanang ka yona. Ha ba etsa jwalo, “mohlomong [Jehova] Modimo a ka ba fa pako e isang tsebong e nepahetseng ya nnete.”—2 Tim. 2:24, 25.

Thuto ya boraro, Bakreste mmoho le rona ba sebeletsang Jehova ka botshepehi ho sa tsotellehe kganyetso, ba lokela ho babatswa e le kannete. Moapostola Johanne o ile a kgothatsa Gaiase le ho mo babatsa ka ho etsa se lokileng. Ka ho tshwanang, kajeno baholo ba lokela ho etsisa mohlala wa Johanne ka hore ba babatse bara le baradibabo rona e le hore ba se ke “ba tepella.”—Esa. 40:31; 1 Bathes. 5:11.

Lengolo la moapostola Johanne le yang ho Gaiase le ne le e na le mantswe a 219 feela ka Segerike mme ke buka e kgutshwane ka ho fetisisa ka Bibeleng. Empa ke ya bohlokwa haholo ho Bakreste kajeno.